Contacts

Prof. Dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

contacts

Phone +370 5 996 71 38
E-mail daiva.jakavonyte@leu.lt
Education and occupation

2001 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Scientific degrees and titles

2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos magistro laipsnis.
2009 m. Klaipėdos universitetas socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties daktaro laipsnis.
Kvalifikacinė kategorija: 2007 metais suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Professional experience

2001–2008 Vilniaus „Ryto” vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.
2003–2008 Vilniaus „Ryto” vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui.
2004–2009 Švietimo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vyresnioji metodininkė.
2006–2011 VPU Ugdymo pagrindų katedros asistentė.
2009–2011 Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ ekspertė–metodininkė.
Nuo 2009 metų iki dabar Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja.
Nuo 2011 metų Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedros docentė.

Foreign languages known

Rusų k.– laisvai, prancūzų k. – gerai.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Pedagogika

  Research activities

 • Research areas
 • Bendrojo ugdymo didaktika, švietimo kokybė, lietuvių kalbos didaktika pradinėje mokykloje, komunikavimo kompetencijos ugdymo galimybės pradinėje mokykloje.

 • Scientific publications
 • 1. Barkauskaitė, M., Jakavonytė, D. (2003). Mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimą. Pedagogika. Mokslo darbai. ISSN 1392-0340. Vilnius, VPU leidykla, Nr. 66, p. 56–63.

  2. Plentaitė, V., Jakavonytė, D. (2003). III–IV klasių moksleivių išgalės vartoti dialoginę kalbą rašiniuose. Pedagogika. Mokslo darbai. ISSN 1392-0340. Vilnius, VPU leidykla, Nr. 67, p. 104–109.

  3. Plentaitė, V., Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2004). Ketvirtaklasių berniukų ir mergaičių skaitymo skirtumai ─ viena iš lietuvių kalbos didaktikos problemų. Pedagogika. Mokslo darbai. ISSN 1392-0340. Vilnius, VPU leidykla, Nr. 74, p. 86–91. Žurnalas referuojamas Central and Eastern European Online Library – C. E. E. O. L. – http://www.ceeol.com, http://www.ceeol.org ir EBSCO Publishing: Humanities International Complete MLA: Modern Language Association International Biblography duomenų bazėse http://www.epnet.com ir Online Computer Library Center – OCLC –

  4. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D., Kiliuvienė, D. (2005). Analysis of the results on fourth formers‘ reading and writing achievements in Lithuanian. ATEE Spring University. Changing education in a Changing society. ISSN 1822-2196. Lithuania, Klaipėda University, 2, p. 77–83.

  5. Barkauskaitė, M., Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2005). Восприятие литературного текста мальчиками и девочками в начальных классах. Valodu apguve: problémas un perspektíva IV. ISSN 1407-9739. Liepāja, Liepajas pedagogijas akademija, p. 203–209.

  6. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D., Plentaitė, V. (2005). Pedagogų pasirinktų IV klasės lietuvių kalbos mokymo priemonių įtaka moksleivių pasiekimams. Pedagogika. Mokslo darbai. ISSN 1392-0340. Vilnius, VPU leidykla, Nr. 77, p. 10–14. Žurnalas referuojamas Central and Eastern European Online Library – C. E. E. O. L. – http://www.ceeol.com, http://www.ceeol.org ir EBSCO Publishing: Humanities International Complete MLA: Modern Language Association International Biblography duomenų bazėse http://www.epnet.com ir Online Computer Library Center – OCLC –

  7. Barkauskaitė, M., Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2005). Fourth-formers‘ achievements in the native language (Lithuanian). Pedagogika. Mokslo darbai. ISSN 1392-0340.Vilnius, VPU leidykla, Nr. 77, p. 15–19. Žurnalas referuojamas Central and Eastern European Online Library – C. E. E. O. L. – http://www.ceeol.com, http://www.ceeol.org ir EBSCO Publishing: Humanities International Complete MLA: Modern Language Association International Biblography duomenų bazėse http://www.epnet.com ir Online Computer Library Center – OCLC –

  8. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2005). Factors that influence fourth-formers‘ in the native language (Lithuanian). Pedagogija: teorija un prakse: rakstu krājums III. ISSN 1407-9143. Liepāja, Liepajas pedagogijas akademija, p. 211–217.

  9. Jakavonytė, D. (2006). Lithuanian Fourth Formers’ Communication Competence in Reading Fiction and Non-Fiction Text. 3rd International Scientific Conference: Theory For Practice in the Education of Contemporary Society. Rīga, p. 185–189.

  10. Jakavonytė, D. (2006). Lithuanian Fourth-formers‘ Communication Competence in Reading Fiction Text: factors that influence it. ATEE Spring University: TEACHER OF THE 21st CENTURY: Quality Education for Quality Teaching. Riga, p. 713–722.

  11. Jakavonytė, D. (2006). The influence of Classroom Environment on the Fourth Formers‘ Communicative Reading Skills in Lithuanian. Pedagogija: teorija un prakse IV. ISSN 1407-9143. Liepāja, Liepajas pedagogijas akademija, p. 72–79.

