Contacts

Prof. Dr. Habil. Audronius Vilkas

contacts

Address Studentų st. 39, Room 211
Phone +370 5 260 77 46
Internal telephone no. 1 546
E-mail audronius.vilkas@leu.lt
Education and occupation

Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) istorijos fakultetas - Istorijos ir fizinio lavinimo mokytojas.
Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas - Pedagogikos mokslų kandidatas.
Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas - Nostrifikuotas socialinių mokslų (edukologija) daktaras.
Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas - Docentas.
Vilniaus pedagoginio universiteto Sporto ir sveikatos fakultetas - Habilitacija.
Vilniaus pedagoginis universitetas Sporto ir sveikatos fakultetas - Profesorius.

Scientific degrees and titles

Profesorius

Professional experience

Vilniaus pedagoginis universitetas, Sporto ir sveikatos fakultetas, dekanas - 2010.
Vilniaus pedagoginis universitetas, Kūno kultūros teorijos katedra, profesorius - 2006.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Kūno kultūros teorija ir didaktika ir jos pasirenkamas dalykas

 • Master studies
 • Paauglių atrankos į sportą sistema

  Fizinio ugdymo sistemos ir technologijos

  Magistro darbo rengimas

  Research activities

 • Research areas
 • Vaikų ir paauglių fizinis ugdymas ir sportinis rengimas.

 • Scientific publications
 • PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
  ( atititinkančių LR Švietimo ir mokslo ministro 2006m. kovo 31d. įsakymo Nr. ISAK- 625 kvalifikacinius reikalavimus)

  SĄRAŠAS
  2007-2011 m.

  Moksliniai straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse.
  a) Užsienyje išleistuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir straipsnių rikiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes:
  1.Vilkas A., Katinas M. Physical Development, Physical Preparedness and Puberty levels of Different Age Girls // Journal Acta academiae Olimpiquae Estoniae Tartu, 2007. – Vol 15 No. 1/2 p.31 – 43. (Indexsed in International Database of Sportdata and EBSCO Publishing SPORTDiscus with Fulltext )
  2. Kontautienė V, Vilkas A. Ability to self – control in the context of physical activity in school children at the age of 10 – 11. Antropomotoryka. 2010, Vol 20. Nr. 51, p. 87 – 94. ISSN PLISSN1731-0652 (Index Copernicus, Spolit).
  b) Lietuvoje išleistuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir straipsnių rikiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes:
  3. Blauzdys V.Vilkas A.Kūno kultūros žinių poveikis gimnazijos mokinių fiziniam parengtumui//Ugdymas.Kūno kultūra.Sportas. – 2007, Nr.1(64), p. 10 -21.( Duomenų bazėse INDEX COPERNICUS ir SPORTDiscus
  4. Vilkas A., Kepežėnas A., Skirtingo amžiaus ir biologinės brandos paauglių (berniukų) fizinio vystymosi ir fizinio parengtumo kaita. // Sporto mokslas. – 2008, Nr.2 (52), p. 62 - 68. (Duomenų bazėje INDEX COPERNICUS, Vokietijos federalinio sporto mokslo instituto literatūros duomenų bazėje SPOLIT)
  5. Vilkas A. Naujos idėjos I Baltijos šalių sporto mokslo konferencijoje // Sporto mokslas. – 2008, Nr.2(52),p.74-68. (Duomenų bazėje INDEX COPERNICUS,Vokietijos federalinio sporto mokslo instituto literatūros duomenų bazėje SPOLIT)
  6. Kudaba D., Vilkas A., Mockus P. 17 – 19 metų orientacininkų fizinio išsivystymo ir specialiojo parengtumo kaita metiniu treniruotės ciklu // Sporto mokslas. – 2009, Nr.1(55), p. 49-54. (Duomenų bazėje INDEX COPERNICUS, Vokietijos federalinio sporto mokslo instituto literatūros duomenų bazėje SPOLIT)
  7. Vilkas A. Issues of sport science theory and practice in the 3 rd Baltic‘s States Sport Science Conference. // Sporto mokslas. – 2010, Nr.2(60),p.70. (Duomenų bazėje INDEX COPERNICUS,Vokietijos federalinio sporto mokslo instituto literatūros duomenų bazėje SPOLIT)
  8.Kontautienė V., Vilkas A. Pradinių klasių mokinių (10-11 metų mergaičių ir berniukų) fizinės savikontrolės gebėjimai. Sporto mokslas, 2011, Nr. 1 (63), p. 34-39. ISSN 1392-1401 (Index Copernicus, Spolit.)

