APIE UNIVERSITETĄ
 

Išorinis institucijos vertinimas

2012 m. veiklos savianalizė (PDF)

2012 m. veiklos savianalizės priedai (PDF)
Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimo išvados 2012 m. (PDF)

Įsakymas dėl Lietuvos edukologijos universiteto akreditavimo (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto veiklos gerinimo įgyvendintos priemonės 2012–2014 metais ir priemonių planas 2015–2018 metams (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto 2012-2016 m. veiklos savianalizės suvestinė (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimo išvados 2017 m. (PDF)

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Aivas Ragauskas. Informacija atnaujinta: 2018-02-26 13:02