TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Mokslinės veiklos kryptys

Socialiniai mokslai (000S)
Edukologija (07S)

Technologinio ugdymo paradigmos darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą kontekste

Technologinio ugdymo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai

Kūrybiškumo ugdymas mokant technologijų

Technologijų dalykų turinio bei didaktinio aprūpinimo problema

 

Biomedicinos mokslai (000B)
Biologija (01B)

Biologiškai veikliųjų medžiagų įtaka gyvūnų organizmui ir produkcijos kokybei.

 

Technologijos mokslai (000T)
Mechanikos inžinerija (09T)

Pjezomechaninių sistemų modeliavimas, tyrimas ir taikymas, kuriant mechatronines sistemas

 

2012 m. atliktų mokslinių tyrimų tematika
 • Technologinio ugdymo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai.
 • Kūrybiškumo ugdymas mokant technologijų.
 • Technologijos dalykų turinio bei didaktinio aprūpinimo problema.
 • Biologiškai veikliųjų medžiagų įtaka gyvūnų organizmui ir produkcijos kokybei.
 • Metalo-pjezokeraminių keitiklių modeliavimas ir ultragarsinių mechanizmų sintezė.

 

2011 m. atliktų mokslinių tyrimų tematika

 • Technologinio ugdymo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai.
 • Technologijos dalykų turinio bei didaktinio aprūpinimo problema.
 • Biologiškai veiksliųjų medžiagų įtakos gyvūnų organizmui ištyrimas.
 • Biologiškai veikliųjų medžiagų (fermentų, probiotikų ir mikroelementų) įtaka gyvūnų organizmui.
 • Metalo-pjezokeraminių keitiklių modeliavimas ir ultragarsinių mechanizmų sintezė.

 

2010 m. atliktų mokslinių tyrimų tematika

 • Technologinio ugdymo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai.
 • Technologijos dalykų turinio bei didaktinio aprūpinimo problema.
 • Biologiškai veikliųjų medžiagų įtakos gyvūnų organizmui ištyrimas.
 • Metalo-pjezokeraminių keitiklių modeliavimas ir ultragarsinių mechanizmų sintezė.

 

2009 m. atliktų mokslinių tyrimų tematika

 • Technologinio ugdymo koncepcija ir mokytojų rengimas.
 • Technologijos dalykų turinio bei didaktinio aprūpinimo problema.
 • Biologiškai veikliųjų medžiagų įtakos gyvūnų organizmui ištyrimas. 
 • Metalo-pjezokeraminių keitiklių modeliavimas ir ultragarsinių mechanizmų sintezė.
Informacija atnaujinta: 2017-02-07 11:36