TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Technologijų žodynėliai

Technologijų ir technologinio ugdymo katedros profesorei dr. Birutei Žygaitienei inicijavus, antro kurso technologijų magistrantai Evelina Buivydaitė, Vilius Dinstmanas, Aušra Jokubauskaitė, Milda Leščinskytė, Jolanta Nareikienė, Jolanta Preidžiuvienė, Jolita Stapurevičiūtė, Alma Urbonienė ir Svetlana Voytkevich kartu su veiklos koordinatore dr. Jūrate Česnavičiene 2016–2017 akademinių metų rudens semestre įgyvendino projektą „Terminija technologijų dalyko bendrojo ugdymo turinyje“. Išanalizavę bendrojo ugdymo mokykloms skirtus technologijų vadovėlius, magistrantai susistemino ir, remdamiesi įvairių mokslo sričių žodynais, sudarė šiuos žodynėlius:

 

1)      Technologijos. Mitybos programos žodynėlis,

2)      Technologijos. Tekstilės programos žodynėlis,

3)      Technologijos. Konstrukcinių medžiagų programos žodynėlis,

4)      Technologijos. Elektronikos programos žodynėlis,

5)      Technologijos. Dizaino programos žodynėlis.

 

Kviečiame technologijų mokytojus ir mokinius, technologijų pedagogikos ir technologijų edukologijos studijų programų studentus mokymo(si) tikslais naudotis technologinių terminų žodynėliais!

Informacija atnaujinta: 2017-01-20 15:58