TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Partneriai

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais:

2007 m. sausio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Vartotojų švietimo centru.

2008 m. spalio 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2009 m. birželio 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
2009 m. spalio 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru.
2009 m. gruodžio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Žvėryno gimnazija.
2009 m. gegužės 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru.
2010 m. rugsėjo 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.
2011 m. vasario 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Antakalnio vidurine mokykla.
2011 m. vasario 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla.
2012 m. vasario 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla.

2012 m. vasario 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija.

 

 

 

                       Vaizdo rezultatas pagal užklausą „juodšilių šilo gimnazija logo“ 2015 m. lapkričio 10 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono Juodšilių "Šilo" gimnazija. 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vilnius maironio progimnazija logo“

2015 m. lapkričio 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Maironio progimnazija.         
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gabrielės petkevičaitės bitės suaugusiųjų mokymo centras logo“ 2016 m. vasario 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centru.   
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla logo“ 2016 m. kovo 31 d. pasirašyta pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Všį Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „progimnazija magis logo“ 2016 m. spalio 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ "Mokykla vaikams".

                                      

 2017 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus etninės kultūros centru.                                                                                                                      

 


Katedros dėstytojai ir studentai glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir kartu vykdo įvairias veiklas.

 

Veiklos su partneriais

 

2017 m. rugsėjo 20 d.  LEU Technologijų edukologijos studijų programos magistrantės, analizuojant Lyginamosios andragogikos kursą, kartu su Technologijų ir technologinio ugdymo katedros socialiniais partneriais - Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės SMC dalyvavo Nordplus Adult projekto „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“ (Nr. NPAD – 2015/10076) baigiamojoje konferencijoje Jūrmaloje (Latvija). Renginyje taip pat dalyvavo projekto partneriai iš Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Latvijos. 

Konferencijos metu buvo pristatytos  profesinio orientavimo suaugusiems idėjos bei apie suaugusiųjų švietimo aktualijos. 

 

 

 

2016 Gruodžio 21 d.  LEU GMTF Technologinio ugdymo katedros galerijoje "Verdenė" vyko Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodos "Balta balta... ir ne tik“ atidarymas. 

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro parodos autorės 

 

Parodos atidarymo akimirkas galite pamatyti čia

 


2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos edukologijos universitete, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Technologijų ir technologinio ugdymo katedros galerijoje "Verdenė" vyko Technologijų ir technologinio ugdymo katedros socialinių partnerių Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centro parodos "Gamta taip pat ruošiasi šventėms" atidarymas. Parodos atidaryme dalyvavo floristai, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro I kurso mokiniai bei jų mokytojos: Lietuvos floristų asociacijos prezidentė Genoveta Zuokienė, Violeta Girdziušienė, Nijolė Kutkienė, Stanislava Kareckienė ir Giedrė Butrimavičiūtė, Technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė. Auditorijoje buvo pristatyta floristikos raida bei floristo specialybė, studijos Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

        Parodos autoriai norėdami pamatyti įvairius augalus aplankė Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto oranžeriją. Neįtikėtino grožio ir dydžio augalai sužavėjo svečius. 

 

Parodos "Gamta taip pat ruošiasi šventėms"  atidarymo akimirkos

     


 

2012 m. rugsėjo 18 d. technologijų pedagogikos specialybės II–III k. nuolatinių studijų studentai su dėstytoja lekt. R. Indičianskiene apsilankė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Studentai  turėjo galimybę pamatyti, kokiomis sąlygomis centre mokosi būsimieji floristai, fotografai, dizaineriai, interjero apipavidalintojai, dailiųjų odos dirbinių gamintojai, siuvėjai. Vizito metu studentai buvo supažindinti su įvairiais įrenginiais, kuriuos naudoja centro mokiniai, kurdami kūrybinius darbus. Mokėsi shibori technikos, patys atliko įvairias technologines užduotis.

 

Išvykos akimirkos

     

         


2012 m. gegužės 3 d. I k. technologijų pedagogikos specialybės studentai su dėstytoja lekt. dr. I. Kepaliene lankėsi Žvėryno gimnazijoje. Bendradarbiavimas su gimnazija suteikia galimybę studentams paskaitų metu įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Mokantis konstrukcinių medžiagų sritį studentams buvo labai naudinga apžiūrėti gimnazijos konstrukcinių medžiagų laboratoriją, pabendrauti su vienu iš vadovėlio „Konstrukcinės medžiagos ir elektronika. 5–6 klasės mokytojo knyga" autoriumi, gimnazijos mokytoju V. Augustinavičiumi. Mokytojas praktikas pasidalino patirtimi, kas yra svarbu mokant konstrukcinių medžiagų, pristatė mokinių darbų parodą.

 

Pokalbiai su technologijų mokytoju V. Augustinavičiumi


     


2012 m. vasario 1 d. lekt. dr. I. Kepalienė, II k. magistrantė K. Pošiūnaitė ir asist. dr. Ž. Stankevičiūtė lankėsi Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Vizito metu buvo susipažinta su mokyklos aplinka ir surengtas susitikimas su mokyklos bendruomene ir mokiniais, kurio metu buvo pristatytos Lietuvos edukologijos universiteto technologijų pedagogikos ir chemijos studijų programos.