  MOKSLO KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ PAGRINDU PARENGTI STRAIPSNIAI,TEZĖS AR MOKSLO DARBŲ ANALITINĖS RECENZIJOS
  periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose
  1. Vilkas A., Kepežėnas A. Physical ability and autonomic control of heart rhythm dependence on the teenagers girls’ physical development level.// Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis (Abstracts of the First Baltic Conference on Exercise and sport Sciences. May 8 – 10, 2008 Tartu ) p. 137-138
  2. Vilkas A. Katinas M. The relationship among physical development, physical readiness and puberty levels of different age girls. .// Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis (Abstracts of the First Baltic Conference on Exercise and sport Sciences. May 8 – 10, 2008 Tartu ) p. 136-137
  3. Kudaba D.,Vilkas A. Pnysicalfittness and cognitive functions of young orienteering sportsmen during an annual training cycle.// Science for sport and health (Proceedings 1 st International conference . Opole, December 15 – 16, 2008) p. 21 -234.
  4. Vilkas A.,Katinas M. The relationship between pnysical development, physical preparedness and puberty levels in girls of different age groups.// Science for sport and health (Proceedings 1 st International conference . Opole, December 15 – 16, 2008) p. 47 – 48
  5. Vilkas A., Kepežėnas A.,Miškinienė, M. Dynamics df the physical development and physical fitness level in male adolescents of different age and biological maturity level.// Science for sport and health (Proceedings 1 st International conference . Opole, December 15 – 16, 2008) p. 48 - 50
  6.D.Kudaba, A.Vilkas Influence of orienteering sport coaches operational competence to the training process// Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis //Vol.16 (supplement) Fourth baltic conference in exercise and sport sciences. April 7-9,2011 Tartu p 41-42.
  7.V.Kontautienė. A.Vilkas Correlation between 9-10 year old students self control skills and subjective social adaptation // Acta kinesiologiae unuversitatis Tartuensis //Vol.16 (supplement) Fourth baltic conference in exercise and sport sciences. April 7-9,2011 Tartu p 102-103.
  8. V.Kontautienė. A.Vilkas. Primary school pupils self- control abilities and subjective social adaptation // Problems of physical training education: subject, tendences, methods, organization. (Proceedings of II- nd International congress. ) – Kaliningrad 2011. 184-188 p. ISBN 978-5-9971-0185-5
  9. D.Kudaba. A.Vilkas. Evaluation of operations of Lithuanian orienteering sport coachesin youth training process // Problems of physical training education: subject, tendences, methods, organization. (Proceedings of II- nd International congress. ) – Kaliningrad 2011. 251 -255 p. ISBN 978-5-9971-0185-5

  Dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose (Pranešimai)
  1. Vilkas A., Kepežėnas A. Physical ability and autonomic control of heart rhythm dependence on the teenagers girls’ physical development level.// .1 st International Baltic states sport science conference „ Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. May 8 – 10, 2008 Tartu .
  2. Vilkas A. Katinas M. The relationship among physical development, physical readiness and puberty levels of different age girls. .// .1 st International Baltic states sport science conference „ Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. May 8 – 10, 2008 Tartu .
  3. Kudaba D.,Vilkas A. Pnysicalfittness and cognitive functions of young orienteering sportsmen during an annual training cycle.// 1 st International conference “Science for sport and health”. Opole, December 15 – 16, 2008
  4. Vilkas A.,Katinas M. The relationship between pnysical development, physical preparedness and puberty levels in girls of different age groups.// 1 st International conference . “Science for sport and health” Opole, December 15 – 16, 2008
  5. Vilkas A., Kepežėnas A.,Miškinienė, M. Dynamics df the physical development and physical fitness level in male adolescents of different age and biological maturity level.//
  1 st International conference “Science for sport and health” . Opole, December 15 – 16, 2008
  6. D. Kudaba, A.Vilkas The values of special abilities of young orienteers which they used in sport, attitude and motives for training. .// 3 rd Baltic states sport science conference „ Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. April 29 – May 1 , 2010 Riga
  7. V.Kontautienė, A.Vilkas Junior school age children self – control as social ability structure. .// 3 rd Baltic states sport science conference „ Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management. April 29 – May 1 , 2010 Riga
  8. A.Vilkas. A.Raslanas System of the preparation of athletes of Lithuanian Olympic Team. InternationalScientific Conference of the International Association of Physical Culture and Sports Universities „CURRENT PROBLEMS OF TRAINING IN ELITE SPORTS“ Istanbul, 25-27 May 2011
  9.D.Kudaba, A.Vilkas Influence of orienteering sport coaches operational competence to the training process// Fourth baltic conference in exercise and sport sciences. April 7-9,2011 Tartu
  10.V.Kontautienė. A.Vilkas Correlation between 9-10 year old students self control skills and subjective social adaptation // Fourth baltic conference in exercise and sport sciences. April 7-9,2011 Tartu
  11. V.Kontautienė. A.Vilkas. Primary school pupils self- control abilities and subjective social adaptation // Problems of physical training education: subject, tendences, methods, organization. II- nd International congress. ) – Kaliningrad 2011.
  13. D.Kudaba. A.Vilkas. Evaluation of operations of Lithuanian orienteering sport coachesin youth training process // Problems of physical training education: subject, tendences, methods, organization. II- nd International congress. ) – Kaliningrad 2011

