GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Apie mus

Lekt. dr. Agnė Rocienė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 216 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 273 48 64
Vidaus telefonas (-ai) 1 220
El. paštas agne.rociene@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

2008 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija;

2010 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, biologijos magistro laipsnis su pagyrimu;

Mokslo laipsniai ir vardai

2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas, Biologijos mokslų daktaro laispnis;

Profesinė patirtis

2008–2013 m. VPU Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros, vyresn. laborantė;

2008 m. Vilniaus "Minties" gimnazijos biologijos mokytoja;

2008–2009 m. Vilniaus "Versmės" vidurinės mokyklos biologijos mokytoja;

2010 m. Vilniaus Žemynos pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja;

2013 m. Vilniaus Pilaitės gimnazijos biologijos mokytoja;

2013 m. – iki dabar privačios mokyklos "Menachemo namai" biologijos mokytoja;

Nuo 2014 m. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto studijų prodekanė;

Nuo 2014 m. LEU GMTF Biologijos katedros lektorė.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų; Rusų.

Apdovanojimai

Valstybinio studijų fondo metinė doktoranto stipendija;

Lietuvos mokslų tarybos metinė doktoranto stipendija.

Kita veikla

"Nardymo akademijos" asociacijos narė. nuo 2010 m.

Lietuvos entomologų draugijos valdybos narė nuo 2011 m.

LEU GMTF Tarybos narė nuo 2013 m.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Molekulinė biologija

  Citologija ir histologija

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Biomedicinos mokslai, biologija (01B), entomologija, augalų parazitologija (B250).

 • Mokslinės publikacijos
 • Šimkevičiūtė [Rocienė], A., Stonis, J. R., Diškus, A. 2009. Taxonomic checklist of Nepticulidae of Mexico, with the description of three new species from the Pacific Coast (Insecta, Lepidoptera). Acta Zoologica Lituanica, 19 (4): 268–277.

  Stonis, J. R., Diškus, A., Navickaitė, A., Remeikis, A., Rocienė, A. 2012. Morfologiniai Nepticulidae požymiai, naudojami identifikuojant taksonus ir paremiantys šiuolaikinę šeimos sistemą. In: Diškus, A., Stonis, J. R. Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika. Monografija. Lututė, Kaunas. 60–72 p.

  Stonis, J. R., Navickaitė, A., Rocienė, A., Remeikis, A., Diškus, A. 2013. A provisional checklist of the Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) of the Crimea. Zoology and Ecology, 23 (1): 1–9.

  Stonis, J. R., Rocienė, A. 2013. Nepticulidae (Lepidoptera) of East Asia (1). Re-examination of the male genitalia of types deposited at the Russian Academy of Sciences. Zootaxa, 3652 (1): 1–59.

  Rocienė, A., Stonis, J. R. 2013. Nepticulidae (Lepidoptera) of East Asia (2). Study of a collection sample deposited at the Russian Academy of Sciences, with descriptions of new species and a checklist. Zootaxa, 3652 (2): 75–116.

  Stonis, J. R., Diškus, A., Remeikis, A., Navickaitė, A., Rocienė, A. 2013. Description of new species of oak leaf-miners (Lepidoptera: Nepticulidae), with notes on the species groups of Stigmella Schrank associated with Quercus as a host-plant. Zootaxa, 3737 (3): 201–222.

  Stonis, J. R., Diškus, A., Rocienė, A., Sruoga, V., Davis, D. R. 2014. New and little known Coptotriche and Tischeria species (Lepidoptera: Tischeriidae) from Primorskiy Kray, East Asia. Zootaxa, 3884 (2): 141–155.

  Stonis, J. R., Rocienė, A. 2014. Additions to the Nepticulidae (Lepidoptera) of East Asia, with descriptions of three new species from Primorskiy Kray. Zootaxa, 3846 (2): 204–220.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • Prioritetinių tyrimų kompleksinė tarpinstitucinė mokslo programa „Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai“, projektas „Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera Baltijos regione ir pasaulio faunoje remiantis molekuliniais duomenimis“ (Sutarties Nr.C-07/2009(3).