  12. Jakavonytė, D., Kiliuvienė, D. (2006). Negrožinio teksto įtaka IV klasės mokinių komunikavimo kompetencijai, ją lemiantys veiksniai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. ISSN 1648-3979. Klaipėda, KU, Nr. 33, p. 40–46.

  13. Jakavonytė, D. (2006). Influence of Methods Applied by the Pedagogues During the Process of Education Upon Fourth-Formers‘ Achievements in Reading Lithuanian. Valodu apguve: problémas un perspektíva V. ISSN 1407-9739. Liepāja, Liepajas pedagogijas akademija, p. 7–12.

  14. Jakavonytė, D., Kiliuvienė, D. (2007). Pupils‘ and teachers‘ attitude towards strategies of reading applied by primary school teachers. ATEE Spring University. Changing Education in a Changing Society. ISSN 1822-2196. Lithuania: Klaipėda University, 1, p. 144–151.

  15. Якавоните, Д., Килювиене, Д. (2007). Чтение книг и их обсуждение на уроках – предпосылка качественной коммуникации. Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Том 5. Санкт-Петербург: Alter Ego, c. 407–411.

  16. Yakavonitey, D., Kilyuvieney, D. (2007). Reading of books and their discussion in class as a precondition to high-quality communication. Lifelong education: continuous education for sustainable development: proceedings of International cooperation in the realm of continuous education for sustainable development. Vol. 5. Saint-Petersburg: Alter Ego, p. 80–84.

  17. Jakavonytė, D., Kiliuvienė, D. (2008). Perskaitytų knygų aptarimas – vienas iš pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo būdų. Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. ISSN 1392-8600. VPU leidykla, p. 139–145. Žurnalas referuojamas Central and Eastern European Online Library – C. E. E. O. L. – http://www.ceeol.com, http://www.ceeol.org ir EBSCO Publishing: Humanities International Complete MLA: Modern Language Association International Biblography duomenų bazėse http://www.epnet.com

  18. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2009). Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas: daktaro disertacijos santrauka. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

  19. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2009). Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas: daktaro disertacija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

  20. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2010). Changes in primary school teachers’ attitudes towards the applications of pupils active reading strategies. ATEE Spring University: Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. Riga, p. 495-502.

  21. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2010). Correlation of fourth-formers‘ communicative competences‘ and text comprehension abilities‘ development. Valodu apguve: problémas un perspektíva VII. ISSN 1407-9739. Liepāja, Liepajas pedagogijas akademija, p. 153-168.

  22. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2010). Mokymasis bendradarbiaujant – viena iš svarbiausių IV klasės mokinių teksto analizės strategijų. Žmogus kalbos erdvėje. Nr. 6. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, p. 572-579.

  23. Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2010). Teksto analizė – vienas iš IV klasės mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo būdų. Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. ISSN 1392-8600. VPU leidykla. Žurnalas referuojamas Central and Eastern European Online Library – C. E. E. O. L. – http://www.ceeol.com, http://www.ceeol.org ir EBSCO Publishing: Humanities International Complete MLA: Modern Language Association International Biblography duomenų bazėse http://www.epnet.com

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • 1. Kalesnikienė, D., Jakavonytė, D. (2003). Teksto suvokimo užduotys 4 klasei.Vilnius: Gimtasis žodis.

  2. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2004). Teksto suvokimo užduotys 3 klasei. Vilnius: Gimtasis žodis.

  3. Kalesnikienė, D., Jakavonytė, D. (2006). Teksto suvokimo užduotys 2 klasei. Vilnius: Gimtasis žodis.

  4. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2006). Pažink → Skaityk → Atrask: I klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. I dalis. Kaunas: Vaiga.

  5. Plentaitė, V., Jakavonytė, D. (2006). Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I-II klasei: CD. Kaunas: Šviesa.

  6. Plentaitė, V., Jakavonytė, D. (2006). Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III-IV klasei: CD. Kaunas: Šviesa.

  7. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2006). Lietuvių kalba. Diagnostinė užduotis. 4 klasė. Vertinimas ugdymo procese. Vilnius: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo plėtotės centras, p. 152–156.

  8. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2007). Pažink → Skaityk → Atrask: I klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. II dalis. Kaunas: Vaiga.

  9. Kalesnikienė, D., Jakavonytė, D. (2007). Pažink → Skaityk → Atrask: II klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. I dalis. Kaunas: Vaiga.

  10. Kalesnikienė, D., Jakavonytė, D. (2007). Pažink → Skaityk → Atrask: II klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. II dalis. Kaunas: Vaiga.

  11. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas: metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. I knyga. / Leidinio rengėjai: R. Girdzijauskienė, P. Gudynas, D. Jakavonytė, T. Jevsikova. (2007). Vilnius: Švietimo plėtotės centras.

  12. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2008). Pažink → Skaityk → Atrask: III klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. I dalis. Kaunas: Vaiga.

  13. Jakavonytė, D., Kalesnikienė, D. (2008). Pažink → Skaityk → Atrask: III klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. II dalis. Kaunas: Vaiga.

