APIE UNIVERSITETĄ
 

Dokumentų archyvas

2017 m. tarpinis ataskaitų rinkinys (PDF)

2017 m. tarpinis ataskaitų rinkinys (PDF)

 

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 2016 m. ataskaita (PDF)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

 

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (PDF).

2015 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (PDF).

 

2014 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (PDF).
2014 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (PDF).

 

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys (PDF).

2013 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (PDF).

 

2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
 
Finansinės būklės ataskaita (PDF), (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF).
Pinigų srautų ataskaita (PDF), (PDF).

2011 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
 
Finansinės būklės ataskaita (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF)

 

2010 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
 
Finansinės būklės ataskaita (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčio ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Regina Nojikienė. Informacija atnaujinta: 2018-03-28 16:25