AKADEMINĖS SIELOVADOS STOTELĖ
 

Apie mus

Kontaktai

 

Saltoniškių g. 54 (kampinis įėjimas)
LT-08106  Vilnius
Telefonas (8 5) 27 90 100
Faksas      (8 5) 27 90 100
El. paštas leu.asielovada@leu.lt

Vidaus telefonas - - -

 

 

 

 

VIZIJA

 

  • Stiprinti dvasinį, psichologinį, socialinį, savitarpio ryšį, universiteto akademinėje bendruomenėje.

 

MISIJA

 

  • Kurti studentų, dėstytojų, vadovybės ir alumnų socialinio bendradarbiavimo ir bičiulystės dvasią.
  • Pažinti ir gilintis į šiuolaikinius religijos ir krikščioniškosios pasaulėžiūros klausimus.
  •  Eiti dvasinio augimo keliu skleidžiant vertybėmis grįstą elgesį, ieškant gyvenimo prasmės.
  •  Bręsti tikėjimu, viltimi, liudyti meilę artimui suteikiant galimybę savitarpio pagalbai.
  • Padėti augti kiekvienam asmeniui, sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, puoselėti davimo ir dovanojimo kultūrą Lietuvoje.

 

APIE AUTORINES TEISES

 

Šiame tinklalapyje paskelbtų  nuotraukų, kitos informacijos panaudojimas, be išankstinio atitinkamo (raštiško) savininko sutikimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus įstatyme numatytus atvejus).

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rita Giedrė Rugevičiūtė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Rita Giedrė Rugevičiūtė.