GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Strateginiai dokumentai

Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto 2013-2020 m. plėtros strategija.

2012-2020 m. strateginio plano įgyvendinimo ataskaitos (prieiga intranete).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2016-04-18 12:51