DARBUOTOJAMS
 

LEU mokslo publikacijos (eLABa PDB)

Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų dėmesiui!

 

Dėl mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašų išvedimo ir patvirtinimo prašome kreiptis į LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Vaidą Jankauskaitę (el. paštas pdb@leu.lt, Studentų g. 39, 113 kab., tel. (8 5)  279 05 82, vidaus – 1 298).
Sąrašai parengiami pagal formą, pateiktą LEU Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. Nr. 1-206 įsakymo

Norėdami prisijungti į eLABa talpyklą – prisijunkite adresu https://talpykla.elaba.lt:

  • Institucija – Lietuvos edukologijos universitetas.
  • Vartotojo vardas – unikalus institucinis personalo kodas (A kodas).
  • Slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo skaitmenys.
  • Spauskite Prisijungti.
 
Autorių dėmesiui!
  • Clarivate Analytics Web of Science (buvusi: ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters Web of Science) publikacijų rūšis LEU mokslo publikacijoms priskiriama straipsniams, konferencijų pranešimams ir tezėms, remiantis gauta informacija iš:
– atliekamos paieškos Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje Vilniaus universiteto kompiuterių tinkle,  
– Lietuvos universitetų bibliotekų darbuotojų,  

 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. VII–41 (Žin., 2010, Nr. 86- 4578) Tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių“ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“ pripažinti netekusiais galios. Prašome nesivadovauti šiais dokumentais.

 

 Nauja!

Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-529 patvirtintas Lietuvos edukologijos universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašas (PDF).

 

LEU rektorius 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-529 „Lietuvos edukologijos universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatė publikacijų registravimo tvarką, pagal kurią LEU dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai savo spausdintas arba elektronines / skenuotas publikacijas privalo registruoti eLABa talpykloje.

 

Registracijos darbus vykdo LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Jankauskaitė (el. paštas pdb@leu.lt, Studentų g. 39, 113 kab., tel. (8 5)  279 05 82, vidaus – 1 298).

Bibliotekoje yra saugomos visų nuo 2002 m. LEU mokslo publikacijų duomenų bazėje užregistruotų publikacijų kopijos (dalis jų – visatekstės). Visų, registruojamų nuo 2008 m. spalio 13 d., užsienyje leistų, publikacijų kopijos yra visatekstės. Skaitytojai šias kopijas gali skaityti bibliotekoje (atsakinga Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Jankauskaitė).

Mokslo publikacijų bibliografiniai duomenys ir ataskaitos yra formuojamos Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) aplinkoje. Šie duomenys viešai prieinami pasirinkus išteklių Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

 
Naudinga informacija:

Clarivate Analytics Web of Science integruota paieškos sistema

Clarivate Analytics Master Journal List (Pagrindinių žurnalų sąrašas)

Clarivate Analytics Master Book List (Pagrindinių knygų sąrašas)

Arts & Humanities Citation Index

Book Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Current Chemical Reactions

Index Chemicus

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Prieiga prie Clarivate Analytics Web of Science – galima tik iš Lietuvos universitetų, prenumeruojančių šią duomenų bazę kompiuterių tinklų. Paieškos pagalba.

Galimybė naudotis Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazių nuotoline prieiga (susikūrus asmeninę paskyrą ne LEU tinkle).

Dėl mokslo krypčių patvirtinimo

(LR ŠMM ministro įsakymas 2012 m. spalio 16 d. Nr. V-1457)

Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo

LR ŠMM ministro įsakymas 2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231) (negalioja)

Dėl mokslo laipsnių klasifikatoriaus patvirtinimo

(LR ŠMM ministro įsakymas 2008 m. birželio 16 d. Nr. ISAK-1776)

Reikalavimai mokslinėms monografijoms (PDF)

(LR ŠMM ministro įsakymas 2002 m. gegužės 30 d. Nr. 992 (redakcija))

Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo

(Lietuvos mokslo tarybos nutarimas 2011 m. gegužės 16 d., Nr. VII-71)   

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių   mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patikslinimo

(Lietuvos mokslo tarybos nutarimas 2012 m. sausio 30 d. Nr. VII-100)   

Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principų patvirtinimo

(Lietuvos mokslo tarybos nutarimas 2012 m. gegužės 7 d. Nr. VII-102)

Mokslo ir studijų institucijos. Mokslo sritys

                   (LR ŠMM ministro įsakymas 2015 m. vasario 5 d. Nr. V-79 redakcija)

 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Emilija Banionytė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-12 12:01