Contacts

Prof. Dr. Sigutė Radzevičienė

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 211 kab.
Phone +370 5 233 06 11
Internal telephone no. 2 305
Fax +370 5 233 52 99
E-mail sigute.radzeviciene@leu.lt
Responsibilities

Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėja
LEU Lituanistikos fakulteto tarybos narė
LEU Lituanistikos fakulteto magistro studijų komiteto pirmininkė
Jungtinės LEU ir MRU Lyginamosios filologijos doktorantūros komiteto pirmininkė
LEU senato narė

Education and occupation

1980 m. baigtas Vilniaus universitetas ir įgyta lietuvių filologijos (literatūrologijos) dėstytojo kvalifikacija
1981–1985 m. Vilniaus universiteto literatūrologijos krypties doktorantūros (tuomet aspirantūros) studijos
1994 Blekinge hoegskola (Blekingės aukštoji mokykla, Švedija)skandinavistikos studijos;
1995–1996 Stokholmo universiteto skandinavistikos kvalifikacijos studijos.

Scientific degrees and titles

Filologinių mokslų daktarė, profesorė
Filologija, humanitariniai mokslai, literatūrologija

Professional experience

1980 m. Lietuvos edukologijos universiteto (tada Vilniaus pedagoginio instituto) Lietuvių ir užsienio literatūros katedros laborantė
1981–1985 m. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje doktorantė (tada aspirantė)
1987 m. apginta filologijos mokslų daktaro (tada kandidato) disertacija „Lietuvių literatūrinė parodija“ (nostrifikuota 1993 m.)
1985–1996 m. LEU (tada VPU) Visuotinės literatūros katedros vyr. dėstytoja
1997–1999 m. ėjo docento pareigas
1999–2010 m. LEU (VPU) Visuotinės literatūros katedros docentė
2006–2011 m. LEU (VPU) visuotinės literatūros katedros vedėja
Nuo 2011 m. Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėja
1993–1994 m. Stokholmo (Švedija) universiteto Baltistikos instituto stažuotoja; lektorė
1994–2002 m. Lundo (Švedija) universiteto lektorė
2002–2004 ėjo profesorės pareigas Lundo universiteto Rytų ir vidurio Europos studijų centre
Nuo 1996 m. Švedijos Kammarkollegiet (Švedijos Vyriausybinio informacijos koordinavimo centro)asocijuota kalbos ekspertė (kompetencija: švedų-lietuvių-švedų kalbų konferenciniai ir rašto vertimai)
2002–2004 m. Kopenhagos universiteto (Danija) lektorė valandininkė (Valstybių teorijos universitetas, Baltijos šalių tyrimo centras)
Mokslinės stažuotės Švedijoje: 1993 m. Stokholmo universiteto Literatūrologijos katedroje (Litteraturvetenskapliga institutionen) ir Baltistikos centre (Institutionen för Baltiska språk); 1998 m. Lundo universiteto Slavistikos katedroje (Slaviska institutionen); 2000 m. Stokholmo Valstybės archyve (Stockholms Riksarkiv); 2004 m. Lundo universiteto Rytų ir vidurio Europos studijų institute (Institutionen för Öst och-Central Europa studier)
2012 m. stažuotė Stokholmo universiteto Baltistikos centre
2010 m. Lietuvos edukologijos universitete (VPU) atlikta habilitacijos procedūrą atitinkanti vieša atestacija profesoriaus pareigoms
2012 m. suteiktas profesoriaus vardas

Foreign languages known

Žodžiu ir raštu (aktyvioje vartosenoje): švedų (l. gerai), anglų (gerai), rusų (gerai)
Raštu (pasyvioje vartosenoje): danų (gerai) norvegų (gerai), lenkų (patenkinamai)

Other activities

Švedų grožinės ir mokslo literatūros vertimai į lietuvių kalbą:

1996–2004 iš švedų į lietuvių kalbą išverstas Igno Šeiniaus literatūrinis paveldas;

1999–2012 išversta, publikuota ar parengta 10 švedų romanų, eilėraščių, mokslo tekstų.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Literatūrologijos įvadas

  Švedų kalbos ir kultūros pagrindai

 • Master studies
 • Klasikinė literatūros teorija

  Naujausioji visuotinė literatūra (skandinavų literatūros

  XX amžiaus literatūros mokslo metodai

  Lyginamoji baltų ir skandinavų filologija

  Literatūrologinių tekstų analizė

  Research activities

 • Research areas
 • Komparatyvistika: teorija ir praktika; lyginamieji Europos literatūrų tyrinėjimai; lietuvių ir skandinavų literatūriniai ryšiai.

