TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Metodinės rekomendacijos

Bendrieji reikalavimai rašto darbams

 

 • Studijų darbų apipavidalinimo bendrieji reikalavimai (PDF)
 • Bendrieji reikalavimai referatui (PDF)
 • Bendrieji reikalavimai esė (PDF)
 • Bendrieji reikalavimai recenzijai (PDF)
 • Bendrieji reikalavimai pedagoginės praktikos dokumentų aplankui (PDF)
 • Bendrieji reikalavimai kursiniam darbui (PDF)
 • Kursinio darbo vertinimo pažymiais kriterijai (DOC)
 • Bendrieji reikalavimai bakalauro baigiamajam darbui (PDF)
 • Bakalauro baigiamojo darbo pateikimo gynimui tvarka (PDF)
 • Bakalauro baigiamojo darbo vertinimo pažymiais kriterijai (PDF)

 Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2014 m.

 

Žygaitienė B., Česnavičienė J., Švelnienė D., Vaivadienė E., Numgaudienė A., Pošiūnaitė K. Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: mokslo studija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. 90 p.

 


Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2012 m.

 

Grinkevičius K., Miškinienė M., Kurienė A., Cibulskaitė N. Aktyvaus mokymo metodai mokant gamtos mokslų ir matematikos : metodinė priemonė. Vilnius : Edukologija, 2012. 67 p.
Nekrošienė E., Rotmanas A., Nekrošius L., Žygaitienė B., Gečiauskienė A., Kepalienė I., Varanauskienė J., Rimkuvienė V., Monkevič E., Miškinienė M. Patarimų knyga namams : nuo A iki Ž. Vilnius : Alma littera, 2012. 279 p.
  Pečiuliauskienė P., Grinkevičius K., Kurienė A., Cibulskaitė N., Dapkus D., Miškinienė M. Gamtos mokslų ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimo moduliai aukštojoje mokykloje : metodinė priemonė. Vilnius : Edukologija, 2012. 59 p.
Žygaitienė B., Miškinienė M. Metodinės rekomendacijos rašantiesiems studijų darbus : metodinė priemonė Technologijų pedagogikos studijų programos pirmos pakopos studentams. Vilnius : Edukologija, 2012. 85 p.

Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2011 m.

 

  Kanapinskas D., Rotmanas A. Medžio mozaika [elektroninis išteklius] : metodinė priemonė. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. 1 kompakt. diskas (CD-ROM).
  Rotmanas A., Kanapinskas D. Statybinės technologijos [elektroninis išteklius] : būsto apdaila ir įranga : metodinė priemonė technologijos ir technologijų edukologijos studijų programos studentams. Vilnius : [Vilniaus pedagoginis universitetas], 2011. 1 kompakt. diskas (CD-ROM).
Viselga G., Pauza M. Technologinių įrenginių elementų projektavimas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 113 p.

Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2010 m.

 

Indičianskienė R. Siuvimo technologija. Pradmenys: mokymo priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 55 p.
Gudavičiūtė D. Maisto produktų laikymas. I dalis. Koncervavimas šalčiu. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Ringelienė L. Kilimai: austinių ir rištinių kilimų istorija: mokomoji priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 83 p.

Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2009 m.

 

Borodinas S., Batovrin V., Bessonov A., Moshkin V., Romanov A. LabVIEW: Elektronikos praktiniai darbai: metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 163 p.
Viselga G. Medžiagų pjovimo staklės ir jų įrenginiai: metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 162 p.

Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2008 m.

 

Sederevičiūtė Ž. Stalo serviravimas ir elgesys prie stalo: mokymo priemonė. Vilnius: Kronta, 2008, 111 p.
Vaitkevičiūtė A. Lietuviškos juostos: raštai, spalvos, atlikimo technologija: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 111 p.
  Viselga G. Medžiagų pjovimo staklės ir procesai: mokymo priemonė (CD). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 85 p.

 


Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2007 m.

