APIE UNIVERSITETĄ
 

Mecenatai ir rėmėjai

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) mecenato vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių piliečiams, juridiniams asmenims, kurių filantropinė veikla gerokai prisidėjo didinant materialinius Universiteto išteklius, sudarant sąlygas LEU studentų ugdymui, labiau keliant pedagogų ir mokslininkų kvalifikaciją.
 
MECENATAI
 
AB bankas „Swedbank“
 
Paramos Lietuvai fondo steigėjai Siminas ir Aleksandras Zeltiniai (2005)
 
Rašytojas, dramaturgas Kazimieras Saja (2013)
 
Albinas Markevičius (2013)

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (2015)
 
Įmonių grupė Penki kontinentai“ (2015)
 
LEU rėmėjo vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių piliečiams, juridiniams asmenims, kurie teikia paramą Universitetui, jo padaliniams, studentams ar mokslininkams.
 
RĖMĖJAI
Vytautas ir Albinas Milukai (2002)
Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:38