 • Scientific publications
 • MOKSLO MONOGRAFIJOS, STUDIJOS (2007–2012)
  1. Radzevičienė S. Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 295 p. ISBN 978-9955-20-596-8.
  2. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. L., Radzevičienė S., Pabarčienė R. Europos literatūros matmuo: mokslo studija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. 84 p. ISBN 978-9955-20-592-0.
  3. Radzevičienė S. Dvikultūris Igno Šeiniaus fenomenas: literatūros inovacija. Studija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. 68 p. ISBN 978-9955-20-488-6.

  STRAIPSNIAI
  periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose LMT patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse
  1. Radzevičienė S. Travels of Lithuanians from Scandinavia: Searching for The Other / Lietuvių kelionės iš Skandinavijos: Kito beieškant. Acta litteraria comparativa. Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai: mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla, 2010–2011, Nr. 5, p. 418–425. ISSN 1822-5608 (MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  2. Radzevičienė S. Racionalusis epikos lygmuo: publicistikos ir romano santarvė Igno Jurkūno Šeiniaus kūriniuose ,,Raudonasis tvanas“ ir „Raudonasis tvanas užplūsta“. Teksto slėpiniai: Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, nr. 13, p. 23–54. ISSN 1648-6390. (EBSCO Publishing: Literary Reference Center, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: Current Abstracts, MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  3. Radzevičienė S. Интертекстуальный диалог Балтоскандии в пространстве литературы XX века / Intertekstinis Baltoskandijos dialogas XX a. literatūrų erdvėje. Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, nr. 7 (1), p. 188–195. ISSN 1648-1089. (EBSCO Publishing: Literary Reference Center, EBSCO Publishing: TOC Premier EBSCO Publishing: Current Abstracts , MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  4. Radzevičienė S. „Aukso šuo“ – nežinomas Igno Jurkūno Šeiniaus romanas. Žmogus ir žodis: Mokslo darbai (literatūrologija), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009, T. 11, Nr. 2, p. 75–82. ISSN 1392–8600. (MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  5. Radzevičienė S. Laimės paieškos švediškojoje Igno Šeiniaus kūryboje. Teksto slėpiniai: Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 17–42. ISSN 1648–6390. (EBSCO Publishing: Literary Reference Center, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: Current Abstracts, MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  6. Radzevičienė S. Prisijaukinant „barbarus“ iš Lietuvos (švediškasis Igno Šeiniaus mintijimas). Acta litteraria comparativa. Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje: Lietuvos lyginamosios asociacijos mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2008, T.3, p. 173-184. ISSN 1822–5608. (MLA: Modern Language Association International Bibliography).
  STRAIPSNIAI
  kituose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose
  Lietuvos:
  1. Radzevičienė S. Lietuvos ir Švedijos rašytojas. Iš: Ignas Šeinius Belaukiant: prozos rinktinė (serija Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius. Nr. 30. Leidžiama nuo 2005). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012, p. 5–20. ISBN 978-9986-39-743-4.
  2. Radzevičienė S. Ignas Šeinius. In: Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus pirmoji pusė. II knyga. Literatūros klasika, 2010, p. 218–228. ISBN 978-609-425-041-5.
  3. Radzevičienė S. Tautinė tapatybė ir kūrybos savimonė – susisiekiantys indai? Dvikalbis Igno Šeiniaus kūrybos diskursas. In: Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Lyginamieji aspektai. Lituanistinės studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 198–220. ISBN 978-9955-20-476-3.
  4. Radzevičienė S. Tautinio identiteto transformacija ir jos genezė Igno Šeiniaus kūryboje. In: Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje: mokslo straipsniai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 27–54. ISBN 978-9955-20-377-3.
  5. Radzevičienė S. Plečiant lietuvybės horizontą Švedijoje. In: Lituanistikos keleivis. Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas: mokslo straipsniai ir šaltiniai. Vilnius: Eglė, 2007, p. 156–167, 188–189. ISBN 978-9955-542-61-2.
  Užsienio:
  1. Radzevičienė S. Формирование мировоззрения Игнаса Шейнюса в Мocковском университете и шведскоязычное творчество писателя. In: Русистика и компаративистика (сборник научных статей), выпуск II, Вильнюс-Москва, 2007, с. 92-107.

