Contacts

Prof. Dr. Habil. Kazys Milašius

contacts

Address Studentų st. 39, Room 403
Phone +370 5 275 17 48
Internal telephone no. 1 244
E-mail kazys.milasius@leu.lt
Education and occupation

1972 Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakultetas Geografijos-fizinio lavinimo mokytojas

Scientific degrees and titles

1980 m. Biomedicinos mokslų daktaras (disertacija apginta Tartu universitete, Estija).
1984 m. VPU Sporto metodikos katedros docentas.
1999 m. Biomedicinos mokslų habilituotas
daktaras.
2001 m. Biomedicinos mokslų profesorius.

Professional experience

1972 m.VPU Kūno kultūros katedros asistentas.
1979 m.VPU Kūno kultūros teorijos ir metodikos katedros vyr. dėstytojas.
1984 m.VPU sporto metodikos katedros docentas.
2001 m.VPU Sporto metodikos katedros profesorius.
2002 m. VPU Sporto metodikos katedros vedėjas.

Foreign languages known

Rusų – laisvai, vokiečių, lenkų – pagrindai

Awards

"Olimpinė žvaigždė" už nuopelnus olimpizmui, LTOK, 2009 m.
"Sporto garbės komondoro ženklas", už nuopelnus Lietuvos sportui, KKSD, 2009 m.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Sporto treniruotės teorija ir didaktika

  Didelio meistriškumo sportininkų rengimas

  Žiemos sporto šakos

  Turizmo mokomoji pedagoginė praktika

 • Master studies
 • Sporto fiziologijos tyrimų metodologija

  Sportininkų rengimo technologijos

  Research activities

 • Research areas
 • (Socialiniai mokslai (000S), Edukologija (07S)
  (Biomedicinos mokslai (000B), Biologija (01B)

 • Scientific publications
 • Monografijos
  Milašius K. Ištvermę lavinančių sportininkų organizmo adaptacija prie fizinių krūvių. [Monografija]. Vilnius:VPU leidykla, 1997. - 332 p. ISBN 9986-86-24-2.
  Milašius K. Sportininkų vartojamų maisto papildų veiksmingumas. [Monografija]. Vilnius VPU leidykla, 2008. - 214 p. (26,8 sp.l.) - ISBN 978-9955-20-335-3.
  Skernevičius J., Milašius K., Raslanas A., Dadelienė R. Sporto treniruotė. [Monografija]. Vilnius: VPU leidykla, 2011. - 432 p. ISBN 978-9955-20-641-5.
  ISI (duomenų bazėje)
  Milašius K., Malickaitė R., Dadelienė R. Effect of spirulina food supplement on bloodš morphological parameters, biochemical composition and on the immune function of sportsmen // Biology of Sport, 2009, vol. 26, no 2, p. 157–172. PL˙ISSN 0860-021x.
  Ginevičienė V., Pranckevičienė E., Milašius K., Kučinskas V. Gene variants related to the power performance of the Lithuanian athletes. Central European Journal of Biology, 2011, Nr. 6 (1), p. 48-57. ISSN 1895-104X.
  Ginevičienė V., Pranculis A., Jakaitienė A., Milašius K., Kučinskas V. Genetic variation of the human ACE and ACTN3 genes and their association with functional muscle properties in Lithuanian elite athletes. Medicina (Kaunas), 2011, Nr. 47 (5), p. 284-290. ISSN 1010-660X. ISSN (electronic version): 1648-9144.
  Moksliniai straipsniai
  Strolia M., Strolienė K., Milašius K., Skernevičius J. Lietuvos slidininkų sprinterų rengimosi ir jų parengimo charakteristika paskutiniais olimpinio ciklo metais. Sporto mokslas, 2010, Nr. 2 (60), p. 23-28. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus, Spolit).
  GinevičienėV., Pranckevičienė E., Milašius K., Kučinskas V. Relating fitness phenotypes to
  genotypes in Lithuanian elite atletes. Acta Medica Lituanic, 2010, No 17 (1-2), p. 1-10. ISSN
  1392-0138 (Index Copernicus).
  Šatas A., Milašius K., Dadelienė R Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinio išsivystymo fizinių ir funkcinių galių rodikliųsąsaja ir lyginamoji analizė, Sporto mokslas. 2010, Nr. 3 (61), p. 38- 42. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus, Spolit).
  Milašius K., Pečiukonienė M., Dadelienė R., Skernevičius J. Efficacy of the Tribulus food
  supplement used by atletes. Acta Medica Lituanica, 2010, No 17 (1-2), p. 65-70. ISSN 1392-
  0138 (Index Copernicus).
  Milašius K., Moskvičiovas J., Skernevičius J. Lietuvos penkiakovininkės pasaulio vicečempionės, Pasaulio taurės laimėtojos rengimo, fizinių ir funkcinių galių kaitos ypatumai. Sporto mokslas, 2011, Nr. 1 (63), p. 56-60. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus, Spolit).
  Paulauskas R., Milašius K., Dadelienė R., Paulauskienė R. Lietuvos krepšininkių fizinio išsivystymo procentilių rangai. Sporto mokslas, 2011, Nr. 3 (65), p. 7-11. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus, Spolit).
  Vaitkevičiūtė D., Milašius K. Lietuvos kalnų ir plento dviratininkų fizinių ir funkcinių galių charakteristika. Sporto mokslas, 2011, Nr. 4 (66), p. 26-31. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus,Spolit).

