FACULTIES AND INSTITUTES
 

Institute for Scientific Research

Dr. Regimantas Bareikis

contacts

Address Studentų St. 39, LT-08106 Vilnius, Lithuania, L122
Phone +370 5 275 09 92
Internal telephone no. 1 229
E-mail regimantas.bareikis@leu.lt
Education and occupation

1996 - Bachelor’s degree in Technological Sciences, Secondary school teacher of technologies.

1997 - Master’s degree in Technical Sciences, Gymnasium teacher of technologies.

Scientific degrees and titles

2002 - Vilnius Pedagogical University and Institute of Physics, Doctor of Physical Sciences (Physics 02 P)

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Applied Electronics
  Technologies of Material Mechanical Processing
  Applied Electrotechnics
  Engineering Graphics (technical measurements)
  Manufacturing Technologies and Practice

  Research activities

 • Research areas
 • Modelling, research and application of metal-piezoceramic converters in the creation of mechatronic systems

 • Scientific publications
 • Link of Lithuanian university of educational sciences scientific publications

  Project activities

 • National projects
 • Title: Ultragarsinio augalinių bioląstelių skaidymo įrenginio reaktoriaus kūrimas ir tyrimas. (The Designing and Research of Ultrasonic Reactor System for Plant Bio Cell Disruption).
  Manager of the Project: Vasiljev P.
  Project Financier: The Research Council of Lithuania
  Project no.: MIP-018/2014
  Duration of the project: 1 March2014 – 31 December 2016
  Project Coordinator: LUES
  Status: Project Executive

  Title: Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas (Creation of Ultrasonic Piezo-mechanic Systems for the Transportation, Separation and Dosage of Liquids)
  Manager of the Project: Vasiljev P.
  Project Financier: The Research Council of Lithuania
  Project no.: MIP-065/2011
  Duration of the project: 1 June 2011 – 31 December 2012
  Project Coordinator: LUES
  Status: Project Executive

  Title: Technologijos mokslų srities populiarinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose (Popularisation of Technological Sciences in the Lithuanian Secondary Schools and Gymnasiums)
  Manager of the Project: Rotmanas A.
  Project Financier: Ministry of Education and Science
  Project no.: S-604
  Project Coordinator: VPU
  Duration of the project: 24 November 2010–24 December 2010
  Status: Project executive

 • Projects of EU Structural Funds
 • Title: Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart) (Microsensors, Microprocessors and Microcontrollers for Mechatronic Systems (Go-Smart))
  Manager of the Project: Valiukevičiūtė A.
  Project Financier: The European Social Fund Agency
  Project no.: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015
  Duration of the project: 14 August 2012 - 14 August 2014
  Project Coordinator: Kaunas University of Technology (KUT)
  Partners: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Lithuanian University of Educational Sciences (LUES), National Research Institute Center for Physical Sciences and Technology, Šiauliai University; Lithuanian Energy Institute.
  Status: executive of the LUES part

  Title: Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (Creation of Infrastructure for Various Fields Quality Research and Technological Development) (VARIOUS-25)
  Manager of the Project: Vinciūnas M.
  Project Financier: The Central Project Management Agency (CPVA)
  Project no.: VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001.
  Duration of the project: 22 February 2012 - 31 December 2013
  Project Coordinator: National Research Institute Center for Physical Sciences and Technology
  Partners: KUT, Vilnius University, (LUES), The Lithuanian Institute of History, Aleksandras Stulginskis University, Klaipėda University, VGTU
  Status: administrator of the LUES part


  Title: Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas (Training Specialists in Engineering Research Areas Related to Mechatronics with their Further Teaching Qualification Improvement, Mobility and Stimulated Cooperation with Other Institutions)
  Manager of the Project: Neverauskaitė S.
  Project Financier: The European Social Fund Agency
  Project no.: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010
  Duration of the project: 26 October 2010 - 26 October 2013
  Project Coordinator: Kaunas University of Technology (KUT)
  Partners: VGTU, Vilnius Pedagogical University (VPU), Šiauliai University, Klaipėda University
  Status: administrator of the VPU part

  Title: Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas (The Development of Fields of Study and Sciences Related to Mechatronics)
  Manager of the Project: Rutkauskas J.
  Project Financier: The Central Project Management Agency (CPVA)
  Project no.: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008
  Duration of the project: 23 August 2010 – 31 October 2012
  Project Coordinator: KUT
  Partners: VGTU, (VPU), Šiauliai University, Lithuanian Energy Institute, National Research Institute Center for Physical Sciences and Technology
  Status: executive of the VPU part

  Title: Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete (Quality Improvement of Subject-teacher Training by Updating First Study Cycle Programmes in Vilnius Pedagogical University)
  Manager of the Project: prof. A. Ragauskas
  Project Financier: The European Social Fund Agency
  Project no.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-046
  Project Coordinator: Vilnius Pedagogical University (VPU)
  Duration of the project: 1 April 2010–30 September 2012
  Status: Project executive

 • International projects
 • Title: “Flip-Chip” ultragarsinio suvirinimo tyrimai (Research of "Flip-Chip" Ultrasonic Welding)
  Project Financier: Hesse & Knipps Gmb. Company Germany
  Duration of the project: 2006-2009
  Status: Project executive
  Manager of the Project: Vasiljev P.

  Title: Linijinis pjezovariklis (Linear Piezomotor)
  Project Financier: Heinz Nixdorf Institute of University of Paderborn (Germany)
  Duration of the project: 2004-2005
  Status: Project executive
  Manager of the Project: Vasiljev P.