APIE UNIVERSITETĄ
 

LEU strateginiai dokumentai

Ilgailaikė strategija

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2012–2020 m. strateginis planas (PDF)

 

3 m. strateginės veiklos planai:

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2012–2014 m. strateginis veiklos planas (PDF) 

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2013–2015 m. strateginis veiklos planas (PDF)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2014–2016 m. strateginis veiklos planas (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2015-2017 metų strateginio veiklos planas (prieiga intranete)
-          Lietuvos edukologijos universiteto 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2017–2019 metų strateginis veiklos planas (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2018–2020 metų strateginis veiklos planas (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2014 m. strateginis veiklos planas (PDF)

 

Funkcinės strategijos:

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2012 - 2020 m. finansinių, informacinių ir materialinių išteklių plėtros funkcinė strategija (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2012 - 2020 m. personalo valdymo funkcinė strategija (prieiga intranete)

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2012 - 2020 m. mokslo ir inovacijų plėtros funkcinė strategija (prieiga intranete

-          Lietuvos edukologijos universiteto 2014 – 2018 m. tarptautiškumo plėtojimo funkcinė strategija (prieiga intranete)

 

Akademinių padalinių strategijos:

-          Filologijos fakulteto strateginiai dokumentai 

-          Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto strateginiai dokumentai  

-          Istorijos fakulteto strateginiai dokumentai

-          Lituanistikos fakulteto strateginiai dokumentai  

-          Socialinės edukacijos fakulteto strateginiai dokumentai 

-          Sporto ir sveikatos fakulteto strateginiai dokumentai

-          Ugdymo mokslų fakulteto strateginiai dokumentai

 

Metinės ilgalaikės strategijos įgyvendinimo programos:

-         2012 m. ir 2013 m. įgyvendinimo programa (prieiga intranete)

-         2012 m. ir 2013 m. įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (prieiga intranete)

-         2014 m. įgyvendinimo programa (prieiga intranete)

-         2014 m. įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (prieiga intranete)

-         2015 m. įgyvendinimo programa (prieiga intranete)

-         2015 m. įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (prieiga intranete)

-         2016 m. įgyvendinimo programa (prieiga intranete)

-         2016 m. įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (prieiga intranete)

 

Lietuvos edukologijos universiteto ir jo akademinių padalinių strateginių planų (iki 2020 metų) valorizacijos planas

-          Universiteto ir jo padalinių integruotų plėtros strategijų valorizacijos planas (prieiga intranete)

 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2017-10-03 07:19