 

Susitikimo akimirkos

   


2012 m. sausio 17–20 d. galerijoje „Verdenė“ vyko Antakalnio vidurinės mokyklos 7–12 kl. mokinių tekstilės ir 5–6 kl. mokinių konstrukcinių medžiagų darbų paroda. Mokinių parodą organizavo  mokytojai E. Lukaševičius, E. Skupienė, V. Ivanauskaitė. Technologijų mokytoja ekspertė E. Skupienė ir mokytoja V. Ivanauskaitė pristatė 7–12 kl. mokinių tekstilės darbų parodą. Technologijų vyresnysis mokytojas E. Lukaševičius pristatė 5–6 klasių mokinių konstrukcinių medžiagų parodą: 5 kl. „Mano pasakų herojus" ir 6 kl. „Buitinis baldas".

 

Keletas parodos darbų

         


2011 m. lapkričio 30 d. I k. technologijų edukologijos specialybės magistrantės J. Butkutė ir V. Baliunienė Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre mokiniams vedė renginį „Muzikinė karusėlė“, skirtą Draugo dienai paminėti.

 

Renginio akimirkos

  


Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena. Laikotarpis nuo kovo 20-osios iki balandžio 22-osios visame pasaulyje vadinamas Žemės mėnesiu. Šiuo metu organizuojamos įvairios švarinimo, medelių sodinimo, talkos, kūrybinės akcijos, rengiami konkursai, konferencijos apie žemę, gamtą ir būtinybę tai išsaugoti.

 

Lietuvos edukologijos universitetas – vienintelis universitetas, turintis ir Žaliojo universiteto vardą. Prasminga, kad mokytojo profesijai besiruošiantys žmonės ne tik galvoja apie rytojų, bet ir praktiškai dalyvauja įgyvendindami savo idėjas. Katedros studentai mokydamiesi vartojimo kultūros supranta, kad kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už savo planetą – Žemę, švarią aplinką, Žemės dovanas – išteklius, švarų rytojų, kurį matys mūsų vaikai ir anūkai. Tai labai svarbu įskiepyti mūsų vaikams. Mums tausojantis vartojimas, šiukšlių rūšiavimas, išteklių tausojimas, ekokūryba, ekologinės kultūros viešinimas tapo  gyvenimo būdu. 

 

Antrinės žaliavos – puiki medžiaga ekokūrybai. Technologijų edukologijos specialybės III k. studentės Žemės dienos proga 2011 m. kovo 25 d. Vilniaus turizmo ir verslo mokyklos mokiniams pristatė avangardinių drabužių kolekciją iš antrinių žaliavų. Kuriant avangardinio stiliaus drabužius iš netradicinių medžiagų, atsiveria didelės galimybės pasireikšti kūrybinei fantazijai. Šiems rūbams atlikti buvo naudojamos pigios ir lengvai prieinamos medžiagos: polietilenas, popierius, laikraščiai, pirkinių čekiai, bintas, medžio drožlės, agroplėvelė, viela, guma ir kt. Tai leido eksperimentuoti ir įgyvendinti pačias netikėčiausias idėjas. Šiam darbui labai tinka panaudoti antrines žaliavas.

 

Avangardinių drabužių kolekcijos iš antrinių žaliavų pristatymas

         


2011 m. vasario 14 – balandžio 24 d.  galerijoje „Verdenė“ vyko Lietuvos mokinių fotografijos paroda.  Parodą surengė Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro fotografijos studija.

 

Akimirkos iš parodos atidarymo

    


2010 m. gruodžio 22 d. technologijų edukologijos specialybės I k. magistrantės A. Lukšėnienė, J. Sinkevičienė ir T. Narvoiš lankėsi Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre. Jos pravedė socializacijos renginį tema „Kalėdų belaukiant“. Renginį sudarė teorinė ir praktinė dalys. Mokiniams kompiuterinių technologijų pagalba buvo trumpai apžvelgtos įvairių šalių Kalėdų tradicijos ir pristatyta keletą veltinio vėlimo technikų. Praktinėje dalyje buvo kuriama kalėdinė eglutė, kurią renginio dalyviai puošė savo sukurtais žaisliukais iš vilnos. Vakaronė baigta jaukioje kalėdinėje aplinkoje besivaišinant savo keptais kalėdiniais meduoliais. Kiekvienam renginio dalyviui dovanų buvo įteiktas kalėdinių meduolių receptas ir iš popieriaus pagaminti varpeliai.

 

Renginio akimirkos

    


2010 m. gruodžio 15 d. technologijų edukologijos specialybės I k. magistrantės V. Šimienė, I. Šarkauskaitė ir K.Pošiūnaitė lankėsi Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre. Studentės moksleiviams pristatė baltojo molio techniką ir kartu su moksleiviais lipdė angelus.

