Contacts

Assoc. Prof. Dr. Benediktas Šetkus

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 226 kab.
Phone +370 5 233 03 86
Internal telephone no. 2 326
Fax +370 5 233 22 78
E-mail benediktas.setkus@leu.lt
Education and occupation

1984 m. – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Istorijos pedagogikos fakultetas, istorijos, visuomenės mokslo ir teisės pagrindų mokytojas.

Scientific degrees and titles

2000 m. – socialinių m., edukologijos daktaras(Vilniaus pedagoginis universitetas).
2002 m. – docentas (Vilniaus pedagoginis universitetas)

Professional experience

1984–1985 m. – Prienų I vidurinė mokykla, istorijos ir visuomenės m. mokytojas
1985–1987 m. – Prienų r. Ašmintos pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotojas
1987–1988 m. – Prienų r. Pakuonio vid. mokykla, direktorius
1988–1991 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos istorijos katedra, vyr. dėstytojas
1991–2000 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, Istorijos tyrimų ir metodikos (Istorijos didaktikos) katedra, vyr. asistentas
2000–2001 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, Istorijos didaktikos katedra, docentas
2001–2007 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, Istorijos didaktikos katedra, vedėjas
2007–dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas, Istorijos didaktikos centras, direktorius
2009–dabar – Ugdymo plėtotės centras, metodininkas

Foreign languages known

Lietuvių kalba – gimtoji, anglų kalba – vidutiniškai, rusų kalba – vidutiniškai.

Other activities

Europos istorijos mokytojų asociacijos EUROCLIO narys. Šilališkių kraštiečių draugijos valdybos narys. Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Tarybos narys.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Istorikas mokykloje
  Istorijos didaktika
  Gyvenamosios vietovės istorija (LPD)
  Žodinė istorija (LPD)

 • Master studies
 • Lietuvos lokalinės istorijos edukacija ir prezentacija

  Research activities

 • Research areas
 • Istorijos mokymo Lietuvoje raida

  Istorijos mokymo inovacijos Lietuvoje ir Europos valstybėse

  Gyvenamosios vietovės istorija

  Žodinė istorija ir jos taikymas mokyklinėje edukacijoje

 • Scientific publications
 • 2006–2012 M. MOKSLINIŲ (METODINIŲ) PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

  Straipsniai Lietuvos mokslo leidiniuose
  Periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą patvirtino Lietuvos mokslo taryba

  1. Pasaulio istorijos lituanizavimas kaip prielaida mokinių mokymo(si) motyvacijai stiprinti. Istorija, 2011, t. 81/1, p. 45–53. ISSN 1392-0456 (Duomenų bazėse: Academic Search Complete (EBSCO sąrašas), Central & Eastern European Academic Source (CEEOL), Historical abstract (EBSCO sąrašas), TOC Premier (EBSCO sąrašas).
  2. Keletas įžvalgų dėl istorijos dokumentų pateikimo istorijos vadovėliuose. Istorija, 2011, t. 82/2, p. 28–37. ISSN 1392-0456 (Duomenų bazėse: Academic Search Complete (EBSCO sąrašas), Central & Eastern European Academic Source (CEEOL), Historical abstract (EBSCO sąrašas), TOC Premier (EBSCO sąrašas)
  3. Tautinis ugdymas mokant istorijos tautinėje mokykloje: patirtis ir jos taikymo šiuolaikinėje mokykloje perspektyvos. Pedagogika. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, nr. 97, p. 24–31. ISSN 1392-0340 (Duomenų bazėje: C.E.E.O.L., DOAJ, EBSCO publishing, MLA International Bibliogrphy, SCOPUS)
  4. Moksleivių mokymas fiksuoti žodinę istoriją. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, t. 78, p. 47–53. ISSN 1392-0456. (Duomenų bazėje: ABC-CLIO Historical abstracts)
  5. Žodinė istorija ir jos vaidmuo moksleivių ugdymui(si). Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, t. 76, p. 75–80. ISSN 1392-0456. (Duomenų bazėje: ABC-CLIO Historical abstracts)
  6. „Mažojo žmogaus“ istorinė atmintis: edukaciniai aspektai. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla, 2009, p. 164–175.
  7. Istorijos mokymo naudojant žemėlapius lygmenys: teoriniai ir praktiniai aspektai. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, t. 74, p. 44–50. ISSN 1392-0456. (Duomenų bazėje: ABC-CLIO Historical abstracts)
  8. Šetkus, B., Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas penktoje klasėje. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, t. 69, p. 53–60. ISSN 1392-0456. (Duomenų bazėje: ABC-CLIO Historical abstracts)
  9. Lenkų mokyklų steigimas Lietuvoje 1926 m. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, t. 65, p. 38–47. ISSN 1392-0456. (Duomenų bazėje: ABC-CLIO Historical abstracts)

