APIE UNIVERSITETĄ
 

Strateginiai

Lietuvos edukologijos universiteto statutas (PDF)
Lietuvos edukologijos universiteto 2012–2020 m. strateginis planas (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto 2012–2014 m. strateginis veiklos planas (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto 2013–2015 m. strateginis veiklos planas (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto 2016-2018 m. strateginis veiklos planas (PDF)

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Aivas Ragauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Artūras Makarevičius. Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:34