APIE UNIVERSITETĄ
 

Istorija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1935 m. įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyklą – dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, kurio pagrindinis uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 m. kovo mėnesį, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, institutas buvo evakuotas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, buvo perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu.

1990 m. kovo 11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus pedagoginiame institute buvo pradėtas mokymo ir administracinio darbo pertvarkymas.
1992 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba suteikė Vilniaus pedagoginiam institutui universiteto statusą, patvirtino universiteto statutą, ir nuo tada jis vadinamas Vilniaus pedagoginiu universitetu. 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu universiteto pavadinimas pakeistas į Lietuvos edukologijos universitetą.
 
Lietuvos edukologijos universiteto rektoriai
Nuo 1935-09-18 – Respublikos pedagoginis institutas
Vytautas Soblys (1935–1937)
Mečislovas Mačernis (1937–1940)
Jonas Laužikas (1940–1941)
Albinas Liaugminas (1941–1943)
Nuo 1944-11-14 – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
Jonas Alekna (1944)
Povilas Brazdžiūnas (1944–1945)
Jonas Laužikas (1945–1946)
Antanas Šurkus (1946–1947)
Adolfas Jucys (1947–1948)
Jonas Šalkauskas (1948–1950)
Marcelinas Ročka (1951–1955)
Juozas Mickevičius (1955–1960)
Vytautas Uogintas (1960–1979)
Jonas Aničas (1979–1989)
Nuo 1992-05-20 – Vilniaus pedagoginis universitetas
Saulius Razma (1989–1993)
Antanas Pakerys (1993–2003)
Algirdas Gaižutis išrinktas 2003-03-26
Nuo 2011-05-19 – Lietuvos edukologijos universitetas
Algirdas Gaižutis išrinktas 2003-03-26
Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:32