  Mokslo taikomieji darbai

  1. Bendraautoris. Standartizavimo procedūrų aprašas: 8 klasės lietuvių gimtosios kalbos, matematikos ir istorijos standartizuotos programos ir testų pavyzdžiai. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012, p. 97–126. ISBN 978-609-95371-5-3.

  Kituose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose

  1. Historical Education in Lithuania. Facing – Mapping – Bridging Diversity: Foundation of a European Discourse on History Education Part 2 (Ed. Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg). Berlin: Wochenschau Verlag, 2011, p. 35–62. ISSN 978-3-89974732-4.
  2. Istorijos mokymas Lietuvoje: nuo tradicinio teksto iki daugialypės terpės. Florilegium Lithuanum, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 357–367.
  3. Gyvenamosios vietovės istorija ir jos šaltiniai. Gyvenamosios vietovės istorija. Patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 63–98. ISBN 978-9955-20-439-8.
  4. Mokinių gyvenamųjų namų istorija. Gyvenamosios vietovės istorija. Patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 37–48. ISBN 978-9955-20-439-8.
  5. Mokyklos istorija. Gyvenamosios vietovės istorija. Patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 49–62. ISBN 978-9955-20-439-8.
  6. Šeimos istorija. Gyvenamosios vietovės istorija. Patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 13–36. ISBN 978-9955-20-439-8.
  7. Žodinės istorijos ir gyvenamosios vietovės mokymo(si) dermė. Gyvenamosios vietovės istorija. Patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 99–132. ISBN 978-9955-20-439-8.
  8. Istorijos mokytojo mentoriaus dalykinė kompetencija. Mentoriaus kompetencijos: mentoriaus knyga: metodinės rekomendacijos. Kaunas: Technologija, 2007, p. 50–58. ISBN 978-9955-25-314-3.
  9. Mentorystės misija ir mentoriaus vaidmenys. Mentorystė: teorinė studija: Lietuvos ir užsienio mentorių veiklos bei rengimo patirties lyginamoji analizė. Kaunas: Technologija, 2007, p. 19–26. ISBN 978-9955-25-387-7.
  10. Nauczanie histori iw litewskich szkolach: między tradycją a nowoczesnością. Wiadomości Historyczne. Warszawa, 2008, Nr. 3, p. 33–37. ISSN 05119162.
  11. 3 modulinė programa. Pedagogo kompetencijos. Mentoriaus rengimas. Tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaro modelis ir modulinės programos. Kaunas: Technologija, 2007, p. 33–43. ISBN 978-9955-25-326-6.
  12. Istorijos mokytojo mentoriaus dalykinė kompetencija. Mentoriaus kompetencijos. Mentoriaus dalykinė kompetencija. Kaunas: Technologija, 2007, p. 50–58. ISBN 978-9955-25-314-3.
  13. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos istorijos mokytojo kompetencijos ir jų raiškos požymiai. Pedagogo kompetencijos. Mentoriaus savarankiškų studijų knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 74–75. ISBN 978-9955-25-374-7.
  14. Istorijos mokytojo mentoriaus didaktinės kompetencijos įsivertinimo metodika. Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus savarankiškų studijų knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 69–71. ISBN 978-9955-25-327-3.
  15. Mentorius ir mentorystė. Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 6–25. ISBN 978-9955-25-317-5.
  16. Mentoriaus kompetencijos ir veikla atskirose ugdymo pakopose. Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 99–113. ISBN 978-9955-25-317-4.
  17. Dalykinio ugdymo pedagogo kompetencijos ir jų įsivertinimas. Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 147–151. ISBN 978-9955-25-317-4.
  18. Pedagoginė stažuotė: mokytojo profesinės kompetencijos ugdymas(is) ir mentoriaus vaidmuo Pedagogo kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 5–27. ISBN 978-9955-25-378-5.
  19. Dalykinio ugdymo pakopos pedagogo kompetencijų vertinimas. Pedagogo kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 116–141. ISBN 978-9955-25-378-5.
  20. Visuotinės istorijos mokymo turinys: dabartis ir perspektyvos. Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 100–108. ISBN 9955-20-103-7.
  21. Istorijos vadovėliai, tautinis identitetas ir patriotizmas: posovietinės erdvės tendencijos. Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 113–127. ISBN 9955-20-131-2.
  22. Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse: konferencijos medžiaga. (sud. doc. dr. B. Šetkus, mgr. R. Šetkuvienė). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 156 p. ISBN 9955-20-131-2.

