APIE UNIVERSITETĄ
 

ASU, LEU ir VDU integracija

ASU, LEU ir VDU integracija

 

Sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė, kad Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) būtų reorganizuojami prijungiant prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU).

 

Universitetas vykdys mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Integracija atveria papildomas galimybes visų trijų universitetų bendruomenėms. Sujungus akademinį potencialą, konsolidavus infrastruktūros išteklius bus sudarytos galimybės efektyviai ir kokybiškai vykdyti visų sričių tyrimus ir studijas. VDU ir toliau vystys iki šiol turėtas studijas bei tyrimus humanitarinių, socialinių, menų, gamtos, fizinių ir technologijų mokslų kryptyse. Ypatingos sinergijos tikimasi ir naujose srityse: bioekonomikoje, atsinaujinančioje ir alternatyviojoje energetikoje, inžineriniuose ir technologiniuose moksluose, taip pat informacinių technologijų žemės ūkyje, klimato kaitos, aplinkos taršos tyrimuose. Bendromis Lietuvos ir užsienio mokslininkų, ekspertų pastangomis, reformuojamas ir edukologijos sektorius – nuo 2018 m. studentai bus priimami į Edukologijos akademiją, kurioje bus vykdoma mokslinė veikla ir naujausiais tarptautiniais tyrimais grįstos studijos. Daugiau informacijos.

 

 • 2015 m. lapkričio 3 d. pasirašytas memorandumas dėl jungtinio VDU, KU, ŠU ir LEU universitetų klasterio, kurio pagrindu pradėtas konsolidacijos procesas studijų programų, mokslo tyrimų srityse (daugiausia pasiekta VDU ir LEU universitetų lygmenyje).
 • 2016 m. kovo 7-8 d. jungimosi procesams pritarė LEU Senatas ir Taryba.
 • 2016 m. kovo 16 d. VDU ir LEU jungimuisi pritarė VDU Taryba, vėliau – ir Senatas.
 • 2016 m. balandį abiejų aukštųjų mokyklų integracijos klausimą svarstė ir palankiai įvertino LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas.
 • 2016 m. gegužės 25 d. jungimuisi pritarė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.
 • 2016 m. gegužę parengtas jungtinis VDU ir LEU mokslininkų pedagogų rengimo koncepcijos projektas.
 • 2016 m. birželį parengtas VDU ir LEU jungimosi projektas ir veiksmų planas. Rengiamos modernių ugdymo studijų programų koncepcijos, įkurtas mokslo tyrimų integracijai skatinti mokslo fondas.
 • 2017 m. universitetų senatų ir tarybų atitinkamais nutarimais pritarta VDU ir LEU integracijos sutarčiai, reorganizavimo planui ir sąlygoms, universiteto statutui.
 • 2017 m. vasario 6 d. ASU ir VDU rektoriai pasirašė integracijos susitarimą, kuriuo sutarta Kaune plėtoti plačios aprėpties, istorines tradicijas ir tarptautinį pripažinimą turintį Vytauto Didžiojo universitetą su autonomiškomis specializuotomis akademijomis, tarp jų – ASU pagrindu integruotą žemės ūkio akademiją.
 • 2017 m. vasarį su ilgamečiu VDU partneriu Turku universitetu (Suomija) susitarta dėl bendradarbiavimo stiprinimo mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo srityse. Turku universitetas – institucija, įvardijama tarp geriausių mokytojų rengėjų.
 • 2017 m. birželį ASU, VDU ir LEU integracijos projektas pristatytas politinėms LR Seimo frakcijoms.
 • 2017 m. birželio 5 d. memorandumą dėl bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse pasirašė Vytauto Didžiojo ir Talino (Estija) universitetai. Mokslininkai susitarė suvienyti jėgas įtraukiojo švietimo, mokytojų rengimo ir kitose socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.
 • 2017 m. rugsėjo 6 d. jungimuisi su VDU balsavimu pritarė LEU vadovybė, dėstytojai ir kiti darbuotojai.
 • 2017 m. spalio 4-5 d. VDU, ASU ir LEU integracijai pritarė ASU Taryba ir Senatas.
 • 2017 m. gruodžio 19 d. LR Seimas pritarė siūlymui, kad VDU, ASU ir LEU būtų reorganizuojami sujungimo būdu į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo  universitetą, vykdantį mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.
 • 2018 m. sausio 13 d. LR Seimas pritarė, kad LEU ir ASU būtų reorganizuojami prijungiant prie VDU.
 • Iki kovo 1 d. numatoma LR Seimui pateikti universitetų reorganizavimo planą ir sąlygas, taip pat naująjį Vytauto Didžiojo universiteto statutą. Seimo valdyba įpareigojama užsakyti nepriklausomą ekspertinį vertinimą dėl VDU, LEU ir ASU pateikto universitetų reorganizavimo plano ir sąlygų.
Informacija atnaujinta: 2018-01-19 10:29