APIE UNIVERSITETĄ
 

Universiteto apdovanojimai

 „Lietuvos edukologijos universitetas yra nuolatinio atsinaujinimo, modernizacijos, naujovių siekio kelyje ir visuomet atviras visuomenei. Džiaugiamės, kad mūsų universitete parengiami plataus profilio specialistai, gebantys dirbti ugdomąjį darbą, pagrįstą aukšta kompetencija ir atsakingumu“, – sako rektorius akademikas A. Gaižutis.
 

 LEU absolventai Nacionalinių (Valstybinių) premijų laureatai

 
Absolvento
vardas, pavardė
LEU baigimo metai
Nacionalinės (Valstybinės)
premijos paskyrimo metai
Pastabos
1
Vytautas Galinis
1950
1965
 
2
Vytautas Galinis
1947
1969
 
3
Jonas Palionis
1943
1967
 
4
Vytautas Barkauskas
1953
1972
 
5
Lionginas Šepkus
1949
1973
 
6
Antanas Ivanauskas
1950
1975
 
7
Vytautas Ambrazas
1952
1977
 
8
Romanas Plečkaitis
1956
1977
 
9
Raimundas Dagys
1954
1979
 
10
Edmundas Montrimas
1958
1979
 
11
Albinas Bernotas
1958
1980
 
12
Bronius Dobrovolskis
1956
1980
 
13
Liuda Kadžytė-Kuzavinienė
1949
1980
 
14
Andrius Bendžius
1953
1981
 
15
Romualdas Marcišauskas
1963
1981
TSRS MT Valstybinė premija
16
Algirdas Šidlauskas
1958
1981
 
17
Vincentas Urbonas
1959
1981
 
18
Stasys Biziulevičius
1942
1981
 
19
Bronius Balčytis
1954
1982
 
20
Vytautas Ambrazas
1952
1983
 
21
Bronius Dobrovolskis
1956
1984
 
22
Romualdas Brazis
1965
1986
 
23
Eduardas Juozas Balčytis
1962
1986
 
24
Voldemaras Kvietkauskas
1956
1986
 
25
Algis Garliauskas
1955
1987
TSRS MT Valstybinė premija
26
Osvaldas Balakauskas
1961
1988
 
27
Vytautas Bložė
1953
1991
 
28
Vidmantas Pekarskas
1964
1995
 
29
Osvaldas Balakauskas
1961
1996
 
30
Audronė Ermanytė
1960
1996
 
31
Algimantas Kunčius
1963
1998
 
32
Angelė Vyšniauskaitė
1952
1998
Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija
33
Algis Jurgis Kundrotas
1972
2000
 
34
Audronė Ermanytė
1960
2002
 
35
Rimantas Puplesis (Stonis)
1981
2003
 
36
Vytautas Barkauskas
1953
2003
 
37
Irena Seliukaitė
1976
2004
Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija
38
Edmundas Montrimas
1958
2006
 
39
Vytautas Ambrazas
1952
2007
 
 
Nacionalinių (Valstybinių) premijų laureatai, premijos gavimo metu dirbę ir dirbantys LEU dėstytojai

 

Dėstytojo

vardas, pavardė

Nacionalinės (Valstybinės)

premijos paskyrimo metai

Pastabos

1

Povilas Snarskis

1965

                                                                                                       

2

Vytautas Galinis

1965

 

3

Kazys Brundza

1965

 

4

Algirdas Seibutis

1969

 

5

Zenonas Slaviūnas

1973

 

6

Mečislovas Pauza

1973

 

7

Vaclovas Bliznikas

1974

 

8

Meilutė Kabailienė

1979

 

9

Raimundas Dagys

1979

 

10

Liuda Kadžytė-Kuzavinienė

1980

 

11

KęstutisBulota

1981

 

12

Pranas Survila

1981

 

13

Romualdas Brazis

1986

 

14

Juozas Ciparis

1987

 

15

Vanda Juknaitė

1993

Juozo Paukštelio premija

16

Irena Ermanytė

1993

Lietuvos mokslo premija

17

Vanda Juknaitė

1994

Žemaitės literatūrinė premija

18

Romas Karazija

1995

Lietuvos mokslo premija

19

Antanas Sadūnas

1997

Lietuvos mokslo premija

20

Linas Liandzbergis

1998

LR Kultūros ministerijos stipendija

21

Albertas Zalatorius

1999

Nacionalinė kultūros ir meno premija

22

Algirdas Gaižutis

1999

Lietuvos mokslo premija

23

Algis Jurgis Kundrotas

2000

Lietuvos mokslo premija

24

Gintautas Dzemyda

2001

Lietuvos mokslo premija

25

Vanda Juknaitė

2001

Juozo Grušo premija

26

Romualdas Grigas

2002

Lietuvos mokslo premija

27

Narimantas Čėnas

2002

Lietuvos mokslo premija

28

Antanas Bartkevičius

2003

Lietuvos mokslo premija

29

Rimantas Puplesis (Stonis)