  Dalyvavimas habilitacijos procedūrų tarybose

  1. A.Dumčienės habilitacinio darbo „Studentų vertybinių nuostatų dermė rengiant (-is) profesinei veiklai“- habilitacinės procedūros, įvykusios 2007 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc. m. edukologijos (07S) krypties tarybos narys
  2. N. Jaščaninienės habilitacinio darbo „ Didelio meistriškumo atletų individualios adaptacijos vertinimas” habilitacinės procedūros, įvykusios 2007m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B) fiziologija ( B470), krypties, tarybos narys.
  3. R. Jankauskienės habilitacinio darbo „ Įvairaus amžiaus žmonių požiūris į savo kūną ir kūno masės kontrolės ypatumai“- habilitacinės procedūros, įvykusios 2008m.Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc. m. edukologijos (07S) krypties tarybos narys
  4. V. Steckio habilitacinio darbo “Skirtingo amžiaus ir darbingumo žmonių nervų ir raumenų sistemos nuovargis ir atsigavimas“- habilitacinės procedūros, įvykusios 2009 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B) fiziologija ( B470), krypties tarybos narys

  Dalyvavimas daktaro disertacijų gynimo tarybose

  1 . J. Lasauskienės disertacinio darbo “Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas” apginto 2007 m. Vilniaus pedagoginiame universitete,soc.mokslų srities, edukologijos krypties tarybos narys.
  2 R.Rutkauskaitės daktaro disertacinio darbo „Meninės gimnastikos sportininkių (11-15 metų) rengimo optimizavimas“, apginto 2007 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc.mokslų srities, edukologijos krypties oponentas
  3.V.Gulbinskienės daktaro disertacinio darbo „Šaulių individualaus rengimo optimizavimas“ apginto 2007 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc.mokslų srities, edukologijos krypties tarybos narys
  4. V.B.Fominienės disertacinio darbo, “Kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl pedagoginės komunikacijos kaip mokinių požiūrio į kūno kultūros ugdymasi determinantės”apginto 2007 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje,soc.m.edukologijos krypties taryboje , tarybos narys
  5. K.Bradauskienės disertacinio darbo “ Sportininkų bėgimo greičio didinimo veiksniai ir technologijų optimizavimas” apginto 2007 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje,soc.m.edukologijos krypties taryboje oponentas
  6. E.Kriškovieco disertacinio darbo “11-17 metų savigynos imtynininkų motorinės adaptacijos rodikliai“ apginto 2007m.Lietuvos kūno kultūros akademijoje,biomedicinos mokslų,biologija (01B), fiziologija (B470) krypties taryboje, tarybos narys
  7. N. Žilinskienės disertacinio darbo „ Šuolininkų į aukštį sportinio rengimo skirtingais etapais optimizavimas“ apginto 2008 m., Vilniaus pedagoginiame universitete soc. mokslų srities, edukologijos krypties tarybos narys.
  8. L. Grajausko disertacinio darbo „ Jaunųjų orientacininkų (12-14 metų) rengimo modeliavimas taikant treniravimo priemonių ir metodų įvairovę“ apginto 2008 m. Šiaulių universitete soc.mokslų srities, edukologijos krypties taryboje, oponentas
  9. I. Valantinienės disertacinio darbo „ Bendrųjų kompetencijų ugdymas rengiant sporto vadybos specialistus universitete“ apginto 2008 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje,soc.m.edukologijos krypties taryboje, oponentas
  10. S. Saudargienės disertacinio darbo „ Fizinės mankštos poveikis gydant sergančiuosius sunkia depresija“ apginto 2009 m. Kauno medicinos universitete, biomedicinos mokslų srities , slauga – 11 B krypties taryboje, oponentas
  11. I. Lukošiūtės - Stanikūnienės disertacinio darbo „ Žmogaus motorinės sistemos adaptacija prie hipertermijos „ apginto 2009 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B), fiziologija (B470) krypties taryboje, oponentas
  12. Š. Klizo disertacinio darbo „ Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija ir jos stiprinimas per kūno kultūros pamokas“ apginto 2009 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc.m. edukologijos krypties taryboje, oponentas
