TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Mokslinės konferencijos

2015 m.

2015 m. lapkričio 6 d. LEU GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo katedroje vyko nacionalinė mokslinė konferenciją TECHNOLOGINIO UGDYMO PROBLEMOS IR AKTUALIJOS.

Konferencijos rengėjai Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedra bei susivienijimo Žali.lt strateginės partnerystės projektas ,,Namuose su gamta“.

Gausiai susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos matematikos ir technologijų fakulteto dekanas Prof. dr. Virginijus Sruoga, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Švelnienė, GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja Prof. dr. Birutė Žygaitienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Dr. Rolandas Zuoza. Lietuvos edukologijos universiteto choro grupė „Ave vita“ pradžiugino dalyvius nuostabiu muzikiniu sveikinimu.

   

Plenarinio posėdžio metu pranešimus skaitė:

 Doc. dr. Liutauras Degėsys, Lietuvos edukologijos universiteto Filosofijos katedros vedėjas. Technologinis žvilgsnis – klausiantis: kaip kitaip ir kodėl?

 Dr. Edgaras Leichteris, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius. Ateitis priklauso STEM: kaip prisitaikyti prie naujų iššūkių švietime?

 Martynas Norbutas, susivienijimas Žali.lt. Strateginės partnerystės projekto „NAMUOSE SU GAMTA“ pristatymas

 Alfas Ivanauskas, UAB „Virtuvės mitų griovėjai“. VMG MOKYKLA: kulinarinis vadovėlis ir ateities pamokos

  Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Pramoninių technologijų ir dizaino katedros vedėja, Vilniaus dailės akademijos pramoninio dizaino doktorantė, baldų dizainerė. Technologinės inovacijos ir eko dizaino iššūkiai

 

Daugaiu konferencijos nuotraukų galite pamatyti čia ir fb

 Konferencijos programa  PDF

 


2013 m.

 

2013 m. lapkričio 8 d. vyko Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto, Technologijų ir technologinio ugdymo katedros nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“ ir Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vykdomo ES finansuojamo projekto „11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118) baigiamoji konferencija.

Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Lietuvos edukologijos universiteto rektorius prof. habil. dr. akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Dangutė Mikutienė.

    

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Birutė Žygaitienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius ir gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Oksana Kietavičienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos projektų vadovė Edita Petrauskaitė.

Plenarinio posėdžio eigą moderavo:  Dalia Švelnienė (Švietimo ir mokslo ministerija) ir Eglė Vaivadienė (Ugdymo plėtotės centras).

   

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos teatro studijos mokiniai, (vadovė Silvija Stonkutė) teatralizuotai pristatė  vieno gyvenimo istoriją. Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave Vita“ (vadovas Kastytis Barisas) darbingos dienos pradžią praskaidrino muzikiniu sveikinimu.

   

Konferencijos aktualumą įrodė gausus dalyvių skaičius - sulaukta 240 dalyvių. Galerijoje „Verdenė“ pirmą kartą vienu metu  stendinius pranešimus ir kūrybinius darbus eksponavo net 64 autoriai – technologijų mokytojai ir jų mokiniai, sekcijose buvo pristatyti 56 pranešimai.

GMTF dekanas prof. dr. Virginijus Sruoga apibendrino konferencijos pranešimus, o vakaronės metu LEU Technologijų pedagogikos studijų programos studentė Viktorija Kumpytė pristatė muzikinę programą.

  

 

Konferencijos programa (PDF)

Pažyma dėl dalyvavimo konferencijoje (PDF)

Pažymos priedas (PDF)

Daugiau konferencijos akimirkų žr. 


2013 m. balandžio 24 d. LEU GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo katedroje buvo organizuota mokslinė - metodinė konferencija „Žemei reikia draugų“.

 
Konferencijos organizatoriai:
LEU GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo katedra;
Vilniaus lopšelis - darželis „Žilvitis“.
 