2003

Lietuvos mokslo premija

30

Albertas Malinauskas

2003

Lietuvos mokslo premija

31

Vanda Juknaitė

2003

G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija

32

Vytautas Martinkus

2003

Lietuvos respublikos Vyriausybės meno premija

33

Irena Seliukaitė

2004

Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija

34

Vanda Juknaitė

2004

Lietuvos respublikos Vyriausybės meno premija

35

Vytautas Kontrimas

2004

Auksinis scenos kryžius

36

Libertas Klimka

2005

Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija

37

Eimutis Juzeliūnas

2007

Lietuvos mokslo premija

38

Rimantas Ramanauskas

2007

Lietuvos mokslo premija

39

Valentina Dagienė

2007

Lietuvos mokslo premija

40

Vanda Juknaitė

2007

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija

41

Eugenijus Jovaiša

2008

Lietuvos mokslo premija

42

Antanas Leonas Lipeika

2008

Lietuvos mokslo premija

43

Vanda Juknaitė

2008

J. Keliuočio premija

44

Audrius Padarauskas

2008

Lietuvos mokslo premija

45

Stasys Skrodenis

2008

Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija

46

Ramutė Skučaitė

2009

Nacionalinė kultūros ir meno premija

47

Marijus Arvydas Šliogeris

2010

Lietuvos mokslo premija

48

Piotr Vasiljev

2010

Lietuvos mokslo premija

49

Vaclovas Augustinas

2010

Nacionalinė kultūros ir meno premija

50

Vytautas Martinkus

2010

L. Dovydėno premija

51

Linas Liandzbergis

2010

LR Kultūros ministerijos stipendija

52

Juozas Uzdila

2010

Kun. Antano Miluko literatūrinės premijos lauretas

53

Vytautas Kontrimas

2011

Nacionaline D. Tamulevičiūtės kultūros ir meno premija

54

Vytautas Kontrimas

2011

Auksinis scenos kryžius

55

Vytautas Kontrimas

2011

Nacionaline D. Tamulevičiūtės kultūros ir meno premija

56

Vytautas Martinkus

2011

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija

57

Vytautas Martinkus

2012

Vinco Krėvės–Mickevičiaus premija

58

Linas Liandzbergis

2012

Lietuvos dailės sąjungos „Auksinis ženklelis“

59

Kęstutis Nastopka

2012

Nacionalinė kultūros ir meno premija

60

Marijona Barkauskaitė

2014

Meilės Lukšienės premija

61

Liutauras Degėsys

2014

Nacionalinė kultūros ir meno premija

62

Vincentas Drotvinas

2014

Lietuvos mokslo premija 

63

Dalia Urbanavičienė

2015

Valstybinė J. Basanavičiaus vardo premija

 

LEU absolventai Lietuvos metų mokytojai

 

Absolvento

vardas, pavardė

Lietuvos metų mokytojo

paskyrimo metai

1 Ana Gulbinovič 1998
2 Rytas Šalna 1998
3                                    Aušra Narbutaitė                                                                                  1998                                              
4 Augienė Vilūnienė 1998
5 Valdonė Verseckienė 1999
6 Bronislavas Aleksandravičius 2000
7 Rita Pečiukaitytė 2000
8 Airytė Sapranavičienė  2000
9 Reiza Zinkevičienė   2000
10 Zita Nėnienė  2000
11 Elena Markevičienė  2001
12 Regina Žilvienė  2001
13 Stasė Alenskienė  2002
14 Danuta Budorina  2003
15 Leonas Narkevičius  2003
16 Nijolė Živatkauskienė  2004
17 Lolita Jolanta Navickienė  2005
18 Petrė Valda Grebeničenkaitė  2006
19 Rima Razmienė  2006
20 Aldona Vilkelienė  2006
21 Aušrelė Liucija Baublienė  2007
22 Janė Liutkienė  2007
23 Valdonė Navickaitė  2008
24 Kęstutis Bakutis  2009
25 Antanas Burkšaitis  2009
26 Dainora Eigminienė  2009
27 Rasa Jankauskienė  2009
28 Gitana Vasalauskienė  2010
29 Andrius Porutis  2012
30 Aldona Šventickienė  2012
31 Virginija Savickaitė  2013
32 Anna Mažuolienė  2014
33 Vilija Meškaitienė  2014
34 Lina Kostiukovienė 2015
35 Birutė Maciulevičienė 2015
36 Vita Pimpienė 2015
37 Donatas Vasiliauskas 2015

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:38