APIE UNIVERSITETĄ
 

Stebėsenos ataskaitos ir vertinimai

 

-         2012 m. veiklos savianalizės suvestinė (PDF)

-         2012 m. veiklos savianalizės suvestinės priedai (PDF)

-         2012 m. ir 2013 m. įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (prieiga intranete)

 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:33