  Project activities

 • National projects
 • Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir kandidatų maisto papildų ir atsigavimo priemonių vartojimo programa, rengiantis Londono olimpinėms žaidynėms . Užsakovas - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 2011-02-22 iki 2011-12-30.
  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (valstybės biudžeto) lėšų naudojimas. Bėgimo takelio „Cosmos-Mercury“ įsigijimas. Užsakovas - Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos respublikos Vyriausybės. 2011-04-04 iki 2011-12-31.

  Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir kandidatų, ir olimpinio rezervo sportininkų moksliniai tyrimai pagal programą “Londonas-2012” ketvirtaisiais olimpinio ciklo metais. Užsakovas Lietuvos olimpinis sporto centras.

  Panevėžio futbolo klubo „Ekranas“ futbolininkų moksliniai išplėstiniai tyrimai. Užsakovas - Panevėžio futbolo klubas „Ekranas“. 2011-05-31 iki 2011-12-30.
  Vilniaus miesto jaunųjų sportininkų moksliniai išplėstiniai tyrimai(testavimas). Užsakovas – Vilniaus olimpinis sporto centras. 2011-06-23 iki 2011-12-30.

  Applied research activities

 • Scientific conferences, seminars
 • Ginevičienė V., Jakaitienė A., Milašius K., Tubelis L., Kučinskas V. Gene variants associated with physical performance in Lithuanian athletes. In: IV International Congress "People, Sport and Health". Saint-Petersburg, Russia, 21-23 April, 2011.
  Ginevičienė V., Jasaitienė A., Milašius K., Tubelis L., Association anglysis of the ACE and ACTN3 polymorphisms with physical performance phenotypes in Lithuanian atletes. In: 4 th Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. Tartu, Estonia, 7-9 April, 2011.
  Vaitkevičiūtė D., Milašius K., Skernevičius J. The characteristics of training, physical strength and functional ability variations for lithuania’s world champion runner-up and world cup champion pentathlete. In: 4 th Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences. Tartu, Estonia, 7-9 April, 2011.
  Милашюс К. Влияние электромагнитных волн на физические возможности и некоторые вегетативные функции молодых, физически активных мужчин. In: Проблемы физкультурного образования содержание, направленность, методика, организация. Калининград, 10-13 ноября, 2011.
  Ginevičienė V., Pranckevičienė E., Milašius K., Kučinskas V. The effect of four genetic variants on the physical performance of elite Lithuanian atletes. Iš: Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. 3rd Baltic Sport Science Conference. Ryga, 2010 m. balandžio 29 – gegužės 1d.
  Milašius K., Dadeliene R., Raslanas A., Tubelis. The impact of food supplement Black devil on athletes‘ organism’. 15th Annual Congress of the European College of Sport Science -Turkey - Antalya, 2010 m. june 23-26 d.d.
  Milašius K., Pečiukonienė, Dadelienė R. The impact of food supplement Balck Devil on athletes’ organism adaptation to physical loads. Iš: Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. 3rd Baltic Sport Science Conference. Ryga, 2010 m. balandžio 29 – gegužės 1d.
