APIE UNIVERSITETĄ
 

Strateginis planavimas ir valdymas

Lietuvos edukologijos universitetas vykdo veiklą strateginio valdymo sistemos rėmuose. Strateginio valdymo sistema leidžia Lietuvos edukologijos universitetui sukoncentruoti valdymo ir vadybinius išteklius:

  • nuolatiniam ir tęstiniam esamos padėties, pasiektų rezultatų ir perspektyvų įvertinimui;
  • kokybiškam veiklos ir plėtros prioritetų apibrėžimui;
  • sistemingam sprendimų priėmimui ir efektyviam jų įgyvendinimui;
  • atsakomybė ir atskaitomybės už prioritetų įgyvendinimą plėtojimui.

Žemiau pateiktose schemose atsispindi Lietuvos edukologijos universiteto strateginio planavimo ir valdymo specifika.

 

STRATEGINIO PLANAVIMO STRUKTŪRA

Ilgalaikė strategija
(LEU 2012 - 2020 m. strateginis planas)

 

STRATEGINIO VALDYMO CIKLAS

 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė.