DARBUOTOJAMS
 

Minimalieji kvalifikaciniai reikalavimai ir atestacija

LEU Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų organizavimo, atestavimo ir minimaliųjų kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo Bendrosios nuostatos, Konkurso pareigoms eiti tvarka ir Darbuotojų atestavimo tvarka (DOC) (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-206 PDF).

  1. Prašymas leisti atestuotis už praėjusią kadenciją (DOC)

  2. Prašymas skelbti neeilinę atestaciją už praėjusią kadenciją (DOC)

  3. Prašymas skelbti (neeilinę) atestaciją įvertinant atitiktį aukštesnėms pareigoms (DOC)

  4. Prašymas skelbti (neeilinę) atestaciją pedagoginiam vardui gauti (DOC)

 

Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių reikalavimai (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-206) (PDF) (įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d.)

 

Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių reikalavimai (Rektoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1-114) (DOC) (galiojo iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

 

Pastabos:

  • Naujų kvalifikacinių reikalavimų taikymas (PDF).
  • Pretenduojantiems į pirmos kadencijos profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (DOC). 
  • Asmenų, dirbančių meno srityje, atestacijos ir konkursų tvarkos papildymas (PDF).

 

Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas 2011 m. gegužės 16 d., Nr. VII-71) 

 


 

 LEU Pedagoginių vardų suteikimo tvarkos aprašas  (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-207) (PDF).

Pastaba siekiantiems docento ar profesoriaus pedagoginio vardo.

 


 

Gyvenimo aprašymo (CV)  forma (Rektoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 1-923) (DOC).

 

Akademinės (pedagoginės ir mokslinės (meninės)) veiklos aprašo forma (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-206) (DOC).


Mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašo forma (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-206) (PDF) (DOC).

 


 

LEU biomedicinos, fizinių ir technologijos, humanitarinių, socialinių mokslų sričių Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos (Rektoriaus 2017 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 1210) (PDF).

 

Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos:

 


Archyvas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-23 15:54