 

  Sederevičiūtė Ž., Juškeliėnė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vartojimo kultūros ugdymas: mokomoji kompiuterinė programa (CD). Vilnius, 2007.
Sederevičiūtė Ž.  Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į technologijų pamokas: mokymo ir metodinė medžiaga. Vilnius: Kronta, 2007, 63 p.
  Sederevičiūtė Ž., Juškelienė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vartojimo kultūros ugdymas: mokymo ir metodinės medžiagos komplektas: knyga ir CD. Vilnius, 2007.
Sederevičiūtė Ž., Juškelienė V., Motiejūnaitė O., Vitėnienė I., Gerulaitis V. Vartojimo kultūros ugdymo integruojamoji programa. Vilnius: Kronta, 2007, 60 p.
  Siroic J., Audzijonis A., Sadauskas K. Optikos kursas su „Mathematica“: metodinė priemonė (CD). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, 125 p.

Katedros dėstytojų metodinės ir mokomosios priemonės 2006 m.

 

Miškininienė M. Mityba: medžiagų apykaita, maisto medžiagos, vitaminai, mineralinės medžiagos ir vanduo. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 129 p.
Pyragas K., Sadauskas K., Ramonas A..  Aktualioji ekologija: vadovėlis. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 465 p.

 


Periodinių leidinių duomenų bazės skirtos socialiniams mokslams, technologijoms

 

