Contacts

Assoc. Prof. Dr. Loreta Udrienė

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 216 kab.
Phone +370 5 233 05 20
Internal telephone no. 2 348
Fax +370 5 233 52 99
E-mail loreta.udriene@leu.lt
Education and occupation

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, lietuvių kalbos ir literatūros specialybė. Kvalifikacija – filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja. VPU literatūrologijos doktorantūra.

Scientific degrees and titles

Humanitarinių mokslų daktarė

Professional experience

1988–1992 Vilniaus rašytojų memorialinis muziejus, mokslinė bendradarbė.
1993–1998 VPU doktorantė.
1998–2005 Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros lektorė.
2005–2017 Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvių kalbos didaktikos katedros docentė,

2008-2017 - Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros vedėja.

2009-2010 - Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakulteto docentė.

2010-2012 - Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centro Informacinio skyriaus bibliografė, skyriaus vedėjos pavaduotoja.

Nuo 2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentė.

Foreign languages known

Rusų, anglų

Awards

2005 m. Vaikų literatūros tyrinėjimų ir sklaidos premija už monografiją „Žaidimas lietuvių vaikų poezijoje“ (2005).

Other activities

Lietuvių literatūros vadovėlių „Lingo lego laduto“ (5 klasei), „Rito rato ratuto“ (6 klasei), „Litertatūra“ (7 klasei), „Literatūra“ (8 klasei), skaitinių knygų, pratybų sąsiuvinių, mokytojų knygų bendraautorė.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Vaikų literatūra. Vaikų knygų iliustracijo. Lietuvių egzodo vaikų literatūra. Tautosaka.

  Research activities

 • Research areas
 • vaikų literatūra, lietuvių vaikų poezija, egzodo vaikų literatūra, vaikų literatūros mokymas, tautosaka

 • Scientific publications
 • Mokslo monografijos

  1. Žvironaitė, Loreta. Žaidimas lietuvių vaikų poezijoje / Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2005. 126 p. ISBN 5430040185.

  Knygų skyriai

  1. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Egzodo vaikų dramaturgija: Birutės Pūkelevičiūtės pjesė „Aukso žąsis“. Lietuvių vaikų dramaturgija: turinio ir formos linkmės : mokomoji knyga / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Literatūros istorijos ir teorijos katedra ; [sudarė Irena Baliulė]. Šiauliai [i.e. Vilnius]: BMK leidykla, 2015. ISBN 9786094680717. P. 82-92.

  2. Žvironaitė, Loreta. Žaidimo paradigma Leonardo Gutausko poezijoje vaikams: mįslės poetika. Lietuvių poezija vaikams: raidos tendencijos : mokomoji knyga. Šiauliai, 2008. ISBN 9789986388890. P. 71-80.

  3. Žvironaitė, Loreta. Priešokčiais nuvogtas laikas: Vytės Nemunėlio poezija vaikams. Per pasaulį keliauja žmogus : Bernardo Brazdžionio šimtmečiui. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. ISBN 9789955698722. P. 69-85.

  Mokslo straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

  1. Udrienė Loreta [Žvironaitė Loreta]. Vaikų poezijos koma ir viltis iš jos atsibusti (2016 m. vaikų poezijos knygos). Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2017).

  2. Udrienė Loreta [Žvironaitė Loreta]. Velnias Martyno Vainilaičio eiliuotose pasakose. Acta humanitarica universitatis Saulensis. ISSN 1822-7309. T. 22 (2015), p. 50-63. [Index Copernicus; MLA].

  3. Udrienė Loreta [Žvironaitė Loreta]. Dviračiu beieškant poezijos (2015 m. vaikų poezijos knygos). Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2016), p. 15-19.

  4. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Kūryba - lyg malonus pomėgis : (Petronėlės Orintaitės 110-osioms gimimo metinėms). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2015), p. 30-34.

  5. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Gamtos adoracija Liutauro Degėsio poezijoje vaikams. Acta humanitarica universitatis Saulensis. ISSN 1822-7309. T. 20 (2014), p. 113-119. [Index Copernicus; MLA].

  6. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Kvapas ir spalvos Martyno Vainilaičio poezijoje. Acta humanitarica universitatis Saulensis. Kvapas kultūroje. ISSN 1822-7309. T. 17 (2013), P. 77-83. [Index Copernicus; MLA].

  7. Udrienė, Loreta [Žvironaitė-Udrienė, Loreta]. Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams (didaktinė sklaida) = Poetics of a legend in Leonardas Gutauskas proze for children (didactic advancement). Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. ISSN 1392-8600. T. 15, nr. 2 (2013), p. 72-75. [MLA; Humanities International Index; CEEOL; DOAJ].

  8. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Kur nauji karaliaus drabužiai? : (2012 m. lietuvių autorių pasakos). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2013), p. 2-6.

  9. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Takais takeliais į vaikų literatūros kelią : (Vinco Aurylos 90-osioms gimimo metinėms). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 4 (2013), p. 19-21.

  10. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Ar suras mergytė pasaką? : (2011 m. lietuvių literatūrinės pasakos). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2012), p. 9-14.

  11. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. „Vaikams rašau pripuolamai.“ : (Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 2 (2012), p. 11-14.

  12. Udrienė, Loreta Keistoji ponia Annie M. G. Schmidt. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius : Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 2 (2011), p. 16-22.

  13. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Žaidimas – pasaulio kūrimo būdas Sigito Gedos poezijoje vaikams. Rytai – Vakarai : komparatyvistinės studijos X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 9789955868309. p. 209-218, 574.

  14. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Ar jau galime pradėti džiaugtis? : (2009 m. vaikų poezija). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2010), p. 17-21.

  15. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. To dar nebuvo, arba krizė, kuri ištiko ne tik pasaulį, bet ir lietuvių vaikų poeziją. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 1 (2009), p. 14-15.

  16. Žvironaitė-Udrienė, Loreta. Žaidimas erdve Juditos Vaičiūnaitės poezijoje vaikams. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. ISSN 1392-8600. T.10, nr. 2 (2008), p. 60-63. [MLA; Humanities International Index; CEEOL; DOAJ].

  17. Udrienė, Loreta. Lingvistiniai Martyno Vainilaičio žaidimai. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. ISSN 1392-8600. T. 7, nr. 2 (2005), p. 41-44. [MLA; CEEOL; DOAJ].

  18. Udrienė, Loreta. H. Ch. Andersenas ir lietuvių vaikų poezija. Hansas Christianas Andersenas ir Lietuva: straipsnių rinkinys. Vilnius, 2006. ISBN 995597401X. P. 53-57.

  19. Žvironaitė, Loreta. H. K. Anderseno pasakų atspindžiai lietuvių vaikų poezijoje. Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. Nr. 6 (2005), p. 7-13.

  19. Žvironaitė, Loreta. Spalvingoji arklio Dominyko svajonė. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. Vilnius: Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. 2004, nr. 2, p. 22-25.

  20. Žvironaitė, Loreta. „Paskutinis kantrybės lašas“ : (2003 m. vaikų poezija). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. Vilnius: Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. 2004, nr. 1, p. 9-13.

  21. Žvironaitė, Loreta. Ar būti savimi - tai būti dviese?. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. Vilnius: Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. 2004, nr. 3, p. 31-33.

  22. Žvironaitė, Loreta. Klonų ataka (2002 m. vaikų poezija). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. Vilnius: Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. 2003, nr. 1, p. 9-13.

  23. Žvironaitė, Loreta. Apie poetą vaiko širdimi. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. ISSN 1392-0626. 2003, nr. 2, p. 31-33.

  24. Žvironaitė, Loreta. Šiuolaikinis antiherojus : (B. Reuterio Busterio pasaulis). Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams. ISSN 1392-0626. 2002, nr. 3, p. 3-7.

  Metodinės priemonės, nuotolinių studijų dalykai, ugdymo leidiniai visuomenei

  1. Udrienė, Loreta [Žvironaitė-Udrienė, Loreta]. Mitinio pasaulėvaizdžio ženklai Leonardo Gutausko sakmėse vaikams [elektroninis išteklius] : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams / LoretaŽvironaitė-Udrienė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedra. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 34 p. ISBN 9786094710384.

  2. Petrauskaitė, Jurgita; Skairienė, Vilda; Udrienė, Loreta. Literatūra : 8 [klasei] : mokytojo knyga / [Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2010. 70, [1] p. (Šok). ISBN 9785430055547.

  3. Petrauskaitė, Jurgita; Skairienė, Vilda; Udrienė, Loreta. Literatūra : 8 [klasei] : vadovėlis. Kn. 1. / [Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2010. 175, [1] p. (Šok). ISBN 9785430055486.

  4. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūra 6 [klasei] : mokytojo knyga. [D.] 1 / [Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2009. 148 p. (Šok). ISBN 9785430051730.

  5. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūra 6 [klasei] : mokytojo knyga. [D.] 2 / [Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2009. P. 149-258. (Šok). ISBN 9785430052584.

  6. Černauskienė, Nijolė; Skairienė, Vilda; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Literatūra : mokytojo knyga 7 [klasei]. [D.] 1 / [Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2009. 84 p. (Šok). ISBN 9785430053628.

  7. Udrienė, Loreta. Hansas Kristianas Andersenas ir lietuvių vaikų poezija : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams / Loreta Žvironaitė-Udrienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos didaktikos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 50 p. (Metodinės priemonės). ISBN 9789955204732.

  8. Černauskienė, Nijolė; Skairienė, Vilda; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Literatūra : vadovėlis 7 [klasei]. [D.] 1 / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2009. 176 p. (Šok). ISBN 9785430053611.

  9. Černauskienė, Nijolė; Skairienė, Vilda; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Literatūra : vadovėlis 7 [klasei]. [D.] 2 / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2009. 176 p. (Šok). ISBN 9785430053598.

  10. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūros pratybų sąsiuvinis 6 [klasei]. [D.] 1 / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2008. 71 p. (Šok). ISBN 9785430050696.

  11. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūros pratybų sąsiuvinis 6 [klasei]. [D.] 2 / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2008. 71 p. (Šok). ISBN 9785430050726.

  12. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūros vadovėlis 6 [klasei]. [D.] 1, Su vėjų vėjais / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2008. 175 p. (Šok). ISBN 9785430050467.

  13. Janušauskienė, Vilija; Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Rito rato ratuto : literatūros vadovėlis 6 [klasei]. [D.] 2, Į tolių tolius / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2008. 174 p. (Šok). ISBN 9785430050474.

  14. Janušauskienė, Vilija (sudaryt.); Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta] (sudaryt.). Santaka : skaitiniai [6 klasei] / [sudarė Vilija Janušauskienė ir Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2008. 175 p. (Šok). ISBN 9785430051372.

  15. Janušauskienė, Vilija; Žvironaitė, Loreta. Lingo lego laduto : literatūros pratybų sąsiuvinis 5 [klasei]. [Nr.] 1 / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2007. 63 p. (Šok). ISBN 9785430048853.

  16. Janušauskienė, Vilija; Žvironaitė, Loreta. Lingo lego laduto : literatūra 5 [klasei] : mokytojo knyga : pirmoji dalis / [Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2007. 139 p. (Šok). ISBN 9785430048785.

  17. Janušauskienė, Vilija; Žvironaitė, Loreta. Lingo lego laduto : pasaulis po saule : literatūros vadovėlis 5 [klasei] : antroji knyga / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2007. 166 p. (Šok). ISBN 5430046000.

  18. Janušauskienė, Vilija; Žvironaitė, Loreta. Lingo lego laduto : į stiklo kalną : literatūros vadovėlis 5 [klasei]. Kn. 1 / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. Kaunas : Šviesa, 2007. 174 p. (Šok). ISBN 5430045993.

  19. Janušauskienė, Vilija; Žvironaitė, Loreta. Kūlgrinda : skaitiniai 5 [klasei] / [sudarė Vilija Janušauskienė ir Loreta Žvironaitė]. Kaunas : Šviesa, 2007. 143 p. (Šok). ISBN 9785430048778.

  20. Udrienė , Loreta, Praktinių edukologinių žaidimų poezija: mokymo priemknė aukštųjų mokyklų studentams: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2001. 36 p. (Metodinės priemonės). ISBN 9986-869-67-6.

  Recenzijos recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

  1. Žvironaitė, Loreta. Užburianti nevaikiškos pasakos paslaptis : [recenzija]. Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas. Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. ISSN 1392-0626. Nr. 4 (2008), p. 38-41.

  2. Žvironaitė, Loreta. Vingiuotais egzodo vaikų literatūros keliais. : [recenzija]. Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. Nr. 1 (2005), p. 43-46.

  Recenzijos kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

  1. Udrienė, Loreta. Gimtadienis, kurio nebuvo : [recenzija]. Ūkas: knygų balsai, aidai ir atgarsiai : geriausios 2009 metų lietuviškos knygos. Vilnius, 2010. ISBN 9786099505930. P. 77-792.

  2. Udrienė, Loreta. Dietos tikslai ir pasekmės : [recenzija]. Ūkas: knygų balsai, aidai ir atgarsiai : geriausios 2009 metų lietuviškos knygos. Vilnius, 2010. ISBN 9786099505930. P. 71-75.

  Straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

  1. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Nonsensiško teksto skaitymas: Jurgos Ivanauskaitės „Stebuklinga spanguolė“. Žvirblių takas : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. ISSN 1392-1037. Nr. 6 (2015), p. 2-7.

  2. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Vaikams eilėraščius vežu. Raštai : [eilėraščiai vaikams ir suaugusiems, poemėlės ir eiliuotos pasakos, vertimai] / Martynas Vainilaitis ; [sudarytojas Aidas Žandaris]. Vilnius: Žara, 2015. ISBN 9789987343110 (klaidingas). ISBN 9789986343110. P. 15-34.

  3. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Smulkiosios tautosakos atspindžiai Martyno Vainilaičio poezijoje vaikams. Žvirblių takas : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. ISSN 1392-1037. Nr. 5 (2014), p. 2-6.

  4. Udrienė, Loreta. Apie tylą, šnabždesius ir juoką vaikų kambaryje. Vaikų kambarys : eilėraščių rinktinė / Violeta Palčinskaitė. Vilnius : Nieko rimto, 2013. ISBN 9786094411779. P. 194-195.

  5. Udrienė, Loreta [Žvironaitė, Loreta]. Apie visa, kas turėtų būti tikra. Žvirblių takas : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. ISSN 1392-1037. Nr. 5 (2012), p. 37-39.

  6. Udrienė, Loreta. Praradimų ir mirties ženklai Martyno Vainilaičio poezijoje vaikams. Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. Nr. 10 (2006), p. 14-19.

  7. Žvironaitė, Loreta. Egzodo vaikų ir jaunimo literatūra. Tėviškės žiburiai : lietuvių savaitraštis. ISSN 0040-4063. 2004, geg. 26, p. 5.

  8. Žvironaitė, Loreta. Egzodo vaikų literatūra: sugrįžimas į namus I. Tėviškės žiburiai : lietuvių savaitraštis. ISSN 0040-4063. 2003, vas. 25, nr. 8, p. 25.

  9. Žvironaitė, Loreta. Egzodo vaikų literatūra: sugrįžimas į namus II. Tėviškės žiburiai : lietuvių savaitraštis. ISSN 0040-4063. 2003, kovo 4, nr. 9, p. 2.

  Project activities

 • National projects
 • Projektas „100 reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams“. Specialistų komisijos narė (2016-2017 m.).

  Applied research activities

 • Expert activities
 • Mokslinės tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė (2007-2008; 2011-2012; 2016-2017).

  ŠMM Vaikų literatūros premijai gauti komisijos narė (2012, 2014-2016).

  IBBY Lietuvos skyrioaus Geriausios metų knygos vaikams komisijos narė (2011, 2012, 2015, 2016).

  IBBY Lietuvos skyriaus Vaikų literatūros sklaidos premijos komisijos narė (2013, 2014).

  Metų knygų rinkimų vaikų ir paauglių knygų ekspertų komisijos narė (2011, 2012, 2013).

  Pilietinių ir patriotinių knygų komisijos narė (2011-2015).

  Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos už geriausią knygą mitologine tema bei mokinių meninės kūrybos mitoklogine tema konkurso vertinimo komisijos narė (2012, 2014, 2016).

  Skaitymo skatinimo programos darbo grupės narė (2011-2013).

  Lions klubų asociacijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos, kartu su partneriu Lietuvos M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos organizuoto skaitymo skatinimo konkurso „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ 5-12 klasių mokiniams, vykusio nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. vertinimo komisijos narė.

  Lietuvių kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų mokiniams vertinimo komisijos narė (2016 m. balandžio 15-16 d.).

 • Scientific conferences, seminars
 • 1. Tarptautinė konferencija „kalbų ir literatūros mokymo(si) diddaktika: aktualios problemos ir šiuolaikinės jų sprendimo tendencijos. LEU, LF. Pranešimas „Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams 5-6 klasės literatūros vadovėliuose. 2012-10-25.

  2. Konferencija „Knyga vaiko rankose“. Vilniaus S. Daukanto progimnazija. Pranešimas „Vaikų poezijos skaitymai: Juozas Erlickas“. 2012-02-14.

  3. Nacionalinė konferencija „Vincas Auryla: didaktas ir vaikų literatūrologas. Leu. LF. Pranešimas „Takais takeliais į vaikų literatūros kelią“. 2013-12-06.

  4. Tarpdalykinė konferencija „Kvapas kultūroje Šiaulių universitetas. Pranešimas „Kvapas ir spalvos Martyno Vainilaičio poezijoje“. 2013-gegužės 16-17 d.

  5. Konferencija „Metų laikai kultūroje“. Šiaulių universitetas. Pranešimas „Gamtos adoracija Liutauro Degėsio poezijoje vaikams“. 2014 gegužės 14-15 d.

  6. Tarptautinė interdisciplininė konferencija „Šventieji ir nelabieji kultūroje“. Šiaulių uiniversitetas. Pranešimas „Velnias Martyno Vainilaičio eiliuotose pasakose“. 2015 gegužės 14-15 d.

  7. XXVIII P. Mašioto skaitymai „Linksmos knygos vaikams“. Pranešimas „Nevykėlio dienoraščio“, „Prietrankos dienoraščio“ ir panašių knygų populiarumo ir įtaigumo paslaptys“. 2016 m. gruodžio 12 d.

 • Research visits, qualification development courses
 • 1. Studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų tarptautinių stažuočių organizavimas. 2012-09-20.

  2. Studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų tarptautinių stažuočių valdymas IT pagalba. 2013-02a-06.

  3. Mokslometrijos įrankiai ir rodikliai, žurnalų cituojamumo rodikliai, aukštai vertinamų mokslo žurnalų paieška, Scopus duomenų bazė. 2013-11-06.

  4. Atvirosios prieigos ir ScienceDirect mokslo žurnalai, bibliografinių įrašų tvarkymo ir akademini9s socialinis tinklas Mendeley. 2013-11-06.

  5. Į studentus orientuotų studijų organizavimas - studijų ir vertinimo metodai. 2016-11 -09.

 • Work in editorial boards
 • Žurnalo „Rubinaitis“ redakcijos kolegijos narė.

  Educational and science dissemination activities

 • Public lectures
 • 2005 m. Kėdainių J. Paukštelio pagrindinėje mokykloje mokytojams skaitytas pranešimas „Žaidimas lietuvių vaikų literatūroje“. 2005 m. 10-ojo jaunųjų prozininkų konkurso J. Paukštelio premijai laimėti komisijos pirmininkė. 2007-2009 m. įvairiuose Lietuvos miestuose mokytojams vedamas seminaras „Moksleivių skaitymo interesų, literatūrologinių kompetencijų ir kūrybinių gebėjimų ugdymas 5-6 klasėje“. Publikacijos metodiniuose žurnaluose (tiksli bibliografija pateikiama literatūros sąraše).