APIE UNIVERSITETĄ
 

Garbės daktarai ir profesoriai

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) garbės daktaro vardas suteikiamas žymiems Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkams, turintiems didelių nuopelnų mokslui, Lietuvos švietimui ir LEU.


Garbės daktaro vardas suteiktas:

     
Jo Eminencijai
Audriui Juozui Bačkiui
,
Vilniaus arkivyskupui metropolitui
Profesoriui Janui Miodekui,
Vroclavo
universitetas
Profesoriui Gerdui Bodo von Calsburgui,
Heidelbergo pedagoginis universitetas
 
 
 
Profesoriui Jonui Antanui Račkauskui,
Čikagos Lituanistikos instituto direktoriui

Jūratei Reginai Statkutei de Rosales

Bankdirektor i.R. und Dozent  
Dr. h.c. K. F. Bresser

 

Profesorei Violetai Kelertienei,
Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros vedėjai
 
Profesoriui Hansui Wolfgangui Schalleriui,
Erfurto universitetas
 
Profesoriui Jeanui Pierre'ui Levetui,
Limožo universitetas (Prancūzija) 
 
Profesoriui Michalui Sliwai,
Krokuvos pedagoginio universiteto rektoriui
 
Profesoriui Piotrui Kucharčikui,
Minsko valstybinio  M. Tanko pedagoginio universiteto rektoriui
 
Profesoriui habil. dr. Pėteriui Vanagui,
Stokholmo universitetas (Švedija)
 
Profesoriui habil. dr. Viktorui Andruščenkai,
Nacionalinio M. P. Dragomanovo pedagoginio universiteto (Ukraina) rektoriui
 
Profesoriui habil. dr. Marekui Bojarskiui,
Vroclavo universiteto (Lenkija) rektoriui
 
Universiteto garbės profesoriaus vardas suteikiamas žymiems dėstytojams, turintiems didelių nuopelnų Lietuvos aukštajam mokslui ir dirbusiems LEU.
 
Garbės profesoriaus vardas suteiktas:
 
Profesorei Magdalenai Karčiauskienei,
pedagogei, habilituotai socialinių mokslų daktarei
 
Dr. Irenai Veisaitei,
Atviros Lietuvos Fondo valdybos pirmininkei

Profesorei habil. dr. Aldonai Vaitiekūnienei,
pedagogei, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei
Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:38