  Kitos publikacijos

  1. In memoriam Stanislovui Gediminui Ilgūnui. Šviesa, 2010, birželis.
  2. Keletas prisiminimų apie 1940 metų įvykius Šilalėje. Artojas, 2009, gruodžio 4 d.
  3. Kaip greitai bėga metai: doc. dr. Stanislovui Stašaičiui – 75. Šviesa, 2009, lapkričio 20 d.
  4. 1939 m. įvykių atgarsiai Šilalėje. Artojas, 2009, lapkričio 20 d.
  5. Per istorijos pamokas – Google Earth programa. Dialogas, 2009, lapkričio 13 d.
  6. Edvardui Vidmantui – 80. Mokslo Lietuva, 2009, spalio 1 d.
  7. Naujos istorijos mokymo kryptys. Dialogas, 2008, gruodžio 5 d.
  8. 7 taisyklės istorijos mokytojams. Dialogas, 2008, rugsėjo 26 d.
  9. Istorijos mokytojų viešnagė Europos Parlamente. Dialogas, 2008, rugpjūčio 1 d.
  10. Baublių pilaitės ir jų atidengimo šventė. Šilalės artojas, 2008, liepos 25 d.
  11. Svarbus pilietiškumo ugdymo veiksnys. Švietimo naujienos: informacinis leidinys, 2008, nr. 5.
  12. Istorijos esė: mokymas, rašymas, vertinimas. Dialogas, 2008, kovo 28 d.
  13. Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas. Švietimo naujienos: informacinis leidinys, 2008, sausis.
  14. Mentoriaus kompetencijos ir funkcijos pedagogų rengimo sistemoje. Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007, p. 79–92. ISBN 978-9955-34-014-0.
  15. Pedagoginė stažuotė: Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos patirtis. Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007, p. 101–116. ISBN 978-9955-34-014-0.
  16. Bet kuri kelionė prasideda nuo savo slenksčio; gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: mokytojų patirtis. Dialogas. 2007, rugpjūčio 3 d.
  17. Istorijos didaktika: darbas tęsiamas naujomis sąlygomis. Šviesa, 2007.

  Project activities

 • National projects
  1. Pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektas „Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai“ (2008). Projekto vadovas.
  2. Pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektas „Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: nuo lokalinės prie globalinės perspektyvos“ (2007). Projekto vadovas.
 • Projects of EU Structural Funds
  1. „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ vykdytojas ekspertas. Projekto trukmė – 2010–2011 m.
  2. „Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“ vykdytojas ekspertas. Projekto trukmė – 2005 03 16 – 2008 02 29.
  3. „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ vykdytojas ekspertas.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Konferencijos medžiaga [sudarytojai: [B. Šetkus], R.Šetkuvienė]. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 156 p.

 • Expert activities
 • Ugdymo plėtotės centro vykdomų projektų ekspertas.