  13. G. J. Rastauskienės disertacinio darbo „ Universiteto kūno kultūros dėstytojo profesinio identiteto raiška“ apginto 2009 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, soc.m. edukologijos krypties taryboje, oponentas
  14. E. Kavaliauskienės disertacinio darbo „ Amžiaus, grįžtamosios informacijos ir miego poveikis tikslių pratimų mokymuisi“ apginto 2009 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B), fiziologija (B470) krypties taryboje, oponentas
  15 M. Ežerskio disertacinio darbo „ Didelio meistriškumo graikų romėnų imtynininkų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos
  ypatybės metiniame treniruotės cikle“ apginto 2010 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B), fiziologija (B470) krypties taryboje, oponentas
  16. E. Rudo disertacinio darbo „ Šoklumą ugdančių komponentų įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų motorinės sistemos funkcinių
  savybių kaitai“ apginto 2010 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje, biomedicinos mokslų, biologija (01B), fiziologija (B470) krypties taryboje, oponentas
  17. E.Petkaus disertacinio darbo „ Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas“ apginto 2010 m., Vilniaus pedagoginiame universitete soc. mokslų srities, edukologijos (07S) krypties taryboje, oponentas.
  18. S.Sabaliausko disertacinio darbo „ Sportininkų motyvacijos siekti didelio meistriškumo edukacinės prielaidos“ apginto 2011 m., Vilniaus pedagoginiame universitete soc. mokslų srities, edukologijos (07S) krypties taryboje, oponentas.
  19. A.Poviliūno disertacinio darbo „Olimpinė Lietuva 1918 -2008 metais: Lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai“ apginto 2011 m., Vilniaus pedagoginiame universitete soc. mokslų srities, edukologijos (07S) krypties taryboje, tarybos narys.
  20. O. Petronienės disertacinio darbo „ Švietimo prieinamumo principo įgyvendinimas neformaliajame vaikų ugdyme“ apginto 2011 m., Vilniaus pedagoginiame universitete soc. mokslų srities, edukologijos (07S) krypties taryboje, tarybos narys.
  21. A.Šarkauskienės disertacinio darbo „ Jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių neformalusis ugdymas mokykloje“ apginto 2011 m., Klaipėdos universitete soc. mokslų srities, edukologijos (07S) krypties taryboje, tarybos narys.
  Parengtos metodinės priemonės
  1.Vilkas A. Kūno kultūros teorijos įvadas (kūno kultūros spec. bakalauro stustudentams) Vilnius: VPU k-la, 2006 – 62 p.
  2. Vilkas A., Blauzdys V. Studentų mokslo darbų rengimo ir įforminimo vadovas (kūno kultūros spec. bakalauro ir magistro studijų studentams) Vilnius: VPU leid -kla, 2008 – 82 p.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • 1. Vilkas A. Kūno kultūros teorijos įvadas (kūno kultūros spec. bakalauro studijų studentams) Vilnius: VPU k-la, 2006 – 62 p.
  2. Vilkas A., Blauzdys V. Studentų mokslo darbų rengimo ir įforminimo vadovas (kūno kultūros spec. bakalauro ir magistro studijų studentams) Vilnius: VPU leid -kla, 2008 – 82 p.
  3. Vilkas A. Paauglių fizinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo kaita dėl fizinio ugdymo ir įvairių fizinių krūvių / Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Vilnius, VPU – kla, 2005. - 30 p
 • Research visits, qualification development courses
 • Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus pedagoginis universitetas, BPD - Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimas 2007-2008.

 • Work in training researchers
 • 1. D.Kudabos daktaro disertacinio darbo „ Jaunųjų orientacininkų atrankos ir orientavimosi gebėjimų formavimo edukacinė sistema“ (2007–2011)m. mokslinis vadovas.
  2. V. Kontautienės daktaro disertacinio darbo „ Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių fizinių ir savikontrolės gebėjimų sąsajos ir jų ugdymas per kūno kultūros pamokas.“ (2008 – 2012) m. mokslinis vadovas