APIE UNIVERSITETĄ
 

Strateginį planavimą ir valdymą reglamentuojantys dokumentai

-          LRV SP Metodika

-          LEU SP Metodika (prieiga  intranete)

-          LEU SP Tvarka (prieiga intranete)

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:33