 

Angelų lipdymas

 


2010 m. gruodžio 2 d. katedros dėstytojos lekt. dr. I. Kepalienė ir doc. dr. D. Gudavičiūtė bei katedros vedėjos padėjėja K. Pošiūnaitė aplankė katedros socialinius partnerius. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko mokytojos Ž. Gudmonienės vadovaujamo projekto „Rusų virtuvės patiekalai" pristatymas.

 

Katedros darbuotos su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniais


2010 m. lapkričio 9 d. katedroje lankėsi mokiniai iš Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos ir Antakalnio vidurinės mokyklos.

Moksleiviams ekskursijos metu dėstytojai pristatė keturias veiklas:

  • Lekt. dr. I. Kepalienė pristatė fitodizainą;
  • Lekt. R. Indičianskienė - siuvimo techniką su avalono plėvele;
  • Lekt. A. Vaitkevičiūtė - dekupažą ir emalį;
  • Lekt. L. Ringelienė - batiką.

 

Įvairių veiklų akimirkos

     

  


2010 m. spalio 21 d. Technologijų edukologijos specialybės II kurso magistrantės su dėstytoja lekt. dr. I. Kepaliene apsilankė Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje, kurioje viešino ekologinę kultūrą bei skaitė paskaitas mokytojams ir mokiniams tokiomis temomis:

  •  „Ekologiškas maistas“ – L. Dinapaitė – Astrauskė,
  •  „Didelio mažo plastikinio maišelio žala“ – I. Juodišienė,
  • „Atliekų tvarkymas“ – R. Kaasik.

 

Magistrantės savo pranešimais sudomino ne tik mokinius, bet ir dalyvaujančius mokytojus bei sulaukė pasiūlymų su savo pranešimais apsilankyti ir sekantį kartą. Po kiekvieno pranešimo magistrantės atsakinėjo į iškilusius klausimus, susijusius su skaitomomis temomis bei dalino pačių paruoštas informacines skrajutes, kuriose buvo trumpai pateikta visa svarbiausia informacija iš kiekvieno skaityto pranešimo.

 

Po pranešimų Vilniaus turizmo ir verslo mokyklos mokytoja Ž. Gudmonienė mielai dėstytojoms ir magistrantėms aprodė patalpas - klases, kuriose mokiniai mokosi ir įgyja reikiamų žinių virėjo, konditerio srityje. Mokytoja supažindino su įrenginiais, kuriais naudojasi mokiniai, apranga, kurią vilki pamokos metu, pačios pamokos principu. Taip pat buvome palydėtos iki stendų, kuriuose pateikta visa vaizdinė medžiaga iš mokinių apsilankymų kitoje šalyje bei jų pagamintų gaminių nuotraukomis, eiga.

 

Pranešimų akimirkos

       


2010 m. pavasarį technologijų edukologijos specialybės II k. studentai su dėstytoja lekt. R. Indičianskiene apsilankė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Studentai  turėjo galimybę pamatyti, kokiomis sąlygomis centre mokosi būsimieji floristai, fotografai, dizaineriai, interjero apipavidalintojai, dailiųjų odos dirbinių gamintojai.

 

Išvykos akimirkos

       


2010 m. balandžio 7 d. technologijų edukologijos specialybės II k. magistrantė I. Radionovaitė pakvietė Vilniaus Žvėryno gimnazijos 7 kl. mokinius atvykti į „Vitražo manufaktūrą".

 

Išvykos akimirkos

    


2010 m. balandžio 6 d. technologijų edukologijos specialybės II k. magistrantė Laima Juškėnienė pakvietė Žvėryno gimnazijos 10 kl. moksleivius apsilankyti Vilniaus statybininkų rengimo centre.

 

Išvykos akimirkos (PPT)


2010 m. balandžio 6 d. technologijų edukologijos specialybės II k. magistrantė A. Denutienė Žvėryno gimnazijos 10 kl. mokiniams suorganizavo ekskuriją į vitaminų įmonę UAB „Grida“. Moksleiviai ekskursijos metu susipažino su įmonės gaminamų produktų atvežimu, laikymo sąlygomis, kaip jie tvarkomi ir pakuojami, kaip papuola į prekybos tinklą, kokie reikalavimai keliami darbuotojams, kokie specialistai dirba įmonėje.

 

Ekskursijos akimirkos

    


2010 m. kovo 23 d. technologijų edukologijos specialybės II k. magistrantė Š. Kurakina pakvietė Žvėryno gimnazijos 10–11 klasės moksleivius nuvykti į Reval Hotel viešbutį.

 

Ekskursijos akimirkos

    


2010 m. kovo 5 d. technologijų edukologijos specialybės II k. magistrantė J. Vosylienė pakvietė Žvėryno gimnazijos 2 a klasės mokinius bei šios mokyklos technologijų mokytojus D. Gusevienę ir V. Augustinavičių atvykti į Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybą.

 

Išvykos akimirkos (PPT)

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Inga Kepalienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Miglė Pilvelytė. Informacija atnaujinta: 2018-01-29 10:19