TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

 

Projekto pavadinimas. Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart). 
Programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015
Projekto vykdymo trukmė. 2012-08-14 – 2014-08-14

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Projekto vykdytojas (koordinatorius). Prof. habil. dr. Piotras Vasiljevas.

 


Projekto pavadinimas. Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS -25). 

Programa. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001.

Projekto vykdymo trukmė. 2012-02-22 – 2013-12-31.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Projekto vykdytojas (koordinatorius). Koordinatorius doc. dr. Regimantas Bareikis.

 


Projekto pavadinimas. Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu.

Programa.  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002.

Projektro vykdymo trukmė. 2011 m. lapkričio 21 d. – 2013 m. lapkričio 21 d.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas

Vadovas. Doc. dr. A. Rimeika

 


Projekto pavadinimas. Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas. 

Programa. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010. 

Projekto vykdymo trukmė. 2010-10-26 – 2013-10-26

LEU statusas (pareiškėjas / partneris).  LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Projekto vykdytojas (koordinatorius). Prof. Piotras Vasiljevas

 


Projekto pavadinimas. Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas. 

Programa. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“. Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008. 

Projekto vykdymo trukmė. 2010-08-23 – 2013-09-30.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Projekto vykdytojas (koordinatorius). Prof. Piotras Vasiljevas. 

 


Projekto pavadinimas. Mokslas – visuomenei

Programa. Grundtvig pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą
Projekto vykdymo trukmė. 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2011 m. liepos 31 d.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas
Vadovas. Doc. dr. Ž. Sederevičiūtė–Pačiauskienė
Anotacija. Šis Grundtvig mokymosi partnerystės projektas vienijo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Slovėnijos mokslininkus ir nevyriausybines organizacijas bendram darbui – mokslinių tyrimų maisto produktų ir mitybos srityje rezultatų pateikimas vartotojams.  Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti bendradarbiavimą tarp mokslo laboratorijų, edukologų ir vartotojų organizacijų ir sukurti betarpišką informacijos apie sveikatą sklaidos modelį.

 

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu http://www.mokslasvisuomenei.vpu.lt/

 

  • 2009 m. lapkričio 27–28 d. Vilniuje vyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas.

     

 

  • 2010 m. birželio 15–17 d. prof. habil.dr. M. Miškinienė, doc. dr. R. Bobinienė, doc. dr. B. Žygaitienė ir doc. dr. D. Gudavičiūtė dalyvavo išvykoje į Taliną (Estija). Tai buvo atsakomasis vizitas pas projekto partnerius.

Projekto atsakomasis vizitas, Maisto ir fermentacijos technologijos centras,
Talinas, Estija, 2010 m. birželio 15–17 d.
 
  • 2010 m. spalio 22 d. Anykščiuose vykusios XI-osios Respublikinės konferencijos ,,Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje. Mokyklos reforma: patirtis ir problemos“ metu buvo kalbama apie visuomenėje egzistuojančius mitybos mitus, apie sveiką mitybą bei mokslinius maisto produktų tyrimus. Konferencijoje prof. habil. dr. Manefa Miškinienė skaitė pranešimą „Mitybos mitai“. Doc. dr. Diana Gudavičiūtė skaitė pranešimą „Kiaušiniai rudu ir baltu lukštu - kurie geresni?“.
  
 
  • 2011 m. gegužės 17–20 d. projekto dalyviai iš Estijos ir Lietuvos  lankėsi Liublijanos universitete  Pedagogikos fakultete (Slovėnija).
Projekto dalyvių susitikimas, Liublianos universitetas,
Liubliana, Slovėnija, 2011 m. gegužės 17–20 d.
 
  • 2011 m. birželio 19–21 d. Latvijoje Jurmaloje ir Jelgavoje vyko galutinis projekto dalyvių susitikimas.


 

Nacionaliniai projektai

 

Projekto pavadinimas: Visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas "Žaliojo Vilniaus vaikai".