  Lietuvos Mokslų Tarybos Mokslo fondo finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių Lepidoptera rūšys“ (Sutarties Nr. MIP-049/2011).

  Lietuvos Mokslo Tarybos Mokslo fondo finansuojamas MTEP veiklos projektas "Lietuvos entobiontinės faunos taksonominė identifikacija" (2012 m.).

 • Tarptautiniai projektai
 • LLP/Erasmus IP projektas "Intensive observational course in the protected Area: Analysis of Lepidoptera insects in Kurtuvėnai regional Park". (2014 m.).

  Mokslo taikomoji veikla

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • Šimkevičiūtė A. Konferencijų statistika. „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, stuktūra, apsauga“, VPU, 2008 m.

  Stonis J. R., Paulavičiūtė B., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Šimkevičiūtė A., Navickaitė A. Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera remiantis molekuliniais duomenimis (Insecta: Lepidoptera: Nepticuloidea, Tischerioidea, Gelechioidea). Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2009 m.

  Motiejūnaitė O., Šimkevičiūtė A. „Floros pažinimas ir tyrimo gebėjimų ugdymas formaliojo ir neformaliojo mokymo sistemose“. Botanikos institutas, 2009 m.

  Stonis J. R., Remeikis A., Sruoga V., Šimkevičiūtė A., Diškus A., Navickaitė A. Indijoje per didįjį musoną. VPU Biosistematikos tyrimų grupės lauko darbai Himalajuose (Utarakandas, 2010 m.). Lietuvos entomologų draugijos susirinkimas. Vilnius, VU, 2010 m. lapkričio 13 d.

  Šimkevičiūtė [Rocienė], A., Stonis, J. R., Sruoga, V. 2010. Male genitalia characters and their diagnostic value in taxonomy of Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera). Proceedings of 5th International Conference “From Biotechnology to Environment Protection”, Zielona Gora, 25–27 November, 2010, University of Zielona Gora Publishers, p. 44.

  Stonis J. R., Remeikis A., Diškus A., Sruoga V., A. Rocienė, Navickaitė A. LEU biosistematikai ieškojo naujų faunų. Lietuvos Entomologų draugijos suvažiavimas, 2011 m. gruodžio 10 d.

  Rocienė, A., Stonis, J. R. 2014. Revised fauna of the Nepticulidae (Lepidoptera) of continental East Asia: lots of effort to elucidate the little known diversity of pygmy moths. In: Stonis, J. R., Diškus, A., Valainis, U., Jackowski, J., Auškalnis, T. & Jurkonytė, A. (eds). Selected abstracts and papers of the First Baltic International Conference on Field Entomology and Faunistics. Edukologija Publishers, p. 51.

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • Rusijos MA Zoologijos institute, Vabzdžių sistematikos laboratorijoje (2009 m., 2012 m.)
  Tiriamoji ekspedicija Himalajuose (Indija, Utarakando valstija 2010 m.)
  Rusijos MA Tolimųjų Rytų skyriaus biologinių tyrimų stotyje „Gornotaeznoe“ (Usurijsko raj. 2011 m.)
  Tiriamoji ekspedicija šiaurės ir pietų Tailande, 2012 m. kovas-balandis.

  Tiriamoji ekspedicija šiaurės Kinijoje, 2013 m.

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • Noreika R., Šimkevičiūtė A. Drugių tyrimo metodika: kn. Jaunojo tyrėjo vadovas, t. D, sud. Rima Stonkutė, Vilnius: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 2011, p. 113–151. ISBN 978-9955-899-09-9.

  Rocienė, A. 2011. LEU entomologijos doktorantų tyrimai siekia net Tolimuosius Rytus. Šviesa, 12(2409): 2.

 • Viešos paskaitos
 • Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje.

  Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė.