Contacts

Linas Jašinauskas

contacts

E-mail linas.jasinauskas@leu.lt
Education and occupation

1999 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis ir istorijos mokytojo kvalifikacija.

Scientific degrees and titles

2001 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos magistro laipsnis.
2009 m. Vytauto Didžiojo universitetas humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties daktaro laipsnis.

Professional experience

1999–2002 m. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos istorijos mokytojas.
2001–2003 m. Švietimo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus specialistas.
2004–2005 m. Švietimo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vyresnysis specialistas.
2005–2007 m. Švietimo plėtotės centro Pradinio, dorinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėjas.
2007–2008 m. Švietimo plėtotės centro Vadovėlių centro vedėjas.
2009–2011 m. Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ veiklos vedėjas.
Nuo 2009 metų iki dabar Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas.
Nuo 2009 m. Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedros docentas.

Foreign languages known

Anglų kalba – vidutiniškai, lenkų kalba – gerai, rusų kalba – gerai, vokiečių kalba – gerai.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Ugdymo sistemos

  Research activities

 • Research areas
 • Lietuvos švietimo istorija, istorijos didaktika, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tyrimai bei naudojimas ugdymo procese.

 • Scientific publications
 • MONOGRAFIJOS
  1. Jašinauskas L., Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941-1944). Monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, 239, [2] p. - ISBN 978-9955-20-221-9.

  STRAIPSNIAI
  1. Jašinauskas L., Istorijos mokymas Lietuvos vidurinėse mokyklose nacių okupacijos metais (1941 – 1944), Istorijos mokymo klausimai. Vilnius, 2001, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2001, sąsiuvinis 6, p. 8-11.
  2. Jašinauskas L., Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941 – 1944), Istorija. Vilnius, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, t. 54 (2003), p. 94 – 101.
  3. Jašinauskas L., Švietimas nacių okupuotoje Lietuvoje – pasyvaus pasipriešinimo okupantams apraiškos, Lietuvių tauta antinacinės koalicijos kovų verpetuose. Vilnius, 2003, p. 124-151.
  4. Jašinauskas L., Nacių švietimo politika Lietuvoje 1941-1944 m., Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, Nr. 1. (57), p. 1-26.
  5. Jašinauskas L., Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklos 1941 – 1944 m., Kauno istorijos metraštis. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, t. 6. (2005), p. 173-186.

  Project activities

 • Projects of EU Structural Funds
 • Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
  Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“.
  Projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • 1. 2004 m. istorijos brandos egzamino programa. Vilnius: Nacionalinis egzaminų centras, 2003.
  2. 2005-2007 m. istorijos brandos egzamino programa. Vilnius, Nacionalinis egzaminų centras, 2004.
  3. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės, rekomendacijos mokytojui, Vilnius: Šveitimo aprūpinimo centro leidykla, 2005.
  4. Metodinės rekomendacijos pagrindinio ugdymo istorijos bendrosios programos įgyvendinimui, Vilnius, 2009, http://www.pedagogika.lt/index.php?-448243960
  5. Pilietinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas VIII ir X klasėms. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centro leidykla, 2004.
  6. Vaikų ir jaunimo olimpinio judėjimo ugdymo gairės, Vilnius, 2005.
  7. Vadovėlių turinio vertinimas (metodinė medžiaga vadovėlių turinio recenzijų rengėjams), Vilnius, 2010, http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/vadoveliai/Metodine_medziaga_vadoveliu_vertintojams.pdf