Contacts

Dr. Habil. Andrey Baranov

contacts

Address Studentų g. 39, 253 kab.
Phone +370 5 275 03 60
Internal telephone no. 1 214
E-mail andrey.baranov@leu.lt
Education and occupation

Kostromos valstybinis universitetas(Rusija), Filologijos fakultetas, dėstytojas - filologas; Maskvos Lomonosovo v. valstybinis universitetas, Filologijos fakultetas (lenkų filologija).

Scientific degrees and titles

Humanitarinių mokslų daktaras (lenkų literatūra, komparatyvistika), 1990 m.; humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (lenkų literatūra, komparatyvistika), 2001 m.

Professional experience

Nuo 2004 m. iki 2008 m. Lenkų filologijos ir didaktikos katedros docentas; nuo 2008 iki šiol - profesorius.

Foreign languages known

Lenkų, lietuvių, čekų, vokiečių.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Lenkų literatūra (pozityvizmas, modernizmas)

  Literatūros teorija

 • Master studies
 • Komparatyvistikos teorija

  Lietuvių - lenkų literatūriniai ryšiai

  Lenkų literatūros kontekstai

  Research activities

 • Research areas
 • Humanitariniai mokslai (filologija)

 • Scientific publications
 • Monografija

  A. Baranov, Ф. Достоевский и польская литература до 1918 г., Москва 2001.

  Straipsniai (nuo 2006 m.)

  Польское классическое произведение и поэтика Ф. Достоевского // Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija: mokslinių straipsnių rinkinys. - VPU leidykla, Vilnius, 2006, Nr. 5, p. 235-239.

  Творческое наследие А. Мицкевича в Литве на рубеже XIX-XX вв. Главные аспекты проблемы // Адам Мицкевич и польский романтизм в руссской культуре, ред. В. А. Хорев. - Институт славяноведения РАН, Москва 2007, с. 277-281.

  Modernizm polski a litewski w ujęciu komparatystycznym. Zarys podstawowej problematyki // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, pod red. M. Czermińskiej i in. - Poznań 2007, s. 275-280.

  Twórczość litewsko-polskich pisarzy dwujęzycznych jako fenomen artystyczny // Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 239-248.

  Балтийские контексты творчества Станислава Пшибышевского // Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija. Nr 6, 2008, p. 142-147.

  Andriej Moskwin. Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX-początku XX wieku. Red. naukowy J. Koźbiał. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 251 s. // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. N 3, 2009 с. 154-157.

  Русская классическая литература в художественном сознании представителей польского модернизма // Русская культура в польском сознании. Москва: Институт славяноведения РАН, 2009, с. 159-167.

  Диалог и его функции в литературе польского модернизма (избранные аспекты ) // Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija: mokslinių straipsnių rinkinys. Nr. 7, Vilnius, VPU leidykla, 2010, p. 24-31.

  Tożsamość artysty w Dziennikach Stefana Żeromskiego. Aspekty komparatystyczne // Tożsamość na styku kultur: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011, tomas 2, р. 385-393.

  Литовские контексты творчества Юлиуша Словацкого // Юлиуш Словацкий и Россия. Сб. статей. Москва: Институт славяноведения РАН, 2011, с. 193-199.

  Między polskością a litewskością. Specyfika akademickiego wykładania literatury polskiej na Litwie // Polonistyka bez granic. Tom I. Wiedza o literaturze i kulturze. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej. Uniwersytet Jagielloński, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków: Universitas, 2011, s. 149-154.

  Harwardzkie wykłady Czesława Miłosza: aspekty komparatystyki "poetyckiej" // Victor Chorev - Amicus Poloniae, Rosyjska Akademia Nauk, Москва 2012.

  Applied research activities

 • Scientific conferences, seminars
 • VII Tarptautinė mokslinė konferencija "Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija tarpkultūrinės komunikacijos kontekste", Vilnius, 2006 balandžio 27-29 d.;

  III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznanė (Lenkija), 2006 birželio 9-10 d;

  Tarptautinė mokslinė konferencija "Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой, РАН-МГУ, 2006, spalio 15-18 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija "Tapatybė kultūrų sankirtoje", Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 spalio 18-20 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija "Русская культура в польском сознании, РАН, 2007 m. lapkričio 11-16 d.

  VIII Tarptautinė mokslinė konferencija "Meninis tekstas: baltų ir slavų kalbiniai ir literatūriniai ryšiai", Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 balandžio 17-19 d.

  IV Kongres Polonistyki Zagranicznej "Polonistyka bez granic", Krokuva (Lenkija), 2008 m. spalio 9-11 d.

  Dialogo erdvės (literatūrologinis, lingvistinis, didaktinis aspektai: IX Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. balandžio 22-24 d.

  "Tapatybė kultūrų sankirtoje". II Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. spalio 14-16 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija "Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Balstogė (Lenkija), 2011 m. gegužės 14-17 d.

  Victor Chorev - Amicus Poloniae, Maskva (Rusija), 2012 m. vasario 28 d.

  Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai, V Tarptautinė mokslinė konferencija, Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. balandžio 26-27 d.

  Małe Ojczyzny w perspektywie europejskiej wielokulturowości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Pomorska, Ustka, 2012 m. gegužės 31 - birželio 2 d.

 • Research visits, qualification development courses
 • 2008 m. lapkričio m. - Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija);

  2009 m. kovo m. - Vroclavo universitetas (Lenkija);

  2011 m. gegužės m. - Vroclavo universitetas (Lenkija).

 • Research exchange programmes
 • 2008 m. gegužės m. - Varšuvos universitetas (Lenkija) - pagal Socrates/Erasmus programą;

  2011 m. kovo m. - Ostravos universitetas (Čekija) - pagal Socrates/Erasmus programą.

 • Work in editorial boards
 • "Prace Literackie" (Vroclavas, Lenkija) - redkolegijos narys.

 • Work in training researchers
 • LEU doktorantūros komiteto narys (filologija)

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Literatura Młodej Polski: poetyka, teksty i konteksty, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007 - 76 p.