 1. Academic Search Complete (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> – daugiatemė visatekstė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie žurnalų, monografijų, pranešimų, konferencijų medžiagos šiomis temomis: archeologija, astronomija, biologija, chemija, geografija, teisė, matematika, muzika, fizika, psichologija, religija, socialiniai mokslai ir kt. Socialiniams mokslams skirta 53 pavadinimai žurnalų, amatams – 5, švietimui – 1227, psichologijai – 1034, menams – 148, maisto technologijai, mitybai – 207.
 2. Education Research Complete (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> visatekstė duomenų bazė skirta edukologijos mokslams bei švietimui: nuo ugdymo ankstyvoje vaikystėje iki aukštojo mokslo problemų. Socialiniams mokslams skirta 18 pavadinimų žurnalų, psichologijai – 311, menams – 42, maisto technologijai, mitybai – 12. 
 3. Emerald Management eJournals Collection <http://www.emeraldinsight.com/ft> – duomenų bazė, apimanti šias temas: marketingas, personalo vadyba, apskaita, auditas, ekonomika, profesinis tobulinimasis, švietimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, logistika ir tiekimas, gamybos valdymas, mityba ir kt. Žurnalų sąrašas pateikimas adresu <http://www.lmba.lt/doc/Emerald_Management_list.doc>  141 pavadinimas.
 4. ERIC (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> – bibliografinė duomenų bazė švietimo klausimais, kuriama JAV švietimo departamento informacijos centro (Educational Resource Information Center). Bazė atnaujinama kas ketvirtį.
 5. Health Source - Consumer Edition (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> – Visatekstė duomenų bazė apimanti įvairias medicinos sritis: medicinos mokslą, mitybą, vaikų priežiūrą. Švietimui skirta 12 pavadinimų žurnalų, psichologijai – 16, maisto technologijai, mitybai – 41.
 6. Health Source: Nursing/Academic Edition (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> – visatekstė informacija iš žurnalų įvairiais sveikatos priežiūros klausimais. Bazė atnaujinama kasdien. Sveikatos ugdymui skirta 109 pavadinimų žurnalų, psichologijai – 168, maisto technologijai, mitybai – 41.
 7. JSTOR <http://www.jstor.org> – periodinių leidinių visatekstis daugiatemis archyvas. VPU prenumeruojamos kolekcijos: Arts & Sciences I Collection; Arts & Sciences II Collection; Arts & Sciences III Collection; Arts & Sciences IV Collection; Arts & Sciences V Collection; Arts & Sciences VI Collection; Arts & Sciences VII Collection; Life Sciences Collection.
 8. MEDLINE (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> - pateikiama bibliografinė informacija apie mediciną, vaistus, slaugą, stomatologiją, veterinariją, sveikatos apsaugos sistemą. Anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka. Terminams tikslinti naudojamas MeSH (Medical Subject Headings) medicinos terminų rubrikynas.
 9. Teacher Reference Center (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> - bibliografinė duomenų bazė teikianti informaciją iš švietimui skirtų žurnalų.
 10. SAGE Journals Online <http://online.sagepub.com/cgi/search> - SAGE Publications leidyklos mokslinių žurnalų visatekstė duomenų bazė socialinių, humanitarinių mokslų klausimais. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas pateikiamas adresu <http://www.lmba.lt/doc/SAGE_sarasas.doc> - 521 pavadinimų žurnalai.
 11. ScienceDirect - Elsevier leidyklos mokslinių žurnalų visateksčių straipsnių duomenų bazė. Joje pateikiami žurnalai iš įvairių mokslo sričių: tiksliųjų, medicinos, žemės ūkio, menų, biochemijos, verslo, kompiuterijos, ekologijos, farmakologijos, psichologijos, socialinių mokslų. VPU prenumeruoja šios duomenų bazės Freedom Collection – 2012 pavadinimų žurnalų. Žurnalų sąrašas pateikiamas adresu <http://www.info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm>.
 12. SocINDEX with Full Text (per EBSCO Publishing) <http://search.ebscohost.com> - socialinių mokslų visatekstė duomenų bazė, kurioje pateikiama visatekstė informacija iš knygų ir monografijų bei konferencijų pranešimų, svarbiausių mokslo žurnalų (nuo 1908). Sveikatos ugdymui skirta 30 pavadinimų žurnalų, psichologijai – 354, maisto technologijai, mitybai – 4, vadybai – 44.
 13. Oxford Art Online <http://www.nature.com/nature/index.html> – duomenų bazę sudaro "The Dictionary of Art" ir "The Oxford Companion to Western Art" informacinių leidinių elektroninės versijos, daugiau nei 3 000 meno kūrinių reprodukcijų, nuorodos į kitus elektroninius šaltinius.
 14. Oxford Reference Online: The Premium Collection <www.oxfordreference.com> – duomenų bazėje pateikiama  faktografinė medžiaga iš daugiau nei 100 žodynų, žinynų, enciklopedijų, kuriuose: bendroji informacija, socialiniai mokslai, politologija, religija, filosofija, citatos, dvikalbiai žodynai, anglų kalbos žodynai, menai, architektūra, ekonomika, verslas, mityba, istorija, teisė, literatūra, medicina, mitologija ir folkloras.
 15. Oxford University Press: Oxford Journals Online <http://www.oxfordjournals.org/> – visateksčiai straipsniai iš Oxford University Press leidyklos mokslinių žurnalų ekonomikos, teisės, politikos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos, filosofijos, muzikos, meno, statistikos, ekologijos, biologijos, biochemijos, medicinos ir mokslų.
 16. Wiley InterScience <http://www.interscience.wiley.com> – Wiley ir Blackwell Publishing leidyklų mokslo žurnalai socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. LEU prenumeruoja 159 pavadinimų žurnalus. Žurnalų sąrašas pateikiamas adresu <http://www.lmba.lt/doc/Wiley_Blackwell_sarasas.doc>.

 

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/prendb.htm.

 


Prenumeruojami periodiniai leidiniai paskelbti viešai internete ir bibliotekos elektroniniame kataloge bei tinklapyje http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/periodika.html

 

Rekomenduojami žurnalai ir tęstiniai leidiniai anglų kalba, kuriuos galite rasti LEU bibliotekoje

 1. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
 2. Ecology
 3. Good Housekeeping
 4. Human Resource Management Review
 5. International Journal of Technology and Design Education
 6. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management
 7. Journal of the American Society for Information Science and Technology
 8. The Journal of Aesthetic Education
 9. Journal of School Health
 10. Management
 11. Property management
 12. Political Science and Politics
 13. Political Theory
 14. Thinking Skills and Creativity

 

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/mod/periodika.html.

Informacija atnaujinta: 2014-11-17 10:12