TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Pedagoginės praktikos

Nuolatinių ir ištęstinių studijų pedagoginių praktikų grafikas 2017–2018 m. m. (DOC)

Technologijų pedagogikos studijų programos pedagoginių praktikų metmenys (DOC)


 
STEBĖTOJO PRAKTIKA

 

PEDAGOGO ASISTENTO PRAKTIKA

Pedagogo asistento  praktikos sutarties pavyzdys
Apskaitos ir įvertinimo kortelė
Pedagogo asistento praktikos edukologijos užduotys
Pedagogo asistento praktikos psichologijos užduotys
Pedagogo asistento sveikatos užduotys
Pedagogo asistento praktikos apmokėjimų apskaitos lapas

 

PEDAGOGINĖ PRAKTIKA GLOBOJANT MENTORIUI

 

SAVARANKIŠKA PEDAGOGINĖ PRAKTIKA

Informacija atnaujinta: 2017-04-12 09:10