PradžiaParašykite mumsSvetainės medisenVersija neįgaliesiems@leu_bibliotekaKontaktaiEl. paštasAISVMAUniversitetas
 
 
 

B I B L I O T E K A

 

 
 
Pradžia/Informacijos ištekliai/Atvirosios prieigos ištekliai

Atvirosios prieigos ištekliai

Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės, patvirtintos  Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2.

 

Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenys (PDF), patvirtinti Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291.

 

Lietuvos edukologijos universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašas (PDF), patvirtintas Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-529.

 

Lietuvos edukologijos universiteto studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarka (PDF).

               Licencinė sutartis (DOC)

               El. dokumento turinio santrauka (DOC). Pavyzdys (DOC)

               El. dokumento aprašymas (DOC). Pavyzdys (DOC)

               Personalinė informacija apie autorių (-ius) (DOC).  Pavyzdys (DOC)

 

Už el. dokumentų talpinimą į elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) atsakinga LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Anžela Pavlova. Jei esate dokumento, kurį norėtumėte patalpinti Universiteto institucinėje talpykloje, autorius, kreipkitės el. paštu anzela.pavlova@leu.lt, tel. (8 5) 279 05 82, vidaus – 1 298 (CR,113 kab.).

 


 

Lietuvos edukologijos universiteto atvirosios prieigos ištekliai:

 

Duomenų bazės

                Institucinė talpykla

                Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD)

                Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Knygos

               LEU leistos publikacijos (PDF formatas)

Žurnalai

               Acta litteraria comparativa

               Geografija ir edukacija: mokslo almanachas

               Istorija

               Pedagogika

               Socialinis ugdymas              

               Sporto mokslas

               Teksto slėpiniai

               Ugdymo psichologija

               Žmogus ir žodis

Tęstiniai leidiniai

               Didaktika–Mokykla–Visuomenė