Programa.  Projekto tikslas - ugdyti būsimųjų mokytojų - Lietuvos edukologijos universiteto studentų ir Vilniaus miesto mokinių ekologinį sąmoningumą, vykdant aplinkosaugines veiklas. Projekto partneriai: Vilniaus Naujininkų mokykla ir Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Nr. A72-1428116 (3.1.36-TD2)

Projekto vykdymo trukmė. 2016-09-12 – 2016-12-01.

LEU statusas. Pareiškėjas - Lietuvos edukologijos universitetas.

Vadovas. Doc. dr. Inga Kepalienė.

 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Projekto veiklų viešinimas:

Prasidėjo pirmosios Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vykdomo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ veiklos

Projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ dalyviai mokėsi gamtoje

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ dalyviai susipažino su žaliąja aplinka Pavilnių regioniniame parke

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ edukacinis užsiėmimas „Pagaminkime augalų klonų patys“

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ edukaciniai užsiėmimai „Rudens vaisiai“ ir „Žemės meno objektai“

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ kūrybinės dirbtuvės - kuriame žaidimą „Pažink paukščius“

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ I aplinkosauginių darbų konkurso etapo konferencija

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ kūrybinės dirbtuvės-konkursas „Dėkojame gamtai“

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Žaliojo Vilniaus vaikai“ II aplinkosauginių darbų konkurso etapo konferencija

LEU vyko Technologijų idėjų mugė 2016 

 


Projekto pavadinimas. Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos  programas Lietuvos edukologijos universitete.

Programa.  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
Projekto vykdymo trukmė. 2010 m. kovo 5 d. – 2013 m. gegužės 13 d.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas
Anotacija.
 Įgyvendinant projektą bus atnaujintos LEU studijų programos, skirtos dalykų mokytojų rengimui. Tai leis parengti mokytojus, įgijusius kokybiškai naujas bei gilesnes profesines dalyko kompetencijas, gebančius kuo sėkmingiau išplėtoti ugdytinio prigimties, fizines ir dvasines galias, mokančius sudaryti sąlygas laisvai skleistis individualybei ir tobulintis asmenybei.
 
  • 2012 m. rugsėjo 24–28 d. vyko projekto dalyvių pažintinis vizitas Suomijoje, kurio metu projekto dalyviai susipažino su Suomijos švietimo sistema. Vizito metu buvo aplankytas Helsinkio universitetas, Sibelijaus akademija, Teatro akademija, Suomijos švietimo profesinė sąjunga, tarptautinio mobilumo centras. Projekto dalyviai susitiko su Suomijos švietimo ministerijos patarėja ir minėtų įstaigų atstovais.

 

Projekto dalyvės (iš kairės) dr. V. Schoroškienė, dr. O. Petronienė,

dr. E. Sakadolskis, dr. B. Žygaitienė, dr. V. Kazragytė

 


Projekto pavadinimas: Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas
Projekto vadovas:
Prof. habil. dr. Piotr Vasiljev
Užsakovas arba paramos davėjas:
Lietuvos mokslo taryba (Mokslininkų iniciatyva parengti projektai).
Sutarties Nr.:
MIP-065/2011
Projekto vykdymo trukmė:
2011 m. birželio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
Projekto vykdytojas (koordinatorius):
Lietuvos edukologijos universitetas

 


Tarptautiniai projektai

 

Projekto pavadinimas. Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.
Programa. 7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870.
Projekto vykdymo trukmė. 2009 m. gegužės 1 d. –2012 m. gegužės 1 d.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.
Vadovas. Doc. dr. D. Dapkus.

 
  • 2012 m. vasario 21–27 d.  prof. habil. dr. M. Miškinienė ir kiti projekto dalyviai lankėsi Santjago de Compostelo mieste Ispanijoje, kur vyko projekto finalinis susitikimas.  Susitikimo metu buvo pristatytos Lietuvos edukologijos universiteto veiklos.

 


Projekto pavadinimas: „Flip-Chip“ ultragarsinio suvirinimo tyrimai.
Projekto vadovas: Prof. habil. dr. Piotr Vasiljev

Užsakovas arba paramos davėjas: Firma Hesse & Knipps Gmb. Vokietija
Projekto vykdymo trukmė:
2006 m. balandžio 1 d. – 2009 m. gegužės 1 d.

Informacija atnaujinta: 2017-02-07 11:35