  SPAUSDINTOS KONFERENCIJŲ TEZĖS
  1. Radzevičienė S. Recepcijos problemos lietuvių ir skandinavų literatūrinėje žvalgoje. Iš: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai“ konferencijos tezės. Vilnius: leidykla „Edukologija“, 2011, p. 7. ISBN 978-9955-20-709-2.
  2. Radzevičienė S. Švedija ir Lietuva: kultūros įvaizdžio punktyras. Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste: tarptautinės konferencijos tezės. Vilnius: leidykla „Edukologija“, 2013, p. 88–89. ISBN 978-9955-20-817-4.

  KNYGŲ, MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ VERTIMAI
  1. Lars Peter Fredén Baltijos šalių išsivadavimas ir Švedijos diplomatija 1989-1991 metais: pervartos [iš švedų kalbos vertė Radzevičienė S.] – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 380 p. – ISBN 978-9955-34-284-7

  VADOVĖLIAI, METODINĖS IR MOKYMO PRIEMONĖS AUKŠTAJAI MOKYKLAI
  1. Radzevičienė S. Mokomieji švedų kalbos pratimai: metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 64 p. ISBN 978-9955-20-615-6.
  2. Radzevičienė S. Mokomoji švedų kalbos gramatika (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas). Vilnius: Mūsų knyga, 2008, p. 80. ISBN 9955-14-070-4.

  Project activities

 • National projects
 • 2007–2008 m. projekto Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje dalyvė.

  2009–2010 m. LMT Nacionalinio lituanistikos plėtros 2009–2015 programų projekto Netrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje vadovė.

  2010 m. LMT Mokslininkų grupių projekto „Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas“ vadovė.

  2013–2015 podaktarinių dr. Lauros Laurušaitės studijų projekto „Lyginamieji baltistikos tyrimai“ vadovė.

 • Projects of EU Structural Funds
 • 2012–2014 m. ES struktūrinių fondų projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ vykdytoja (ŠMM, Valstybės projektas pagal nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo derinimas ir prieinamumo užtikrinimas“ veiklą „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“)

 • International projects
 • 2000–2005 m. projekto Översättar och- tolkstudier (Vertimo studijos) dalyvė (su Stokholmo Kammarkollegiet).

  2001–2006 m. projekto Öresundsstudier (Oresundo studijos) dalyvė (su Lundo universiteto (Švedija) Vidurio ir Rytų Europos studijų katedra);

  2009–2010 m. Švedijos Kultūros tarybos (Sveriges Kulturrådet) projekto Baltijos šalys po atgimimo dalyvė.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Ignas Šeinius. Belaukiant. Lietuvių literatūros lobynas. Sud. Sigutė Radzevičienė. V: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. ISBN 978-9986-39-743-4

 • Expert activities
 • 2007–2008 m. dalyvavo LMT duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertinėje veikloje
  2008 m. dalyvavo SKVC ekspertinėje veikloje
  Nuo 2012 m. Lietuvių kalbos instituto kvalifikacinės komisijos narė
  Nuo 1996 m. Švedijos Kammarkollegiet (informacijos koordinavimo centras) asocijuota ekspertė lietuvių-švedų kalbų vertimo klausimais
  Nuo 1996 m.Pasaulio lietuvių bendrijos valdybos narė

 • Scientific conferences, seminars
 • Plečiant lietuvybės horizontą Švedijoje // Nacionalinė mokslinė konferencija „Lituanistikos keleivis Lietuvoje ir pasaulyje (Alberto Zalatoriaus 75-osioms gimimo metinėms)“, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 m. spalio 29 d.

  Prisijaukinant „barbarus“ iš Lietuvos (švediškoji refleksija Igno Šeiniaus kūryboje)“ // Tarptautinė mokslinė konferencija „Barbaras mene ir literatūroje“, 2007 lapkričio 9-10 d., Vilnius: Lietuvos lyginamoji literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas.

  Laimės paieškos švediškojoje Igno Šeiniaus kūryboje // Nacionalinė mokslinė konferencija „Laimės žiburys XX amžiaus lietuvių prozoje“, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. gegužės 21 d.

  Lietuvių kelionės iš Skandinavijos: Kito beieškant. / The Travels of Lithuanians from Scandinavia: in Search of the Stranger // Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo kongresas „Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai“, Vilnius: Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. rugsėjo 11–13 d.