  Милашюс К., Влияние пищевых добавок эргогенной направленности на функциональный возможности спортсменов. Лекарственные средства и рациональное питание в практике спортивной подготовк. Континентальный семинар. Киев, 8-11 декабря 2010.
  Милашюс К., Эффективность некоторых спортсменами употребляемых биологически активных пищевых добавок. Олимпийский спорт и спорт для всех. XIV Международный научный конгресс. Киев, 5-8 октября, 2010.
  Tubelis L., Dadelienė R., Jakimavičius A., Milašius K., Skernevičius J. Changes in muscle mass and muscle power of women track cyclists during the yearly cycle. Iš: Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. 3rd Baltic Sport Science Conference. Ryga, 2010 m. balandžio 29 – gegužės 1d.

 • Research visits, qualification development courses
 • „Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas VPU“ . Tęstiniai 3 dalių dėstytojų kvalifikacijos kėlimo seminarai (2010 09 28-30 d., 2011 02 22-24 d., 2011 03 29-31 d.).

 • Work in training researchers
 • V. Streckio biomedicinos mokslų srities, biologijos krypties habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos „Įvairaus amžiaus ir fizinio parengtumo žmonių nervų ir raumenų sistemos nuovargio ir atsigavimo ypatybės“, atliktos 2009 m. LKKA, komisijos narys.
  R. Stuko habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos „Lietuvos gyventojų mitybos ypatumų tyrimas ir vertinimas per pastaruosius penkiolika metų“ atliktos 2008 m. VU, biomedicinos mokslų srities, visuomenės sveikatos krypties komisijos narys.
  P. Zachovajevo habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos „Fizinių pratimų, imobilizacijos, temperatūros ir agresyvios reabilitacijos poveikis raumenų nuovargiui ir atsigavimui“ atliktos 2008 m. LKKA, biomedicinos mokslų srities, biologijos krypties komisijos narys.
  L. Grajausko daktaro disertacijos „ Jaunųjų (12-14 metų) orientacininkų rengimo modeliavimas taikant treniravimo priemonių ir metodų įvairovę“ apgintos 2008 m. ŠU, soc. mokslų srities, edukologijos krypties tarybos narys.

 • Work in national and international programmes
 • Europos sporto mokslo kolegijos (ESSC) narys.
  Baltijos šalių sporto mokslo tarybos narys.
  Lietuvos Sporto mokslo tarybos narys

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Skernevičius J., Čepulėnas A., Milašius K., Dadelienė R. Slidinėjimas : vadovėlis kūno kultūros specialybės studentams. Vilnius : LSIC, 2005. – 282 p. ISBN 9986-574-77-3.

  Milašius K. Sporto fiziologija : mokomoji knyga kūno kultūros specialybės bakalauro ir magistro studijoms. Vilnius : VPU l–kla, 2005. – 184 p. ISBN 9955-20-028-6.

  Gailiūnienė A., Milašius K. Sporto biochemija: vadovėlis kūno kultūros specialybės studentams. Vilnius: LSIC, 2001. - 242 p. ISBN 9986-574-46-3.

 • Pedagogical work abroad
 • Kazachstano nacionalinis Abajaus vardo pedagoginis universitetas. Skaitė paskaitas kūno kultūros specialybės studentams, 2011 m. lapkričio 21- gruodžio 9 d.d.