  14. I-IV klasių mokinių pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje užduotys. (2008). Vilnius: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. (bendraautorė)

  15. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2009). Pažink → Skaityk → Atrask: IV klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. I dalis. Kaunas: Vaiga.

  16. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2010). Pažink → Skaityk → Atrask: IV klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. II dalis. Kaunas: Vaiga.

  17. Jakavonytė-Staškuvienė, D., Kalesnikienė, D. (2010). Teksto suvokimo užduotys 1 klasei. Vilnius: Gimtasis žodis.

  18. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2011). Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Vadovėlis 1 klasei. Vilnius: Tyto alba. I knyga.

  19. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2011). Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Vadovėlis 1 klasei. Vilnius: Tyto alba. II knyga.

  20. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2011). Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Tyto alba. I dalis.

  21. Kalesnikienė, D., Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2011). Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Tyto alba. II dalis.

 • Expert activities
 • 2002– iki dabar Nepriklausoma ekspertė.
  2003– iki dabar Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų grupės narė.
  2004– iki dabar Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ekspertė.
  2007– iki dabar Mokytojų kompetencijos centro švietimo konsultantė, mokytojų praktinės veiklos vertintoja.
  2008–2011 ŠMM, ŠPC, PPRC projekto „Pasirengimo atnaujintų Bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“ lektorė ir švietimo konsultantė.

 • Scientific conferences, seminars
 • 1. 2007-04-25/2007-04-28 tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija“. Baltarusija, Minskas, Maksimo Tanko valstybinis pedagoginis universitetas. Pranešimas „Teksto analizė – vienas iš mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo būdų“.

  2. 2007-05-03/2007-05-05 ATEE tarptautinė mokslinė konferencija „Spring University 2007: Changing Education in a Changing Society“. Klaipėdos universitetas. Pranešimas „Pupils‘ and teachers‘ attitude towards strategies of reading applied by primary school teachers“.

  3. 2007-06-04/2007-06-05 tarptautinė mokslinė konferencija „Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития“. Rusija, Sankt-Peterburgas, A. S. Puškino valstybinis universitetas. Pranešimas „Чтение книг и их обсуждение на уроках – предпосылка качественной коммуникации“.

  4. 2007-11-29/2007-11-30 tarptautinė mokslinė konferencija „Ugdymo kokybė: teorinės ir praktinės dimensijos“. Vilniaus pedagoginis universitetas. Pranešimas „Komunikavimo kompetencijos ugdymas, analizuojant literatūrinius kūrinius, mokymo procese“.

  5. 2010-03-26 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija „VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA” (7th International Scientific Methodological Conference “LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVE”). Liepājas Universitāte. Pranešimas „Корреляции коммуникативных компетенций учеников четвертых классов и их способностей понимания текста“.

  6. 2010-03-30 III-oji respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Pradinių klasių pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT“. Panevėžio miesto pedagogų švietimo centras, Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla. Pranešimas „Į ką atsižvelgiama formuluojant pamokos uždavinį?“.

  7. 2010-05-08/2010-05-09 tarptautinė mokslinė konferencija „Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching“. Latvija, Ryga, Latvijos universitetas. Pranešimas „Changes in primary school teachers’ attitudes towards the applications of pupils active reading strategies”.

  8. 2010-05-14 tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogus kalbos erdvėje“. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Pranešimas „Mokymasis bendradarbiaujant – viena iš IV klasės mokinių teksto analizės strategijų.”

  9. 2010-11-24 respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Pamoka šiandien“. Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, Jonavos Panerio pradinė mokykla. Pranešimai „ Pamokos kokybės kriterijai“, „Kaip negrožinio teksto analizė ugdo IV klasės mokinių komunikavimo kompetenciją?“.

  10. 2011-02-04 LPUPA respublikinė konferencija „Pirmasis mokytojas kuria ateitį“. Marijampolės švietimo centras. Pranešimas „Šiandieninės pradinio ugdymo aktualijos“.

  11. 2011-04-07 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija „VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA” (7th International Scientific Methodological Conference “LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVE”). Liepājas Universitāte. Pranešimai „Purposeful reading of travel descriptions as an effective means to develop primary school children’s non-fiction text comprehension abilities”, „Letter-writing skills of Lithuanian 4th grade pupils”.

  12. 2011-04-12 respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Pradinis ugdymas, orientuotas į mokinio kūrybiškumo ugdymąsi, aktyvų, savarankišką mokymąsi, į atradimus”. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Kretingos rajono Salantų gimnazija. Pranešimas „Į ką atsižvelgiama vertinant pradinių klasių mokinių kūrybiškumą?“.

  13. 2011-04-14 IV-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“. Vilniaus pedagoginis universitetas. Pranešimas „Pradinių klasių mokinių negrožinio teksto supratimo gebėjimų ugdymas analizuojant Lietuvos nacionalinių parkų aprašymus“.

 • Work in editorial boards
 • Tarptautinio mokslinio žurnalo Valodu apguve: problémas un perspektíva (Learning Languages: Problems and Perspective) redakcinės kolegijos narė. (Liepājas Universitāte, Latvija).