Konferencijos programa (DOC)
Pažyma apie dalyvavimą konferencijoje (DOC)
Konferencijos nuotraukos

 


2013 m. sausio 3 d.  Vilniaus m. Simono Daukanto gimnazijoje Bendradarbiaujančių gimnazijų praktinėje metodinėje konferencijoje „Ugdymo proceso organizavimo aktualijos“ dalyvavo  Technologijų ir technologinio ugdymo katedros dėstytojos. Geriausiems Vilniaus miesto gimnazijų technologijų mokytojams dr. I. Kepalienė skaitė pranešimą „Ekologinis ugdymas mokant(is) technologijų“, o lekt. R. Indičianskienė pristatė ekologijos ir tekstilės sąsajas pranešime „Ekologinio sąmoningumo ugdymas mokant tekstilės“.

 

Konferencijos aptarimas su Simono Daukanto gimnazijos technologijų mokytoja Ariana Numgaudiene (kairėje)


2012 m.

 

2012 m. spalio 23 d. popietę II k. Technologijų edukologijos studijų programos magistrantės organizavo mini konferenciją Ekologinės kultūros tematika. "Ateik! Išgirsk! Susirūpink!" - tai renginio pavadinimas / šūkis, kuris sukvietė ir žingeidžius studentus, ir dėstytojus, administracijos atstovus. Magistrantės  pristatė pranešimus aktualiomis temomis: Klimato kaita, Alternatyvūs energijos šaltiniai, Europos paplūdimiai, Eko statyba: namai, baldai, interjero detalės, Popieriaus ir plastiko perdirbimas, Eko transportas, Pasaulio miškai, Nykstančios gyvūnų ir augalų rūšys, jų apsauga (dėstytoja lekt. dr. I. Kepalienė). 

 
Renginio metu vyko I k. bakalauro studijų programos studentų surengta kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda (dėstytoja doc. dr. Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė).
 
Konferencijos tematika susidomėjo ir Ekologinės kultūros ugdymo reikšmę akcentavo VšĮ Kultūros idėjų instituto vadovas A. Necejauskas. Išklausius pranešimus ir apžiūrėjus parodą netilo diskusijos, kilo naujų užmanymų ir idėjų bendradarbiavimui.
 
Daugiau informacijos apie konferencijos pranešimus galite rasti magistrančių išleistoje konferencijos knygelėje. Taip pat apie ekologišką madą galite skaityti magistrančių R. Mulvinskaitės ir J. Trubilaitės parengtame straipsnyje.
 
Konferencijos akimirkos
      

 


2012 m. spalio 19 d. GMTF vyko XII -ji respublikinė konferencija „Bendrojo ugdymo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje“. Konferencijos atidarymo metu III k. technologijų pedagogikos ir IV k. technologijų edukologijos specialybių studentai konferencijos dalyviams pademonstravo drabužius, sukurtus iš antrinių žaliavų.

 

Chemijos ir technologinio ugdymo sekcijoje pranešimus skaitė doc. dr. I. Vitėnienė, doc. dr. V. Gefenas, A. Tumėnienė,  V. Tumėnas, I. Aleknavičienė, lekt. dr. I.Kepalienė, lekt. R.Indičianskienė.

 

Konferencijos atidarymo akimirkos

      

Daugiau nuotraukų žr. LEU medijos galerijoje

 


2012 m. gegužės 10 d. GMTF vyko bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijojoje buvo pristatyta 12 pranešimų, Technologijų edukacinių tyrimų sekcijoje – 8 pranešimai, Technologijų edukologijos sekcijoje – 11 pranešimų, parengtų technologijų edukologijos specialybės IV k. studentų ir magistrų.

 

Konferencijos akimirkos

       


2011 m.

 

2011 m. spalio 14 d. katedra organizavo nacionalinę mokslinę praktinę konferenciją „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“.

 

Pažymą dėl dalyvavimo konferencijoje rasite čia.

 

Konferencijos akimirkos

       

       

       

       

 


2011 m. gegužės 5 d. GMTF vyko  bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijoje buvo pristatyta 18 pranešimų, parengtų technologijų edukologijos specialybės studentų.

 

Konferencijos akimirkos

    


2010 m. gegužės 6 d. GMTF vyko bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijoje buvo pristatytas 31 pranešimas, parengtas technologijų edukologijos specialybės studentų. 

 

Konferencijos akimirkos


  

Informacija atnaujinta: 2017-02-21 10:56