APIE UNIVERSITETĄ
 

Strateginio planavimo komitetas

Strateginio planavimo komitetas:

 

Komiteto pirmininkas Algirdas Gaižutis  rektorius.

Komiteto pirmininko pavaduotojas Aivas Ragauskas  Mokslo ir plėtros prorektorius.

 

Nariai:

Vilija Salienė Studijų prorektorė;

Teresė Dešukienė Personalo direkcijos direktorė;

Gintautas Žygaitis Infrastruktūros direkcijos direktorius;

Regina Nojikienė Finansų direkcijos direktorė;

Artūras Makarevičius – Strateginės plėtros skyriaus vedėjas;

Studentų atstovybės deleguotas atstovas;

Jolita Gedvilienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Milda Bajevienė – Vilniaus menų mokyklos darželio „Dainorėliai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Kačiušytė Skramtai – Vilniaus Balsių progimnazijos direktorė;

Aušra Mažonienė – Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktorė;

Asta Navickaitė „Žemynos“ gimnazijos mokytoja;

Zita Birutė Perveneckienė – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė;

Zita Žebrauskienė Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė;

Rita Kišonienė –Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja;

Irena Raudienė – Švietimo ir mokslo ministerijos, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Komiteto sekretorė Salomėja Lukaitė, Mokslo ir plėtros prorektoriaus padėjėja.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Artūras Makarevičius. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:33