 • Scientific conferences, seminars
  1. 2012 m. lapkričio 26–29 d. Seminaras „Europos parlamentas iš arčiau: piliečių atstovavimas, teisėkūra, vertybės ir santykis su kitomis Europos Sąjungos institucijomis“.
  2. 2012 m. liepos 21 d. Konferencija „Buriamės puoselėti Vytogalos tautinį paveldą“, pranešimas „Vytogalos kaimo istorinis paveldas ir jo puoselėjimas“.
  3. 2012 m. birželio 11–17 d. Tarptautinė konferencija „2nd International Symposium on History Education, pranešimas: „Contemporary History Textbooks in Lithuania: the Case of innovations“.
  4. 2011 m. balandžio 1 d. Konferencija „Istorijos mokymas apie nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimus: teorija ir praktika“, pranešimas „Keletas įžvalgų dėl istorijos mokymo apie nacių ir sovietų nusikaltimus“.
  5. 2009 m. gruodžio 2 d. Konferencija „Eurointegraciniai procesai: politiniai, ekonominiai ir socialiniai aspektai“, pranešimas „Istorijos mokymo ir nacionalinio identiteto sąveika“.
  6. 2009 m. gegužės 7–8 d. Interdisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija“, pranešimas „Mažojo žmogaus istorinė atmintis: edukaciniai aspektai“.
  7. 2009 m. vasario 19–20 d. Mokslinė praktinė konferencija Lietuvos švietimo pertvarkos 20 metų sukakčiai paminėti „Švietimo kaita“, pranešimas “Tautinis ugdymas mokant istorijos tautinėje mokykloje: patirtis ir jos taikymo šiuolaikinėje mokykloje perspektyvos“.
  8. 2009 m. balandžio 28–29 d. Konferencija „Lietuvos tūkstantmečio pėdsakais“, pranešimas „Kelionės ir istorija: malonumas ir profesinė saviugda“.
  9. 2008 m. spalio 27–31 d. Europos Tarybos tarptautinė konferencija „Nauji istorijos mokymo metodai“.
  10. 2008 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinė mokslinė konferencija „XX amžiaus Lietuvos istorinė periodika“, pranešimas „Istorijos mokymo inovacijų prezentacija Lietuvos Respublikos (1918–1940) periodikoje“.
  11. 2007 m. rugsėjo 6–8 d. Tarptautinis Šiaurės ir Baltijos valstybių istorijos mokytojų seminaras „Ką mes mokome apie savo kaimynus“ pranešimas „Kaimyninių valstybių įvaizdis lietuviškuose istorijos vadovėliuose“.
  12. 2006 m. lapkričio 2–3 d. Tarptautinė konferencija „Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui“ pranešimas „Mentoriaus kompetencijos ir funkcijos pedagogų rengimo sistemoje“.
  13. 2006 m. lapkričio 2–3 d. Tarptautinė konferencija „Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui“, pranešimas „Pedagoginė stažuotė: Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vokietijos patirtis“.
 • Research visits, qualification development courses
 • Jad Vašem, Jeruzalė, Izraelis, „Seminar in Holocaust studies“, 2011 rugpjūčio 6–16 d.
  Stambulas, Turkija, Euroclio seminaras „People on the Move“, 2011 m. sausio 20–22 d.
  Londonas, JK, Švietimo tyrimo centras ir Kembridžas, JK, Švietimo tyrimo centras, 2010 m. spalio 3–10 d.
  Antalija, Turkija, Europos Tarybos profesinio tobulinimo kursai „New approachesto history teaching“, 2008 m. spalio 27–31 d.
  Lenkijos Švietimo ministerija, Lenkija, stažuotė, 2008 m.
  Valeta, Malta, Europos istorijos mokytojų asociacijos EUROCLIO konferencija ir profesinio tobulinimosi kursai „Using History Skills and Concepts to Promote an Awareness of European Citizenship“, 2006 m. kovo 20–26 d.
  Ryga, Latvija, Europos istorijos mokytojų asociacijos EUROCLIO konferencijoje ir profesinio tobulinimosi kursai „Gaining Equilibrium? Building from local to the global perspektive?“, 2005 m. balandžio 11–17 d.
  Kardifas, Velsas, Didžioji Britanija, Europos istorijos mokytojų asociacijos EUROCLIO konferencija ir profesinio tobulinimosi kursai „Belonging to Europe – Small Nation, Big Issues“, 2004 m. kovo 30 – balandžio 4 d.
  Jad Vašemo institutas Jeruzalėje, Izraelis, stažuotė, 2001 m.
  Vroclavo universitetas, Lenkija, stažuotė, 1992 m.

 • Work in editorial boards
 • „Šilalės krašto“ redkolegijos narys.

 • Work in training researchers
 • V. Malonaitienės disertacijos gynimo tarybos narys (2011 m.)
  I. Šenbergos (Daugpilio universitetas, Latvija) disertacijos gynimo tarybos narys (2010 m.)
  I. Šenbergos (Daugpilio universitetas, Latvija) disertacijos mokslinis konsultantas (2009 m.)

 • Work in research institution and organisation activities
 • Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) tarybos narys.