  Intertekstinis Baltoskandijos dialogas XX a. literatūrų erdvėje /

  «Интертекстуальный диалог в Балтоскандинавском литературном пространстве XX века» // IX Tarptautinė mokslinė konferencija „Dialogo erdvės (literatūrologinis, lingvistinis, didaktinis aspektai)“, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. balandžio 22–24 d.

  Švediškas turgus lietuvio akimis (Igno Šeiniaus švediškoji epika) // Tarptautinė interdisciplininė mokslinė konferencija „Turgus kultūroje“,Šiaulių universitetas, 2010 m. gegužės 13–14 d.

  Švedija ir Lietuva: kultūros įvaizdžio punktyras // Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. vasario 21-22 d.

 • Research visits, qualification development courses
 • 1993 m. Stokholmo universiteto Literatūrologijos katedroje (Litteraturvetenskapliga institutionen) ir Baltistikos centre (Institutionen för Baltiska språk); 1998 m. Lundo universiteto Slavistikos katedroje (Slaviska institutionen); 2000 m. Stokholmo Valstybės archyve (Stockholms Riksarkivet); 2004 m. Lundo universiteto Rytų ir centrinės Europos studijų institute (Institutionen för Öst och-Central Europa studier), Stokholme Valstybės archyve,2012 Stokholmo universiteto Baltistikos centre

 • Research exchange programmes
 • 2008, 2009 m. skaitytos paskaitos Stokholmo universitete pagal Erasmus dėstytojų mainų programą

  2012 m. gruodžio mėn. paskaitos Stokholmo universitete pagal ES projekto Baltistikos (lituanistikos) centrų plėtros programą

 • Work in editorial boards
 • Leidinio „Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai“ (VPU) redaktorių kolegijos narė.

 • Work in training researchers
 • 2008 m. daktaro disertacijos Stokholmo universitete (Victoria Carlemalm, Tarp svajonės ir realybės. Laiko, skriaudos ir seksualumo vaizdavimas Antano Škėmos prozoje)oponentė
  2011 m. Lauros Laurušaitės daktaro disertacijos „Baltų egzodo romanai: postkolonijinis žvilgsnis“ (Vilniaus universitetas) recenzentė
  2013–2015 m. dr. Lauros Laurušaitės podaktarinių studijų vadovė.

 • Work in research institution and organisation activities
 • Nuo 1996 m. Pasaulinės lituanistų bendrijos valdybos narė
  Nuo 1996 m. Švedijos Kammarkollegiet asocijuota ekspertė
  Nuo 2012 Lietuvių kalbos instituto atestacinės komisijos narė

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • 1.Radzevičienė S., Mokomoji švedų kalbos gramatika. – Vilnius: Mūsų knyga, 2005, 2007, 2008. – 78 p. ISBN 9955-14-070-4.

  2.Radzevičienė S., Nežinomas Šeinius. Igno Jurkūno Šeiniaus švediškoji kūryba. – Vilnius: VPU leidykla, 2006. – 80 p.

  3.Dalyvavimas Editos Mildažytės mokslo populiarinimo filme „Lithuania. Nordic links“, 2012

 • Public lectures
 • Viešos paskaitos, pranešimai Lietuvos kultūros bei visuomeninio gyvenimo aktualijomis Švedijos universitetuose (Stokholme, Lunde), visuomeninėse organizacijose (Švedų-lietuvių bendrijose, Lietuvos ambasadoje Švedijoje, Lietuvos konsulatuose Malmėje ir Växjö), 2005, 2006 metų tarptautinėje knygų mugėje Gioteborge (Švedija), 2007 m. Vilniaus knygų mugėje.

 • Pedagogical work abroad
 • 1993–1994 m. Stokholmo (Švedija) universiteto Baltistikos instituto lektorė

  1994–2002 m. Lundo (Švedija) universiteto lektorė

  2002–2004 ėjo profesorės pareigas Lundo universiteto Rytų ir vidurio Europos studijų centre

  Nuo 1996 m. Švedijos Kammarkollegiet (Vyriausybinis informacijos koordinavimo centras) asocijuota kalbos ekspertė (kompetencija: švedų-lietuvių-švedų kalbų konferenciniai ir rašto vertimai)

  2002–2004 m. Kopenhagos universiteto (Danija) lektorė valandininkė (Valstybių teorijos universitetas, Baltijos šalių tyrimo centras).

  2008, 2009 m. skaitytos paskaitos Stokholmo universitete pagal Erazmus studijų programą

  2012 m. skaitytos paskaitos Stokholmo universitete pagal ES Baltistikos (lituanistikos) plėtros projektą