APIE UNIVERSITETĄ
 

Jubiliejus

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1935 m. įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyklą – Respublikos dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, kurio pagrindinis uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 m. kovo mėnesį, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, institutas buvo evakuotas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, buvo perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu.

1990 m. kovo 11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus pedagoginiame institute buvo pradėtas mokymo ir administracinio darbo pertvarkymas.
1992 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba suteikė Vilniaus pedagoginiam institutui universiteto statusą, patvirtino universiteto statutą, ir nuo tada jis vadinamas Vilniaus pedagoginiu universitetu. 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu universiteto pavadinimas pakeistas į Lietuvos edukologijos universitetą. 
 

 

LEU nuoširdžiai dėkoja Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, UAB „Penkių kontinentų bankinėms technologijoms“, UAB „Lietloto“, AB „Swedbank“, UAB „Altitudei“ ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui už paramą organizuojant universiteto 80-ies metų jubiliejaus renginius.

Informacija atnaujinta: 2017-03-22 11:23