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Mokslo populiarinamieji darbai, kronikos

  1. Keletas prisiminimų apie mūsų dekaną. Didžiausias stebuklas – gyvenimas: profesoriui Z. Bajoriūnui atminti. Vilnius: Edukologija, 2012, 80–84 p. ISBN 978-9955-20-732-0.
  2. ERAZMUS mainų programa: ir įdomu, ir naudinga. Šviesa, nr. 11(2421), 2012, spalis.
  3. Keletas palinkėjimų. Mūsų vasaros 3. Vilnius: Edukologija, 2011, 51–52 p.
  4. Tarptautinis seminaras „Ko mes mokome savo kaimynus“. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, t. 68, p. 67–68. ISSN 1392-0456.
  5. Projektas apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 69, p. 65–66. ISSN 1392-0456.
  6. Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas. Švietimo naujienos: informacinis leidinys, 2008, nr. 1, p. 8–9.
  7. Europos Tarybos seminaras „Naujos kryptys istorijos mokyme“. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, t. 73, p. 90–91. ISSN 1392-0456.
  8. Pedagoginės praktikos rengiant istorijos mokytojus. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, t. 63, p. 78–79.
  9. Įgūdžiai ir sąvokos siekiant pažinti europiečių pilietiškumą. Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, t. 63 p. 76–77.
  10. Laisvės gynimo atspindžiai. Švietimo naujienos; informacinis leidinys, 2006, nr. 17.
  11. Istorikas iš JAV nori iš arti pažinti dabartinę Lietuvą: [JAV Chowan koledžo profesorių asistentą V. Krapauską kalbina VPU doc. dr. B. Šetkus]. Šviesa, 2006, kovo 24 d.
  12. Istorijos egzaminas mokykloje: Šiaurės ir Baltijos valstybių patirtis. Dialogas, 2006, spalio 27 d.
  13. Gal įvardinkime aiškiai? Dialogas, 2006, lapkričio 17 d.

  Metodinės ir mokomosios priemonės aukštajai mokyklai

  1. Mentorystės sampratos apibrėžtis. Mentoriaus veikla pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Mentoriaus knyga. Metodinės rekomendacijos. Kaunas: Technologija, 2007, p. 4–6.
  2. Praktiniai patarimai pradedančiam dirbti mentoriui. Mentoriaus veikla pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Mentoriaus knyga. Metodinės rekomendacijos. Kaunas: Technologija, 2007, p. 55–63.
  3. Pedagoginės stažuotės mentorių ir tutorių rengimo metodikos bei jas įgyvendinti būtino finansavimo projektas. Pedagoginės stažuotės mentorių ir tutorių rengimo metodika. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007, p. 115–135.
  4. Pedagoginės stažuotės organizavimas. Užsienio šalių patirties lyginamoji analizė. Pedagoginės stažuotės organizavimo metodikos projektas. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007, p. 6–62.
  5. Pedagoginės stažuotės modeliai ir finansavimo projektas. Pedagoginės stažuotės organizavimo metodikos projektas. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007, p. 108–132.
  6. Pradedančio dirbti istorijos mokytojo ugdymo praktikos modeliavimo kompetencija. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo dalykinių kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti mokytojo mentoriui. Vilnius: Technologija, 2007, p. 9–11.
  7. Mentorystės misija ir mentoriaus vaidmenys. Mentorystė: teorinė studija: Lietuvos ir užsienio mentorių veiklos bei rengimo patirties lyginamoji analizė. Kaunas: Technologija, 2007, p. 19–26.
  8. Istorijos mokymas Lietuvos mokykloje 1918–1940 metais: antologija.[sud. Šetkus B., Grigaravičiūtė S, Šetkuvienė R. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 308 p. ISBN 9955-20-098-7.

  Kiti vadovėliai ir mokomosios priemonės

  1. Bendraautoris. Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012. ISBN 078-609-95371-2-2.
  2. Gyvenamosios vietovės istorija: patarimai pedagogams ir mokiniams, pradedantiems tyrinėti paveldą. Sudarytojai Benediktas Šetkus, Rūta Šetkuvienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 364 p. ISBN 978-9955-20-439-8.
  3. Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai. Medžiaga bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 22[1] p. ISBN 978-9955-20-337-7
  4. Senovės istorija: vadovėlis 7 klasei. Vilnius: Kronta, 2006. 244 p. ISBN 9955-595-85-X.
 • Pedagogical work abroad
 • 2012 m. birželio 11–17 d. skaitė paskaitas Karadenizo technikos universitete (Trabzonas, Turkija) pagal ERASMUS programą.