Contacts

Dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė

contacts

Address Studentų g. 39, 511 kab,
Phone +370 5 273 69 67
Internal telephone no. 1 696
E-mail jurga.bikeliene@leu.lt
Responsibilities

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja ir Lietuvių kalbos ir komunikacijos katedros lektorė.

Education and occupation

Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Scientific degrees and titles

Humanitarinių mokslų daktarė.

Professional experience

Lietuvių kalbos ir komunikacijos katedros lektorė; Ryšių su visuomene skyriaus vedėja; Lietuvių kalbos katedros asistentė; Lietuvių kalbos instituto viešųjų ryšių specialistė, Leksikografijos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja; lietuvių kalbos mokytoja, metodinio būrelio pirmininke; Lietuvių kalbos katedros vyr. laborantė.

Foreign languages known

Prancūzų, rusų, anglų.

Other activities

Kalbotyros įvado ir Specialybės kalbos dėstymas įvairių specialybių studentams; vadovavimas kursiniams darbams, bakalauro darbų recenzavimas; administracinis, organizacinis darbas; konferencijų, seminarų rengimas įvairių sričių specialistams; spaudos konferencijų, pranešimų spaudai rašymas; naujienlaiškio leidyba; straipsnių rašymas, redagavimas; darbas su duomenų bazėmis; dalyvavimas projektuose, jų rengimas.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Kalbotyros įvadas, profesinės kalbos kultūra, garsų stilistika, leksikografijos įvadas, specialybės kalbos kultūra.

  Research activities

 • Scientific publications
 • STRAIPSNIAI periodiniuose mokslo leidiniuose, esančiuose tarptautinėse duomenų bazėse:

  Trimonytė Bikelienė J. Vienanarės refrenų eksplozijos fonotaktika ir fonosemantika. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2008, T. 10 (1), p. 73–78.

  Trimonytė Bikelienė J. Refrenų-garsažodžių fonotaktikos ypatumai. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2009, T. 11 (1), p. 85–89.

  Trimonytė Bikelienė J. „Lietuvių liaudies dainyno“ refrenų klasifikacija pagal jų susiformavimo būdą / Lithuanian Folk Songbook refrains classifikation based on their origin – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2012, T. 14 (1), p. 138–143. ISSN 1392–8600. Leidinys įtrauktas į CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA: Modern Language Association International Bibliography, EBSCO Publishing: Current Abstracts ir C.E.E.O.L.: Central and Eastern European Online Library, The Ph duomenų bazes.

  Tarptautinių konferencijų pranešimų medžiaga:

  Trimonytė Bikelienė J. Refrenų eksplozijos fonotaktika ir fonosemantika // Tekstas: lingvistika ir poetika 16. Tarptautinė mokslinė konferencija. – Vilnius, 2008.

  Trimonytė Bikelienė J. Ocoбенности фонотактики рефренов // Lomonosov-2009. Tarptautinė studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija. – Maskva, 2009 m. balandžio 13–18 d.

  Trimonytė Bikelienė J. Fonotactics and fonosemantics of motiveless quasilexical refrain // Lomonosov-2011. Tarptautinė studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija. – Maskva, 2011 m. balandžio 11–15 d. Tezės paskelbtos internete

  Trimonytė Bikelienė J. Garsažodinių refrenų implozijos fonotaktika // Lomonosov-2010. Tarptautinė studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija. – Maskva, 2011 m. balandžio 11–15 d. Tezės paskelbtos www.philol.msu.ru/data/xvii_lomonosov2010_philology.pdf

  Trimonytė Bikelienė J. „Lietuvių liaudies dainyno“ refrenų klasifikacija pagal struktūrą ir jų atsiradimo būdą / Lithuanian Folk Songbook refrains classificanion based on their structure and origin // Daugavpils-2012. Tarptautinė konferencija. – Daugavpils, 2012 m. sausio 26–27 d.

  Kitos publikacijos:

  Trimonytė Bikelienė J. Vladimiras Toporovas ir Lietuva – knygos pristatymas // Gimtoji kalba. – Vilnius, 2009 liepos mėn. Nr. 7., p. 19.

  Project activities

 • Projects of EU Structural Funds
 • ES struktūrinių fondų finansuojamo projeko „LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ AKADEMINIO MOBILUMO SKATINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA“ vadovė